If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Цени на реални опции

Цени на реални опции. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Това е извадка с опции от CNBC.com и целта ми тук е да те запозная с тази извадка, така че да разбираш това, което виждаш. Първо трябва да разбереш, че тези опции са категоризирани според датата им на упражняване. Падежът на изброените тук опции е през април 2011 г. Падежът на опциите обикновено е третият петък от всеки месец. Или за да бъдем точни, третият петък от месеца е последният ден, в който можеш да търгуваш с тях. Те официално изтичат на следващия ден. Това са опциите на Дженеръл Електрик от последната извадка на акциите им. Последно са се търгували на 18,95 долара. Начинът, по който са публикувани на CNBC.com, който ще срещнеш в извадките на опциите навсякъде, е с изреждане на кол опциите от едната страна и пут опциите – от другата, а по средата изписват цените на упражняване в нарастващ ред. Това очевидно са опциите за Дженеръл Електрик. В първата колона е символът за тази конкретна опция. Това е цената от последната продажба, а това – с колко се е променила през деня. Следващите две колони показват диапазона на цените за тази опция през този ден. Следващата колона (Volume) ни показва колко опции са търгувани през този ден, а колоната след нея, която не присъства в извадките за акции и сигурно ти е непозната, ни показва колко договора за опции от този тип реално съществуват. Ако погледнеш тук, ще видиш, че има 399 отворени кол опции за акциите на Дженеръл Електрик с цена на датата на падежа от 14 долара. А тук виждаш, че никоя от тази 399 отворени опции не е била продадена през този ден. Ако някоя от тях бъде упражнена, това число ще падне на 398, а ако някой предложи нов опция, ще се покачи на 400. Опциите, които са "на печалба", са изписани в светлосин цвят, опциите, които са "на загуба", не са в този цвят. Виждаш, че кол опциите, които са "на печалба", са тези, които имат цена на упражняване под текущата цена на акциите. Ако имаш кол опция за 17 долара, това ти дава правото да купиш акция на Дженеръл Електрик на тази цена, така че ако я упражниш днес и купиш акцията за 17 долара, можеш да я продадеш веднага за 18,95. Така ще спечелиш 1,95 долара на момента. Тук виждаш, че опцията се търгува малко над това, защото предоставя възможности. Можеш да изкараш 1,95 от нея, но можеш и да я запазиш, за да изчакаш евентуалното покачване на цената на тези акции до третия петък на април 2011-а, като потенциалната ти загуба е лимитирана. Можеш да загубиш най-много сумата, с която е била купена опцията ти. Виждаш, че пут опциите, които са "на печалба", са тези, които имат цена на упражняване над текущата цена за търгуване на акциите. Ако имах пут опция с цена на упражняване от 20 долара, мога да отида и да купя акцията на пазарната ѝ цена от 18,95 долара. Ако я продам веднага след това за 20 долара, ще направя незабавна печалба от 1,05 долара. Можеш да видиш, че опцията се търгува за малко над 1,05 долара заради тази възможност.