If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед на ценните книжа обезпечени с ипотека

Основи на това как работят ценните книжа обезпечени с ипотека. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че аз съм някаква инвестиционна банка. Мога ли да купя от пазара цял куп ипотечни кредити? Тук има голям брой ипотечни кредити на различни хора. Като казвам "да купя ипотечни кредити", това значи, че вноските на получателите на кредити няма да отиват при ипотечния брокер, от който те си мислят, че са получили кредита, и който им е бил посредник, и те смятат, че получава месечните им вноски по кредита. Тъй като сега аз съм купил тези ипотечни кредити, по същество сега аз се превърнах в кредитор на собственика и така плащането на собственика сега ще идва при мен – инвестиционната банка. Значи аз изкупувам ипотечните кредити на голям брой собственици, но в крайна сметка не искам аз да държа документите, аз искам да бъда просто посредник. Затова основавам дружество със специална цел, просто основавам една корпорация. В това дружество със специална цел прехвърлям всички ипотечни кредити. Прехвърлям ги тук. Така дружеството със специална цел става собственик на ипотечните кредити. Инвестиционната банка в началото притежава всички дялове в това дружество със специална цел. След време инвестиционната банка може да продаде дялове. Компанията със специална цел може да бъде разделена на един милион или на десет милиона дяла, които да бъдат продадени на инвеститори. Тези дялове се наричат ипотечни облигации или просто ИЦК. Те са подгрупа на групата "ценни книжа, обезпечени с активи". Сега всички вноски, постъпващи от кредитополучателите за изплащане на техните ипотечни кредити сега отиват при дружеството със специална цел. Всички пари постъпват при дружеството със специална цел. Някои кредити ще се обслужват, други няма да се обслужват, но осреднено това дружество със специална цел ще може да плаща дивидент, по същество може да изплаща лихвите на собствениците на ипотечни облигации.