If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стратегии за хедж фондове: Арбитраж на сливане 1

Прост пример за арбитраж за сливане, когато има изцяло придобиване на пари . Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че тук имаме някаква компания А и да видим как се представят акциите ѝ. Да кажем, че става дума само за един ден и в момента акциите ѝ се търгуват на тази цена тук. С течение на деня тази цена естествено се променя. Но точно в този момент, който е в рамките на деня, да речем в 10 сутринта източно време, излиза съобщение, че В възнамерява да придобие А. Да кажем, че в момента акциите на А се търгуват на цена от 5 долара за акция, но излиза съобщение в пресата, че В ще придобие А на цена от 10 долара за акция. И казват, че ще ги купят с парични средства. В бъдещи видеа ще говорим за това, че използването на техните собствени акции е по-обвързващо, но те ще използват парични средства. Ако успеят да придобият А, всеки, който притежава техни акции ще получи по 10 долара за тях при тяхното прехвърляне в компания В. Компания В ще притежава компания А. Какво мислиш, че ще се случи с акциите на компания А? Знаем, че В възнамерява да ги купи на цена от 10 долара за акция. Ако всички смятат, че това със сигурност ще се случи, че всеки притежател на такива акции ще получи по 10 долара за тях, вероятно се досещаш, че цената им веднага ще скочи на цена близка до 10 долара за акция. И няма да има значителна търговия, защото те знаят, какво ще получат за тях. Това е в случай, че знаеш за това бъдещо сливане или придобиване. В действителност не винаги можеш да заключиш само въз основа на съобщението в пресата, че В със сигурност ще придобие А. Те трябва да получат одобрение от правителствените органи, че не нарушават закона за монопола. Може все още да очакват финансиране от някоя банка – да им трябва кредит, за да осъществят тази сделка. Възможно е да се случи и нещо друго. Например да има друг желаещ да придобие А, който е склонен да плати повече. Не знаеш какво точно ще се случи в тази ситуация. Не знаеш със сигурност, че това ще се осъществи. Така че вместо цената да се качи чак до горе, обикновено остава някъде по средата. Вместо да скочи от 5 долара на 10 долара, може да се покачи, да речем, на 8 долара и да се търгува около тази цена. Ще попиташ: "Защо се търгува на 8 долара?" Ако вероятността за сделката беше 100 процента, цената на акциите щеше да се качи чак до 10 долара, защото това би била стойността на акциите на А, ако В ги купят. Щом се търгуват на 8 долара, пазарът дава коефициент за осъществяването на сделката 3 от 5. 8 долара минус 5 са 3 долара. Пазарът предлага три пети от общия скок при 100 процентов шанс. Или казано по друг начин, пазарът казва, че шансът това сливане да се осъществи е 60 процента. Всеки, който смята, че шансът е по-голям от 60 процента, и ако това се прави с ценни книжа, за да се уравновесят вероятностите, трябва да купи тези ценни книжа. Могат да купят за 8 долара акции, които смятат, че всъщност струват 10 долара. Всеки, който смята, че няма начин това придобиване да се случи, че В няма да получи финансирането или регулиращите органи няма да го допуснат, трябва да направи къса продажба на акциите, щом цената им се качи. Защото когато придобиването пропадне, акциите ще се върнат обратно тук долу. Ще се върнат обратно на цената преди съобщението от около 5 долара. Хората (и най-вече хедж фондовете), които действат според преценката си за по-високата или по-ниската вероятност за осъществяването на сливането според проучванията или количествените си модели, или вътрешна информация (законно или не), ще направят такива залози. Тези, които смятат, че сливането ще се осъществи, ще купуват с очакването цената на акциите да стане 10 долара. Тези, които не смятат така, ще продават на късо, като очакват, че тя ще падне на 5 долара. Тази игра с вероятността за осъществяването на дадено сливане се нарича арбитраж на сливането. Арбитраж е, защото този, който смята, че сливането ще се случи, може да купи акции за 8 долара, а след това да ги продаде. Ще купят акции за 8 долара, които в последствие ще струват 10. Могат да ги продадат за 10 долара в бъдеще, когато В придобие компанията. Или ако знаят, че сливането няма да стане, могат да продадат на късо акции за 8 долара, след което да ги купят обратно за 5. Отново, това е нещо като арбитраж на разликата в цената. В единия случай смятат, че нещо със стойност от 5 долара се търгува за 8. В другия – че нещо със стойност от 10 долара се търгува за 8.