If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Структура на хедж фондовете и такси

Как са структурирани хедж фондовете и как се плаща на техните мениджъри. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим дали можем да разберем как е структуриран един хедж фонд и как се определят таксите за управление и представяне. Повечето хедж фондове се основават като дружества с ограничена отговорност. Това е хедж фондът, основан от Пийт. Ще го наречем "Пийт Кепитъл Фонд 1". В бъдеще може да основе Фонд 2, 3 и т.н. Пийт успява да събере 100 млн. долара. 10% от сумата, или 10 млн. долара, са от Пийт, или по-точно от Пийт Кепитал Мениджмънт ООД, дружество с ограничена отговорност, което той стартира като основен съдружник във фонда. Може да е малко объркващо, но това е едно дружество. А това е друго. Едното ще управлява активите на другото. В замяна ще получава такси за управление. Ще може да получава и такси за представяне. След малко ще говорим за това. Пийт вероятно притежава цялата компания. Може би има няколко служители, четири или петима. При тези съдружия дяловете не се наричат задължително акции, но на практика са това. Който е внесъл 30 милиона долара от тези 100 милиона, ще получи 30% от акциите на дружеството. Друг, който е внесъл 10%, ще получи 10 млн. долара. Да кажем, че се справя отлично през следващата година. Увеличава фонда с 20 милиона долара бруто, преди да се приспадне таксата за управление. Грубо казано – ръст от 20% бруто. Това е без таксите за търгуване и всичко останало, което трябва да плати на посредника. За да разберем колко печели Пийт Кепитъл Мениджмънт, колко може да използва Пийт за себе си и за служителите, първо трябва да определим таксата за управление. Таксата за управление ще бъде средно нетна стойност на активите. Ще направя груби изчисления тук. Обикновено се прави ежемесечно. Но не искам да се впускам в подробности. Ако прави това целенасочено, сравнително последователно, то средната нетна стойност на активите за година би бил около 110 млн. долара. Средната би била около 110 млн. долара. А той ще получи около 2% от нея. Приемаме, че ще получи 2% такса за управление и 20% такса за представяне, или "отложено възнаграждение". Средната нетна стойност на активите е 110 млн. долара, умножаваш я по 2%. Това означава, че той ще получи 2,2 млн. долара от такси за управление. Това е за заплатата му и за заплатите на служителите му, да плати наема, да купи хубави компютри или нещо друго. Това се приема като разходи за управление на фонда. Трябва да ги извадим от общата стойност на фонда, защото това е за управляващото дружество. Вместо 120 млн. долара тук ще имаме 117,8 млн. долара. След това ще изчислим колко ще получи като такса за представяне. В тази ситуация, без таксата за управление, получаваме 17,8 млн. долара печалба. Нека го напиша тук. Имаме 17,8 млн. долара приходи. Пийт получава 20% от таксата за представяне. По-конкретно – мажоритарният партньор, Пийт Кепитъл Мениджмънт, контролиращият партньор, който управлява фонда, ще получи 20%. Да умножим това по 20%. Колко получаваме? 3,56 млн. долара. 3,56 млн. долара също ще отидат за Пийт Кепитъл Менижмънт. Не е зле. През тази година спечели почти 6 милиона. Вероятно това ще е за него и може би четирима или петима служители. Ако представянето е добро, бизнесът може да е много доходоносен. Какъв е принципът? Обикновено тези фондове са от отворен тип, като взаимните фондове от отворен тип. Не точно като тях. Те трябва да са частни. Могат да получават средства само от лицензирани инвеститори. Не могат да са на пазара. Не е необходимо да имат регистрация при Комисията по ценните книжа и борсите. Но това, че са от отворен тип, означава, че в определени моменти инвеститорите имат право да откупуват, т.е. да добавят инвестиции към фонда. След края на годината вместо 117,8 милиона долара ще трябва да извадим 3,56 млн. долара за Пийт Кепитал Мениджмънт. Това остава във фонда и той може да го инвестира повторно, но това само ще увеличи дела му. Да кажем, че компанията изтегля дела си. Да видим колко ще остане. Имаме 117,8. От това вадим 3,56. 117,8 минус 3,56 е равно на 114,24. От фонда остава 114,24. Да кажем, че през този период инвеститорите имат право да откупят дела си. Да кажем, че според този инвеститор с 30% годината е била добра. Той иска да изтегли 10% от участието си. Вместо 30%, той иска да получи 10%. Вместо 30%, това сега е 20% участие. Той ще вземе 10% от 114,24 млн. долара. На практика той ще получи... само трябва да преместим десетичната запетая с един знак. Той ще получи 11,424 млн. долара. За този тук говоря. Той ще получи 11,424 млн. долара. С толкова ще намалее стойността на фонда. В тези периоди инвеститорите могат да откупуват. Обикновено това е в края на месеца, на тримесечието или на годината. Тогава за фонда остават... нека пак ползвам калкулатор. Сега във фонда остават 114,24 минус 11,424, което е равно на 102,816. В същото време други хора може да си кажат, че възвръщаемостта е добра. "Ще инвестирам във фонда." При всички случаи това не е затворен фонд, при който хората могат да влагат капитала си само в началото и не могат да го изтеглят преди крайния срок или да пък да добавят към него. В рамките на жизнения цикъл на хедж фонда, в конкретни периоди инвеститорите имат право да откупуват средствата си или да добавят още.