If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Традиционни индивидуални спестовни сметки

Въведение в традиционни IRA (индивидуални пенсионни сметки). Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео искам да разгледаме какво е IRA – IRA е съкратено от индивидуална пенсионна сметка. Фокусът на това видео е традиционната ИПС . Има различни видове пенсионни сметки – освободени от данъци или опростени сметки, но това видео е за традиционната. В същността си всяка една пенсионна сметка е начин правителството да те насърчи да спестяваш за пенсионирането си. Имат малки различия, но за сега ще се фокусирам върху традиционната форма. Да кажем, че сме в нулевата година. Това е настоящият момент. Вместо година 0, ще напиша "точно сега". Имаш 2 варианта: Можеш да се възползваш от традиционната ИПС – това е сценарият с ИПС, а това е сценарият без ИПС. ИПС ти позволява да заделяш настрана определена сума от доходите си. Тази сума ще бъде различна в зависимост от възрастта ти и текущата година. През 2010-та година тази стойност е 5000 долара, ако си на възраст под 50 години. За под 50 годишни. Сумата е 6000 долара – това е индивидуална сметка, не за семейство. Ако си на възраст над 50 години сумата е 6000 долара годишно. Предполагам, че причината е, че ако си над 50 години е добре да спестяваш повече за пенсионирането си, което ще е само след 10 или 15 години. Предвидили са малко повече за възраст над 50 години. Да кажем, че сме под 50 години и се възползваме напълно от тази ИПС. Заделяме 5000 долара. В този сценарий не заделяме нищо. В краткосрочен план предимството е, че тези 5000 долара от доходите ни няма да се облагат с данъци. Да кажем, че данъчната ми ставка е 32 процента. Ще го запиша отстрани. То ще важи и за двата сценария. Текуща данъчна ставка 32 процента. Изкарвам добри пари. Текуща данъчна ставка. От данъци са освободени само тези 5000 долара, за доходите ти над тях пак си плащаш данъците. В момента не плащам данъци за тези 5000 долара. 0 данъци за тези 5000 долара. Ако не ги заделя в ИПС, ще трябва да платя данъци за тях. Ще трябва да платя 32% от 5000 долара. Колко прави това? Ще извадя калкулатора. 5000 умножено по 0,32 прави 1600 долара данъци. Сега ще платя 1600 долара данък. В годината, в която съм спечелил тези 5000 долара. Не мога да заделя 5000 долара, ако съм изкарал по-малко. Винаги се гледа по-малкото между доходите ти и лимитите на ИПС. Разбира се, в тази ситуация също ще имаш данъци. Да кажем, че доходът ти е 100 000 долара. Когато заделиш 5000, трябва да платиш данъци върху останалите 95 000 долара. В ситуацията, в която не си заделил 5000 настрана, ще трябва да платиш данъци върху 100 000 долара. Ще трябва да платиш данъци върху тези 5000 долара в повече, което са 1600 долара. Да кажем, че и в двете ситуации с тези 5000 долара искаш да купиш и да продадеш някакви ценни книжа или инвестиции. Ако точно след като си отвориш индивидуална пенсионна сметка… Сега всичко се намира в нашата пенсионна сметка. Всички транзакции се намират в тази специална пенсионна сметка тук, от която можем да купуваме и продаваме инвестиции и да ги търгуваме. Но не можем да ги осребрим, да ги обменим за пари и да ги похарчим за нова кола или нещо подобно. Ако го направим преди да станем на 59 и половина, ще трябва да заплатим глоба. Нека го запиша. Може да кажеш: "О, това е добра идея, защо не го правят всички?" Отговорът е, че ако ги изтегля преди 59 и половина, плащам глоба. Нека го запиша, защото е важно да се има предвид. Плаща се глоба и данъци, ако бъдат изтеглени преди 59 и половина. Отново, това е традиционната индивидуална пенсионна сметка. Пенсионната сметка Рот IRA например е малко по-гъвкава относно регламентираната сума, която прехвърляш на сметката. Ние се занимаваме с традиционната. Това е важно да се има предвид. Това е компромисът, който правиш. Правителството те стимулира да заделяш средства и иска да се увери, че наистина го правиш, докато се пенсионираш, за да не се изкушиш да си изтеглиш парите от пенсионната сметка и да ги използваш за хубава спортна кола – тогава трябва да платиш глоба. Стига да не теглиш пари от нея, можеш да купуваш и да продаваш ценни книжа с пенсионната си сметка. Да кажем, че веднага щом преведеш тези 5000 долара, купуваш акции А за 5000 долара. Във втория случа вече нямаме 5000 долара, имаме само 3400 долара от първоначалната сума, така че си купуваме акции А за 3400 долара. Да кажем, че например след 10 години – това ще важи и за двете ситуации – да кажем, че след 10 години стойността на тези акции А се е удвоила и ти ги продаваш. Имаш 10 000 долара тук. Имаш 10 000 долара от продажбата на акции А. Двойно повече. Тук също са се удвоили, но имаш акции А само за 3400 долара. Сега те струват 6800 долара. Имаш 6800 долара от продажбата на акции А. Да кажем, че искаш да ги вложиш в други акции – например акции Б. Описвам доста розова картинка – цените на акциите не винаги се удвояват. В тази ситуация купуваш акции Б за 10 000 долара. Купуваш Б за 10 000 долара. Може да кажеш: "О, ще купя акции Б за 6800 долара." Но понеже не работиш с пенсионна сметка, трябва да платиш данъци върху капиталовите ти печалби. Капиталови печалби са печалби, направени от капиталови инвестиции. В този случай това са инвестиции в акции. Тъй като си притежавал тези акции за повече от година, ще трябва да платиш данъци за дългосрочни капиталови печалби, които са по-ниски от тези за краткосрочните. В тази ситуация спечели 3400 долара. Не 340 000 долара. Имаш 3400 долара печалба. Трябва да платиш данък от 15 процента върху капиталовите печалби. Умножено по 15 процента. Да извадим калкулатора отново. 3400 умножено по 0,15 прави 510 долара. Трябва да платиш 510 долара. Това са 510 долара. Вземаш своите 6800 долара, плащаш 510 долара на данъчните и оставаш с 6290 долара. Помни, че причината да плащаш данъци е това, че не работиш с пенсионна сметка. Тук работиш с такава и затова не трябва да плащаш данъци. Да кажем, че инвестираш в акции Б и през следващите 10 години тяхната стойност също се удвоява. Това са 10 години. Акциите ти Б сега струват 20 000 долара и ти ги продаваш. Имаш 20 000 долара от продажбата на акции Б. Те са в пенсионната ти сметка и затова не трябва да плащаш данъци върху капиталовите печалби. Във втората ситуация също инвестираш в акции Б с тези 6290 долара и след 10 години стойността им се удвоява. Сега имаш 12 580 долара. Но те не са в пенсионна сметка. Трябва да платиш 15 процента за капиталови печалби. Имаш печалба от 6290 долара. Печалба от 6290 долара умножена по 15 процента. Да видим колко е това. Ще извадя калкулатора. Къде е той? Ето го. Имаш 6290 долара умножени по 15 процента. Това прави 943. Изваждаме данъка от 12 580. 12 580 минус 943,5 е равно на 11 636 долара. Сега имам 11 636 долара. Да кажем, че са минали 20 години и вече сме на възраст над 59 и половина. Сега можем да теглим от пенсионната си сметка. Разбира се, във втората ситуация имаме пари в брой и с тях можем да правим каквото решим. Може сега да сме над 60 години и да ги използваме за пенсионирането си, за ежедневните ни разходи. Тези пари се намираха в индивидуална пенсионна сметка, но тъй като сега сме преминали възрастта от 60 години, по-точно 59 години и половина, можем да изтеглим парите си без да плащаме глоба, но трябва да платим данъци. Ще теглим. Няма глоба. Плащаме данъци, но огромното предимство тук е, че след като надвишим 60 години вероятно печелим по-малко. Данъчната ставка, в която се намираме, вероятно ще е по-ниска. Да кажем, че сме в данъчна ставка от 25 процента. Помни, че когато изкарахме тези 5000 долара, данъчната ставка беше 32 процента, защото бяхме този младок на върха на кариера си, който печелеше много пари. Сега печелим по-малко. Опитваме се да живеем от спестяванията си и плащаме 25 процента данък. Ако платим 25 процента данък върху 20 000 долара … Помни, че сега наистина ги теглим. Сега ги прехвърляме в разплащателната си сметка за ежедневни разходи или нещо друго. 25 процента от 20 000 прави данък от 5 000 долара. Остават ни 15 000 долара, с които може да правим, каквото си поискаме. Да ги сравним: Тези 15 000 долара и тези 11 636 долара. Всичко, което направихме, беше напълно еднакво, с изключение на това, че тук взехме тези 5000 долара и ги инвестирахме с пенсионна сметка Тук взехме 5000 долара, трябваше да платим данъци за тях, след което ги инвестирахме по абсолютно същия начин. Направихме много добри инвестиции в акции и в двата случая и приключихме със значително по-малка парична сума. Това са 15 000 долара срещу 11 000. Това е почти … Колко е това? Повече от 30 процента разлика в общата ти сума. Не само това, но данъците, които платихме, може да бъдат и по-ниски. Разгледахме случай със ставка от 25 процента. Когато се пенсионираш може ставката да е още по-ниска, а и е доста отложена. Изводът, който можем да направим, е, че след 20 години тук имаш 15 000 долара, а тук само малко над 11 500, когато не използваш пенсионна сметка. Разбира се, основният компромис тук е, че при пенсионната сметка не може да пипнеш парите си. Ако има спешен случай и ти се наложи да изтеглиш парите си, ще трябва да заплатиш глоби за тях.