If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Спестовни сметки на Рот

Въведение в индивидуалните спестовни сметки на Рот (при тях се позволява квалифицирано теглене на данъчна основа, при условие че са изпълнени определени условия. Този вид сметки са създадени през 1997 г. и са кръстени на Уилям Рот.). Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще разгледаме какво представлява индивидуална пенсионна сметка Рот. Нарича се пенсионна сметка Рот на името на Уилям Рот, бивш сенатор от щата Делауеър. Може да се каже, че той спомага да се прокара разпоредбата, когато е приета през 1997 г. Затова тази пенсионна сметка носи неговото име. Уилям Рот от Делауеър. От там идва името ѝ. Тя е специален вид индивидуална пенсионна сметка (ИПС). Каква е причината да въведат нов вид ИПС? Да разгледаме какво се постига с традиционната ИПС, а след това ще обясня защо една Рот ИПС може да представлява интерес, как се отличава и какви предимства има, след което ще видим всичко това в един пример. Първият въпрос е какво се случва, когато вложиш парите си в традиционна или Рот ИПС. Във видеото за традиционната ИПС видя, че данъците се отсрочват. Ако вложиш 5000 долара в традиционна пенсионна сметка, тези пари не се облагат с данъци. При Рот ИПС няма отсрочка – трябва да платиш данъци за тези 5000 долара. Веднага ще си кажеш: "Леле, това не ми изглежда като предимство. Защо ми е тази сметка, щом трябва да плащам данъци?" Това е интересното. И в двете ситуации, стига инвестициите ти да останат или в традиционна, или в Рот пенсионна сметка, приходите не се облагат с данъци. Това е валидно и за двата вида пенсионни сметки. Но пак ще кажеш: "Сал, традиционната все още изглежда доста по-добре, защото при Рот трябва да платя данъците веднага. Традиционната не го налага. И двете могат да растат – мога да купувам и продавам акции, да инвестирам във взаимни фондове и така нататък. Не плащам данъци. Традиционна сметка изглежда по-добре." Интересно е какво се случва, когато изтеглиш парите. Има много специални условия за допустимостта на тегленията. Няма да навлизам в детайли, искам само да ти дам есенцията на предимствата на сметката Рот. Да кажем, че си на възраст над 59 години и половина и ползваш Рот. Парите ти са били там за повече от нужните 5 години. Няма да навлизам в подробностите. Да кажем, че и в двата случая сме на възраст над 59 години и половина и искаме да теглим. При традиционната ИПС трябва да платиш данъци. Плащаш данъци, средствата се облагат. Стандартен данък върху приходите. Докато при пенсионна сметка Рот не плащаш данъци. Във видеото за традиционна пенсионна сметка видяхме, че на възраст над 59 и половина е доста добре. Може да си в пенсия и да си на по-ниска данъчна ставка. Ще заплатиш по-ниски данъци и те ще бъдат отложени за годините на съществуването на твоята ИПС. Това е интересно, защото тук ти плати данъци само върху първоначалната сума, която вложи, като ѝ позволяваш да расте в продължение на много, много години, за които няма да платиш никакви данъци. Това изведнъж става доста интересно. Изглежда като доста добра алтернатива. Ще си поиграем малко с числата, за да видим как излизат. Другото интересно нещо за Рот е в случай на предварително теглене. При традиционната ИПС плащаш 10 процента глоба върху изтеглената сума плюс данъци. При Рот ИПС, ако изтеглиш само първоначалната сума, която си вложил – ще направя пример със стойности – ако вземеш само главницата, няма да плащаш данъци или глоба за нея. Няма данъци или глоба за главницата, дори ако не е квалифицирано теглене. Има много специални условия за квалификация, но няма да навлизам в детайли. Ще трябва да платиш глоба от 10 процента и данъци само върху приходите. Една от причините да не навлизам в детайли е, че видеото ще стане малко объркващо, а и правителството постоянно променя условията. Искам да можеш да гледаш това видео след още много години, без то да е остаряло. Затова не искам да навлизам в нещата, които правителството променя ежегодно. Да направим много прост пример, за да придобием представа за нещата. Да разгледаме една традиционна индивидуална пенсионна сметка и след това Рот пенсионна сметка. Нека запиша ИПС, за да е ясно, че говорим за ИПС и в двата случая. Да кажем, че първоначалните ми доходи са били повече от 5000 долара. Ще използвам 5000 долара за примера си и ще направя една забележка. Рот сметката е обект на повече ограничения относно общите ти доходи и това също се променя. Не искам да давам конкретни числа. Можеш да ги погледнеш. Има начини да конвертираш традиционна ИПС в Рот пенсионна сметка. Това е вратичка за заобикалянето на част от тези ограничения. За сега няма да навлизам в детайлите. Само помни, че при Рот сметката има повече ограничения за това дали можеш да правиш вложения в нея. С някои трикове може да успееш да ги заобиколиш. Да кажем, че имаш 5000 долара. За твое сведение праговете в ИПС са валидни както за Рот, така и за традиционната или произволна комбинация от двете. Ако започваш с 5000 долара, в традиционната ИПС първоначално не трябва да плащаш данъци. Да кажем, че в Рот ИПС първоначално имаш данъчна ставка от 32 процента, както в предишното видео. 32 процента данъчна ставка. Така ще платиш 32 процента от 5000 долара. 0,32 умножено по 5000 долара прави 1600 долара. Ще заплатиш 1600 долара данъци. Сумата в твоята сметка, главницата в сметката на традиционната ти пенсионна сметка – Може би трябва да го запиша тук. Започваме с 5000 долара. В първия сценарий главницата е 5000 долара. Във втория сценарий вадим 1600 долара данък, така че остават само 3400 долара. Да кажем, че и в двете ситуации ще вземеш тази сума, ще я инвестираш в акции и за 5 години ще я удвоиш. Да кажем, че в някакъв бъдещ момент продаваш тези акции на двойна цена. Това прави 10 000 долара в сметката ти в сценарий 1. Тази сума също я инвестираш в акции и тя се удвоява. Така сумата в сценарий 2 става 7800 долара. Това е след 5 години. Взимам произволен момент в бъдещето. Да кажем, че все още не сме достигнали възраст от 59 години и половина. Можем просто да оставим и двете суми в сметката си, докато навършим 59,5. Но да кажем, че възниква някаква необходимост – трябва да дадем заем на зетя или нещо подобно. Искаме да имаме достъп до тези пари. Да разгледаме ситуация, при която ги изтегляме. Да вземем няколко ситуации с различни тегления. Например теглим 3400 долара. Да кажем, че в момента моят шурей се нуждае точно от тази сума. Ако изтеглим 3400 долара в случая с традиционна пенсионна сметка, ще се случат 2 неща: Първо, ще платим данъци върху тази сума. Ще трябва да заплатим 32 процента от нея, ако приемем, че сме в същата данъчна ставка. 3400 долара умножено по 0,32 прави – ще трябва да платим 1088 долара данък. Трябва да платим 1088 долара данъци. Трябва да платим и глоба върху цялата сума – върху 3400 долара. Трябва да платим глоба от 10 процента – 340 долара. След като платим всичко това, ще ни останат – ще извадя калкулатора, за да го сметна. Ето го калкулатора. Ще ни останат 3400 минус 1088, минус 340, което прави 1972 долара. Остават ни 1972 долара. При Рот сметката, когато изведнъж ти потрябват парите и решиш да ги изтеглиш предварително, ще вземем 3400 долара. Вземаме сумата, която беше първоначалната ни главница. При Рот ИПС получаваме 3400 долара, защото това беше първоначалната ни сума и не плащаме данъци и глоби. При Рот сметката във всеки един момент можеш да изтеглиш главницата си. При другите видове ИПС не само плащаш данъци върху сумата, но плащаш и глоба отгоре на това. Едно от много положителните качества на Рот сметката e, че ти дава голяма гъвкавост. Сега да кажем, че трябва да изтеглиш, да речем, 4000 долара. Това е друг сценарий с 4000 долара по същото време. В сценария с традиционна пенсионна сметка отново плащаш 32 процента данък върху сумата. Плащаш данък 32% върху 4000 долара и глоба от 400 долара. В случая на Рот сметка няма да платиш нищо. Получаваш първоначалната главница, която си вложил – първоначалната сума, която беше 3400 долара. При всичко това приемам, че все още не сме навършили възрастта от 59 години и половина. В ситуацията с Рот сметка получаваш чисти 3400 долара, освободени от данъци и глоби, но за останалите 600 долара ще платиш 32 процента данък или каквато е данъчната ти ставка, и към тях плащаш още 60 долара, което е глоба от 10 процента само върху приходите. Спомни си, 3400 беше главницата ти, така че ако искаш да изтеглиш 4000, ще изтеглиш още 600 долара от тези, които си спечелил – тези, които са нараснали от главницата ти, ще трябва да платиш и глоба от 60 долара. Но ако го сметнеш, все още се получава много по-добра ситуация от обикновената сметка. Принципно, ако не знаеш дали тези пари няма да ти потрябват преди да се пенсионираш, Рот ти дава доста по-голяма гъвкавост. Сега да преминем направо към момента на пенсионирането. Да кажем, че никога не сме теглили никакви пари. Инвестираме ги в други акции и отиваме 10 години напред във времето. Никога не сме теглили пари. Ще разгледаме ситуация при пенсиониране. Вземаме новите си акции и ги продаваме. Получаваме 20 000 в първия случай, и 15 600 долара във втория случай. Разбира се, чудесно е, че и в двете ситуации можем да купуваме и продаваме акции в тези пенсионни сметки без да плащаме данъци. Ако не бяха в пенсионни сметки, при всяко купуване или продаване на акции трябваше да плащаме данък за капиталовите печалби, както видя в предишното видео. Сега сме преминали възрастовата граница – да кажем, че сме на 60 години. Сега можем да изтеглим парите си и в двете ситуации. Има някои други условия – парите ти трябва да са внесени и съхранявани 5 години, но няма да задълбавам. Да видим какво се случва, когато изтеглим парите. Да кажем, че в момента имаме данъчна ставка от 25 процента. 25 процента данъчна ставка. Ние съм пенсионер, печеля по-малко и попадам в по-ниска данъчна ставка. В тази ситуация, когато теглим от традиционна ИПС, ще заплатим 25 процента данък или 5000 долара, което ни оставя 15 000 долара за харчене в пенсионните ни години. В ситуацията с Рот сметка, веднъж щом прехвърлим 60 годишна възраст, данъчната ни ставка няма значение. Просто получаваме парите – чисти 15 600 долара, освободени от данъци. Като се замислиш и при двете ситуации с преждевременни тегления, Рот сметката е доста по-щадяща, особено ако теглим сума, която е по-малка от първоначалното ни вложение от 3400 долара. При Рот сметка изтеглената сума не се облага с данъци и не ни налагат глоби. Данъкът и глобата са върху спечелените пари, които са над тези 3400 долара. При традиционна пенсионна сметка върху цялата сума има данък и глоба. Дори когато се пренесем в бъдещето, при традиционната пенсионна сметка не платихме никакви данъци в началото, но трябваше да ги платим накрая. Когато направихме това, не платихме данъци само за първоначалното вложение, но и за всички натрупани приходи, нали? Първоначално вложихме 5000, а сега плащаме данъци за 20 000. Накрая ще ни останат само 15 000 долара, докато при Рот сметката не плащаме данъци за нищо. В замяна на желанието ни да си платим данъците предварително, да ги платим в началото, никога няма да ни се налага да плащаме данъци за тези пари или за приходите, които имаме от тях. Аз подбрах числата така, че да са близки. В зависимост от данъчната ти ставка преди и след пенсионирането и растежът, който наблюдаваш в приходите си, едната може да е по-добра от другата. Но това са важни съображения. Просто искам да те запозная с предимствата и недостатъците. Рот сметката е по-добра с това, че ти дава гъвкавост и няма да се притесняваш за плащане на данъци накрая. Има нещо друго, което може би е незначително, в зависимост от това как гледаш на живота си. При традиционната пенсионна сметка, когато си на 70 години и половина, те принуждават да изтеглиш парите си и тогава, разбира се, трябва да започнеш да плащаш данъци. При Рот сметката няма ограничение за възрастта. Това е друго съображение, което може да вземеш предвид.