If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Финанси и капиталови пазари

Графика на прихода от опция за продажба за издателя

Графика на прихода от опция за продажба за издателя. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Ако закупя пут опция с цена на изкупуване от 50 долара и платя 10 долара за нея, нейната стойност (или това, което ще спечеля от нея) при изтичането на срока за нейното ползване ще зависи от цената на акциите. Ако цената на акциите падне на нулата, пут опцията ще струва 50 долара, защото мога да взема акциите безплатно и да използвам пут опцията си, за да ги продам за 50 долара на някой друг. Това продължава така до момента, в който акциите ми струват 50 долара, при което няма да има нужда да се възползвам от пут опцията си. Защо да го правя? Опцията да продадеш нещо за 50 долара е безполезна, когато можеш просто да продадеш или купиш акциите за 50 долара на свободния пазар. Пут опцията става безполезна за цена на акциите над тази. Това е диаграмата на възвращаемостта. Тук взимаме предвид само стойността при изтичане на срока на ползване. Ако погледнем реалната печалба, тя ще бъде отместена с 10 долара, защото трябва да заплатим 10 долара, за да получим тази стойност. Така ако акциите не струват нищо, печалбата ще е 40 долара, защото пут опцията струва 50 долара, но платих 10 долара, за да я получа. При 50 долара за акция няма да упражня пут опцията си, така че губя десетте долара, които дадох за нея. Така диаграмата на възвращаемостта ми ще изглежда (сравнително изчистена) по следния начин. Тази диаграма на възвращаемостта просто взема предвид цената на пут опцията. Това е реалната печалба. Това е стойността при изтичане на срока за ползване в зависимост от цената за акция. Това е ситуацията, когато купуваш пут опция, но трябва да има някой, представляващ другата страна от договора, който се е съгласил да я предостави. Диаграмата на възвращаемостта, която показахме току-що, се отнася за човека, който притежава опцията. Но някой трябва да я е създал преди това. Те са решили да ти предоставят правото да им продадеш акциите си за 50 долара до някакъв краен срок. Как ще изглежда тяхната диаграма на възвращаемостта? Ако този тук спечели 50 долара, създателят на пут опцията ще ги загуби, защото ще се наложи да изкупи акциите от него за 50 долара. Трябва да спази своето задължение от сделката и да изкупи за 50 долара нещо, което (ако погледнем края на тази ос) не струва нищо. Той губи 50 долара тук и така до момента, при който няма нужда да прави нищо, защото цената на акциите е 50 долара и собственикът на пут опцията няма да се възползва от нея. Така диаграмата на възвращаемостта ще изглежда по следния начин – като огледален образ на тази, която отразява другата страна от договора. Ако събереш тези две диаграми, ще получиш неутрално положение, защото всички пари се разменят само между купувача и продавача на пут опцията. Ако погледнеш реалната печалба или загуба, в случай че пут опцията не бъде използвана, създателят ѝ на практика печели 10 долара. Той продаде пут опцията за 10 долара на него. Създаде я и я продаде на него за 10 долара, купувачът не се възползва от опцията, така че може да си задържи десетте долара. Но ако акциите паднат и е принуден да ги изкупи от собственика на пут опцията (трябва да го направи, за да изпълни своята страна от сделката), тогава ще е на загуба. Ако цената на акциите достигне нулата, трябва да изкупи за 50 долара нещо, което няма никаква стойност. Ще загуби 50 долара, но тъй като получи 10 долара за пут опцията, ще има печалба от минус 40 долара. Печалбата и загубите му ще изглеждат така. Отново, това са огледални образи.