If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стратегии за хедж фондовете (дълги, къси 2)

Как портфейл от къси-дълги хедж фондове може да се справи при различни пазарни условия (ако приемем, че основната теза е вярна) . Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В опита си да имам портфолио, чието представяне зависи единствено от способността ми да идентифицирам успешни и неуспешни компании, без да се влияе от поведението на пазара, купих акция от компания В, която намирам за доста успешна и смятам, че ще се представи по-добре от очакванията. Освен това купих на късо две акции от компания А. Купих две, защото те струват 5 долара всяка, а исках сумата в долари да е еднаква. Ако приемем, че съм бил прав и компания В се представи по-добре от компания А, искам да видим какво ще се случи с моята инверстиция, ако пазарът тръгне нагоре или надолу. Да си представим, че пазарът тръгва нагоре. При нея вероятно цената на всички тези акции ще се покачи. Да кажем, че цената на акциите на компания В в процентно отношение се повиши повече от тази на акциите на компания А. Да кажем, че цената на акциите на компания В стане 15 долара, което представлява поскъпване от 50 процента. И да кажем, че цената на акциите на компания А се повиши само с 20 процента до цена от 6 долара за акция. Акциите на компания А се повишават само с 20% до цена от 6 долара на брой. Какво се случва в тази ситуация? Очевидно ще направя много пари от дългата си позиция в компания В, цената на чиито акции се покачиха от 10 на 15 долара при подема на пазара. Тук изкарах 5 долара. Очевидно загубих пари от късата си позиция, защото продадох акциите на цена от 5 долара, а сега трябва да ги купя обратно за 6 долара, за да покрия късата си позиция. Помни, че имам две акции от тях, които сега струват 12 долара (2 по 6 долара). Тъй като това е къса позиция, ще загубя 2 долара. Но тъй като компанията, за която очаквах да се представи по-добре наистина го направи – акциите ѝ се покачиха с 50 процента, докато на тази се повишиха само с 20, все пак ще изкарам пари. Ще имам печалба от 3 долара. Сега да видим какво ще се случи, ако целият фондов пазар тръгне надолу. Приемам, че съм добър в избирането на подходящи компании. Приемам, че тезата ми е валидна и В се представя по-добре от А. Да кажем, че при този негативен сценарий, акциите на В падат с 20 процента. Падат на 8 долара за акция. Това тук е сценарият с подем на пазара, а сега си представяме сценарий със спад на пазара. Позицията ми в компания В слиза от 10 на 8 долара. Губя 2 долара от дългата си позиция. Но съм бил прав, че компания А не струва и когато пазарът тръгва надолу, нейните акции падат още повече. Да си представим, че цената на акциите ѝ пада с 50 процента, което прави 2,50 долара за акция. Късата ми позиция в А, която беше за 10 долара, сега е на стойност от 5 долара (две акции по 2,50 долара за акция). Това е късата позиция. Взех назаем и продадох акциите за 10 долара, а сега мога да ги купя за 5. Изкарвам 5 долара от късата позиция при спад на пазара. Въпреки, че загубих пари от дългата си позиция, когато пазарът тръгна надолу, изкарах повече от късата си позиция. Така дори при спад на пазара, ако приемем, че изборът ми на акции е добър, все пак ще изкарам 3 долара. Така създадохме хедж с къса и дълга позиция. Хубавото при него е, че зависи само от способността на инвеститора да различава компаниите, които ще се представят по-добре или по-зле в сравнение с други компании. Не зависи от способността му да улавя посоката на самия пазар. Когато се говори за хедж фондове с къси и дълги позиции, се имат предвид хедж фондове, които правят това. Опитват се да хеджират пазарния риск.