If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стратегии за хедж фондовете (дълги, къси 1)

Създаване на обикновен дълго-къс хедж (ако предприятията имат подобна бета или корелация с пазара) . Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че съм проучвал акции, в които мога да инвестирам, и се чувствам доста уверен в способността си да предсказвам колко успешна ще бъде една компания в сравнение с очакването на хората или на пазара. В частност съм се фокусирал върху компаниите А и В. В случая на компания А смятам, чe ще се представи доста по-зле от очакването на пазара. Изкушавам се да направя къса продажба. В случая на компания В смятам, че ще се представи много по-добре от очакването на пазара. Така че се изкушавам да купя нейни акции. Но има нещо в този процес, което ме притеснява малко. Уверен съм в способността си да избирам компании, които ще надскочат пазара или ще се представят по-зле от него, но не съм толкова уверен в способността си да предсказвам пазара. Нека нарисувам графика на пазара. Това е пазарната цена на ЕсЕндПи 500 или НАСДАК. Установих, че мога да я приема за произволна, вместо да се опитвам да идентифицирам върховете или дъната на пазара и т.н. Опасявам се, че след като купя акции от компания В въз основа на надеждното ми проучване, пазарът ще се срине. Тогава акциите на компания В вероятно също ще паднат. Може да не паднат колкото пазара, но все пак ще загубя пари. А ако направя къса продажба с акциите на компания А и пазарът скочи нагоре? Вероятно акциите на компания А няма да се качат колкото пазара, но все пак ще загубя пари от късата си позиция, защото на практика съм заложил, че акциите ще паднат. Мога ли да направя някаква комбинация от купуването на акции от компания В и късата продажба на акции от компания А, която на практика да хеджира голяма част от пазарния риск? Както можеш да се досетиш, мога. Няма да навлизам във всички статистики, с които наистина можеш да се опиташ статистически да хеджираш пазарния риск. Основната идея е, че ако наистина смяташ, че тази ще надскочи пазара и със сигурност компания А, или смяташ, че А ще се представи по-зле от пазара и със сигурност от компания В, можеш да си купиш същия брой акции от В, който ще използваш за късата продажба на акции от компания А. Да използваме една акция. Очевидно можеш да използваш повече. Купуваш една акция (нека го запиша тук) купуваш една акция от компания В и правиш къса продажба на една акция от компания А. Вземаш назаем акцията и я продаваш, като трябва да я купиш обратно на някоя бъдеща дата. Всъщност няма да продадеш на късо една акция на компания А, а две акции. Причината за това е, че акциите на А струват 5 долара всяка, а акциите на В са с цена от 10 долара. Искам да използвам приблизително същата сума. Отново, можеш да използваш по-сложни статистики, за да разбереш как точно те следват пазара за по-голяма прецизност, но тук няма да се фокусираме върху това. За простота сме взели дълга позиция (нека го запиша тук) имаме дълга позиция от 10 долара в компания В и къса позиция за 10 долара в компания А. Отново, взехме две акции от А, които струват 5 долара всяка, за да получим същата сума. Ще го оставя за следващото видео, но искам да разгледам случаите, при които независимо от движението на пазара В надминава А или А надминава В в представянето си.