If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на реалната възвращаемост в миналогодишни долари

В това видео използваме малко по-различен подход към разглеждането на разликата между реална и номинална стойност: намери настоящата стойност на даден актив на база на историческа цена. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео пресметнахме реалната възвращаемост, като представихме всичко в днешни долари. Изчислихме възвръщаемостта на инвестиция от 100 долара, реалната възвръщаемост за една година в днешни долари. В това видео ще пресметнем по друг начин – ще сметнем всичко в миналогодишни долари. Имаме 110 долара. Нека ги превърнем от днешни в миналогодишни пари. За да го направим, ще използваме алгебрични преобразувания, но ако не ти се занимава с алгебра, тогава може да го направим логически. Имаме някакви пари миналата година – да ги наречем количество пари 'х', които умножени по инфлацията, т.е. по 2%, днес ще има стойност 110 долара днес. За да намерим х, делим двете страни на 1,02, и получаваме стойността, която ако расте с темпа на инфлация, или ако има покупателната способност на 110 долара днес, ще имаме 110 делено на 1,02, което е – нека преместя калкулатора малко – това е 110 делено на 1,02. Това е равно на приблизително 107,8. Закръгляваме на 107,8. С днешните 110 долара си купуваме същите неща, като – според индекса на потребителските цени – като със 107,8 – може да добавим една цифра – които бихме купили със 107,84 долара миналата година. Каква е възвращаемостта, изразена в миналогодишни долари – с покупателната способност на парите миналата година? Получихме 107,84 в миналогодишни пари. Т.е. 107,84 долара. В началото на миналата година инвестирахме 100 долара. Първоначално инвестирахме 100 долара. Спечелили сме 7,84 долара, или ако искаме да изчислим реалната възвращаемост, с колко увеличила покупателната способност? Печелим 7,84 долара от 100 долара инвестиция – това е доста лесно за смятане. Отново получаваме 7,8% реална възвращаемост.