If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:04

Дефлация въпреки увеличаване на обема пари в обръщение

Видео транскрипция

Нека се върнем на острова, на който има само един фермер и строител. Да разгледаме различен сценарий. Такъв, в който всеки от тях в началото има много физически пари. Намираме се във вселена, в която в началото има повече пари, отколкото в предишния пример. Преди имаха само 4 жълтици. Да кажем, че фермерът тук започва с... Ще запиша цифрата, вместо да рисувам жълтици. Всъщност ще ги нарисувам – забавно е. Той започва с 5 жълтици, също както и строителят. В началото на годината фермерът е настроен песимистично. Той отива при строителя. Казва му: "Искам само основни дейности за поддръжка на фермата. Мога да си позволя услуги на стойност 1 жълтица." Той дава парите на строителя. Строителят е песимистично настроен. Обикновено фермерът започва годината доста по-добре. Казва си, че очевидно годината няма да е добра. Ще закупи най-необходимото за прехраната си. Той отива при фермера и му казва, че въпреки че има ... няма да му каже, че спестява всичките си пари. Ще му каже: "Нещата не са добре, бизнесът не върви, готвя се за най-лошото. Просто искам най-евтината храна, с която да преживявам. Връща 1 жълтица на фермера. Да си представим, че средствата нараснат. По някаква причина фермерът копае в задния двор и намира още жълтици. Строителят също, докато строи, открива сандък с жълтици Но те все още са песимистично настроени. Може да са такива хора. Фермерът, въпреки увеличението на парите и намерените жълтици, се чуди колко често ще открива такива находки. Това се случва само веднъж – находка от злато, на която е попаднал еднократно. Бизнесът не върви добре. Дори е по-зле, отколкото е по принцип. Ще харчи възможно най-малко. Казва си: "Ще отида при строителя и ще му кажа, че нещата се влошават. Мога да си позволя да похарча половин жълтица за това, което предлагаш, под базовата поддръжка. Строителят си мисли: "По-зле е дори от миналата година. А аз имам много капацитет. Мога да правя повече. Разполагам с толкова много хора, които не работят. Ще приема. Ще взема половин жълтица и ще извърша същата услуга – същата услуга на половин цена. Той го прави и така цената спада въпреки факта, че има повече пари. Строителят се чувства зле, въпреки че е открил всичкото това злато. Цената на това, което той предлага, е спаднала. Той има още по-малко приходи в жълтици. Когато отива при фермера, той му казва, че трябва да закупи базови храни или семейството му ще умре от глад. Бизнесът е по-зле от всякога. Настроен е песимистично. Строителят не казва, че е открил всичко това, че пести. Той казва на фермера, че може да си позволи продукти за половин жълтица. Фермерът се съгласява, след като цената на строителството е паднала. Той също може да закупи повече с половин жълтица. Разполага с толкова излишен капацитет във фермата си. Разбира се, че ще предложи срещу тази половин жълтица същото, за което миналата година е взел цяла. Виждаш ли ситуацията, при която се появява дефлация, въпреки че парите са се увеличили? Разбира се, че преувеличавам малко. Обикновено ако разполагаме със "златна мина" и финансови средства, ставаме по-оптимистични и започваме да харчим пари. Вероятно това ще доведе до дефлация, но важното е да осъзнаем, че тя не се ръководи само от абсолютното количество пари. То е важно, но също толкова важна е увереността и това, на което тя влияе, и това конкретно е скоростта на парите. Трансакцията на пари. Колкото по-бързи са ... Количеството пари има значение, но количеството, умножено по скоростта е това, което движи цените. "Образование без раници" с подкрепата на Deloitte.