If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Хибридна ИПЛ – ипотечен кредит с променлива лихва с допълнителни условия

В това видео ще разгледаме хибридните ипотечни кредити с регулируем лихвен процент, които са комбинация от ипотечен кредит с фиксирана лихва и с регулируем лихвен процент, включително как работят и кога могат да бъдат изгодни.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео разгледахме ипотечните кредити с променлива лихва и по какво се различават от тези с постоянна лихва. Но вероятно си чувал/а и за друг термин, който е смесица от двете. И това е хибриден ипотечен кредит с променлива лихва. А думата "хибрид" обикновено означава смесица от две неща. Именно това представлява и хибридният променлив лихвен процент. Това е смесица от постоянен лихвен процент, от ипотечен кредит с постоянен и с променлив лихвен процент. Какво имаме предвид под "ипотечен кредит с комбинация от постоянен и променлив лихвен процент"? Може да чуеш нещо като хибриден кредит с лихвен процент пет към едно. Какво означава това? Означава, че за първите пет години лихвата на ипотечния кредит е постоянна, а след това става променлива. В сценария, който използвахме във видеото за ипотечен кредит с променлива лихва, видяхме, че с промяната на лихвите по референтните едногодишни съкровищни бонове, променливата лихва се преизчислява. И ако лихвените проценти се покачат, тя може да стане неблагоприятна в сравнение с постоянната. И това се случи в сценария, който разглеждахме. При хибриден кредит с променлива лихва 5-1, през първите 5 години кредитът е с постоянен лихвен процент и след това се преизчислява... 1, 2, 3, 4, 5... Тоест, ипотечният кредит през първите 5 години е с постоянна лихва, а след това се преизчислява като променлива лихва. И ако има същите особености като променливата лихва, която видяхме във видеото за този вид кредити, започваме да преизчисляваме. Това е за тази година и годината след нея, а може би тази година лихвените проценти са се понижили и затова плащаме с надбавка лихвата на съкровищните бонове. Сега преизчисляваме. Въпросът тук би бил "Защо някой би искал да направи това?" Първо, защо теглещият кредита би избрал това? И второ, защо банката се съгласява? Когато говорихме за ипотечни кредити с променлива лихва, споменахме идеята за риска от промяна на лихвения процент, който теглещият кредита поема при ипотечен кредит с променлива лихва. Ако лихвените проценти се покачат, взимащият кредит плаща по-голяма лихва, а кредиторът е защитен. От друга страна, с фиксирана лихва, ако процентите се покачат, кредиторът поема риска, докато взимащият кредита е защитен. Хибридният ипотечен кредит е по средата. През първите 5 години кредитополучателят е защитен. Наясно е с това и си казва: "Виж, знам каква ще е вноската ми за тези 5 години, а след това тя ще започне да се преизчислява." Подобно е и виждането на кредитора. Казва си: "Добре, ние ще поемем риска за първите 5 години, но тъй като е много трудно да се превидят лихвените проценти след 5, 6, 7, 10 или 15 години, тогава този, който взима кредита, ще поема риска. Възможно е не просто кредитополучателят да не иска първоначално да поема риск. Може би кредитополучателят купува някаква собственост, която смята, че или ще може да продаде, или ще рефинансира. Но ако мисли, че ще продаде имота в следващите 5 години, това решение е доста логично, още повече, ако получи по-малък лихвен процент от този при постоянна лихва. Например, процентът, който е получил, може да изглежда по-скоро така. Може да е по-нисък от този на кредитите с постоянна лихва, вероятно за да бъде еднакъв риска. И тогава след 5 години, процентът е по-нисък, защото банката поема по-малък риск по лихвения процент, специално когато прехвърлиш първите 5 години. И след това се преизчислява. Затова стимулът е добър! Ако мисля, че ще продам тази къща или че ще я рефинансирам, което значи, че ще взема нов кредит, за да изплатя предния; ако мисля, че ще мога да направя някое от тези неща в следващите 5 години, тогава би било логично да постъпя така. При такъв хибрид, двата вида лихва се комбинират – и двете страни поемат различни части от риска по лихвения процент и отново – в зависимост от твоя случай, би било логично да обмислиш варианта за хибриден ипотечен кредит, ако си уверен/а, че или ще можеш да поемеш променливия риск по лихвения процент, който ще получиш след петте години, или мислиш, че имотът може би ще е твой или че ще го притежаваш само за следващите 5 години, или пък, че ще го рефинансираш, или може би ще можеш да го изплатиш, например, ако очакваш наследство в четвъртата година, с което да изплатиш имота или кредита, и след това да не се притесняваш за всичко, което се случва ето тук.