If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Финанси и капиталови пазари

Графика на прихода от опция за покупка за издателя

Графика на прихода от опция за покупка за издателя. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

За собственика на кол опция с цена на упражняване от 50 долара печалбата на датата на падежа… Говорим за стойността в тази позиция. Ако акцията струва по-малко от 50 долара, няма да използваме кол опцията, защото може да я купим за по-малко, отколкото кол опцията ни позволява. Ако цената на акцията надвиши 50 долара, ще упражним кол опцията, за да я купим за 50. Да кажем, че цената на акцията е 60 долара на датата на падежа. В този случай ще упражним опцията си да я купим за 50, ще я продадем за 60 и ще спечелим 10 долара. На практика ще получим разликата в цената спрямо 50 долара за акция. Това е реалната стойност на позицията. Ако искаме да вземем предвид цената на опцията, трябва да отместим това с 10 долара. Като притежатели ние сме платили 10 долара за нея. Ако не се възползваме от опцията, ще загубим сумата, която сме платили за нея. Излизаме на нулата при 60 долара за акция и над тази цена сме на печалба. При 60 долара стойността на опцията е 10 долара. Ние платихме 10 долара за нея, така че сме на нулата. Над тази стойност сме на печалба. Това е от гледната точка на притежателя. Това е от гледната точка на притежателя на кол опцията. Как стоят нещата за продавача на опцията? За този, който продава правата за изкупуването на акцията. Ако този тук, притежателят, има правото да купи акцията за 50 долара, някой трябва да му я продаде. Някой трябва да се е съгласил да му я продаде на тази цена. Притежателят е в зелено. Ако ти предлагаш опцията, то тогава ти си срещуположната страна. Ти си човекът, който се е съгласил да я покрие. Ако опцията никога не бъде упражнена, продавачът ѝ няма да загуби нищо, но ако бъде използвана, той ще започне да губи пари. Ако продавачът на опцията не притежава акцията и тя се търгува на цена от 60 долара, притежателят може да упражни опцията си и да я купи за 50. Тогава продавачът на опцията трябва да купи акцията на пазарната ѝ цена от 60 долара и да я продаде за 50. Ще загуби 10 долара. Възвращаемостта на продавача ще изглежда по следния начин – отново като огледален образ на тази на притежателя. Ако разгледаш печалбата на продавача, в случай че опцията никога не бъде упражнена, той ще може да задържи десетте долара, които получи за нея. Ако опцията бъде упражнена, те започват да губят пари и падат на нулата при 60 долара. Под тази цена са на загуба. Това отново са огледални образи. Ако събереш тези две линии, резултатът ще е на нулата, защото това са страните, които си разменят пари. Ако тези изкарат 10 долара, тези губят 10 долара и обратното.