If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дълъг страдъл

Дълъг страдъл (термин, който означава комбинация от едновременно закупуване на кол и пут опции върху един и същи актив, с една и съща цена на упражняване и еднакви дати на изтичане (падеж)). Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека приемем, че компания АБВГ е фармацевтична компания, която приключва с изпитанията на ново лекарство. В момента акциите се продават за 50 долара едната, но ако лекарството бъде одобрено, цената на акциите ще скочи до небето. Също знаеш, че ако лекарството не бъде одобрено, цената на акцията ще падне до 5 или 10 долара. Искаш да спечелиш пари от тази ситуация, което не ти препоръчвам – в практиката винаги рискът е по-голям, отколкото на хартия. Един от начините наистина да спечелиш е като купиш едновременно и кол, и пут опция за тази акция. От пут опцията ще спечелиш, ако цената падне. Обратното – от кол опцията ще спечелиш, ако лекарството бъде одобрено и цената се повиши. Тук ще начертая диаграмата на възвръщаемостта. Ако цената падне до 0, ще използваш пут опцията. Защото можеш да купиш акцията за 0 долара, да ползваш пут опцията и да я продадеш за 50 долара. Това е правото ти да я продадеш за 50 долара. Разбира се, говорим за стойността на двете опции на падежа. Когато акцията струва 0 долара в деня на падежа на опцията, стойността на пут опцията е 50 долара. Кол опцията не си заслужава да се ползва, когато стойността на акцията е нула. Не искаш да си купиш нещо за 50 долара, когато стойността му е 0. Така през цялото време докато цената се покачва от 0 до 50 долара, ще искаш да си ползваш пут опцията. Но стойността на пут опцията непрекъснато ще намалява. Когато акцията достигне 50 долара, вече няма да ползваш пут опцията. Когато акцията стигне 50 долара, ще искаш да ползваш кол опцията. Ако акцията струва 60 долара на падежа, твоята кол опция струва 10 долара. Защото имаш правото да купиш нещо за 50 долара, което да продадеш за 60. Така тук цената на кол опцията започва да се покачва. Това можеш да го видиш тук. Нека тук видим стойността на комбинацията от кол и пут опция. Те нямат почти никаква стойност, ако стойността на акцията не се променя. Но ако има значителна промяна на цената в коя да е посока, това се нарича дълъг страдъл. Ще го запиша. Ако имаш дълъг кол и дълъг пут, стратегията се нарича дълъг страдъл. При дълъг страдъл печелиш от разликите в цената. И когато разгледаме това от гледна точка на печалби и загуби, само изваждаш цената, платена за двете опции. В нашия случай платихме 20 долара за двете опции. Така в ситуация, при която ще използваме пут опцията, вместо да спечелим 50 долара, изваждаме 20 долара, колкото платихме за опциите, и ще спечелим само 30 долара. В момента, когато не ползваме нито една от опциите, защото и за двете е безпредметно, ние всъщност губим 20-те долара за опциите. Ще се намираме ето тук долу. Но при всяка цена, която е над 50 долара, ще започнем да печелим. Ще начертая диаграмата на опциите ето тук горе. Диаграмата на възвръщаемостта ще изглежда точно така. Предвид сумата, платена за опциите, виждаш, че можеш да спечелиш само с този страдъл. Да видим какво става с цената на акцията, може би след като излязат резултатите от проучването, като се надяваме това да стане преди падежа на опциите. Ако цената падне под 30 долара, или се качи над 70. Ако се случи някоя такава голяма промяна, тогава тази стратегия на дълъг страдъл ще ти донесе печалба.