If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Взаимни фондове от отворен тип (част 2)

Да разберем малко по-добре какъв е механизмът на работа на взаимните фондове от отворен тип. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека продължим с историята за взаимния фонд на Пит. Да речем, че след една година и след приспадане на комисионата на Пит от 1% имаме 500 долара активи под управление. След година всички активи под управление са станали 1000 долара, както споменах в края на последното видео. Пит или е много добър, или е истински късметлия, или и двете. Активите са станали 1000 долара. Ще го начертая така. Ето ги тези 1000 долара и все още ги има тези 5 инвеститори. Аз съм късметлия да съм един от тях. Това тук са петимата инвеститори. Ще начертая акциите. Така едно, две, три, четири, пет акции. Всяка една от акциите – тези 1000 долара се наричат нетна стойност на активите. Нека включа малко терминология – това е просто нетната стойност на активите. Нетната стойност на активите за акция е 200 долара. Общата нетна стойност на активите разделяме на броя на акциите. Специалното на взаимен фонд от отворен тип е, че в края на всеки ден нови акции може да бъдат премахнати от фонда, или емитирани за фонда. В първото видео показах как исках да вляза във фонда и затова купих акция. Това повиши общата нетна стойност за акция. Освен това повиши и броя на акциите. Пит трябваше да емитира акция, за да я купя аз, не ми продаде вече съществуваща акция. Можеш да си представиш, че след всичко това повече хора ще искат да си купят акции. Сега те ще купуват една акция за 200 долара, за да е справедливо, защото това е нетната стойност за акция в момента. Да предположим, че още 5 човека искат да купят на цена 200 долара на акция. Пит ще трябва, или по-скоро не Пит, а взаимният фонд, корпорацията, ще трябва да емитира още 5 нови акции. Така една, две, три, четири, пет. Ако има един купувач този ден, ще емитира една акция. Ако има 10 купувачи, ще емитира 10 акции. И така нататък. Нетната стойност за акция на всяка една от тях е 200 долара. Дава акции на всеки един от купувачите, а те трябва да платят 200 долра. На практика добавя още 1000 долара във фонда, които Пит може да управлява. Сега общата нетна стойност на фонда е 2000 долара. Пит ще получи 1% комисиона от тези 2000 долара за управление. Нека прескочим напред във времето. Да кажем, че сега той не се справя толкова добре. Да минем година напред. Да кажем, че Пит има отрицателна доходност от 10%. Започва с 2000 долара, това е с включената комисиона за управление, започва с 2000 долара и губи 10% за една година. Така стават 1800 долара. Ще използвам нов цвят. Сега той има 1800 долара. Не е напълно в мащаб, но се надявам, че разбираш идеята. Сега той е с 1800 долара, но все още имаш общо 10 акции. Ще се постарая да направя тези 10 акции. Имам една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Трябва да са с еднакъв размер. Сега нетната стойност за акция ще бъде 1800 делено на 10 или 180 долара. Да кажем, че всичко това малко ме притеснява, имам и други финансови ангажименти. И казвам: "Пит, трябва да купиш обратно моя дял". Пит трябва да ми даде 180 долара. Така общата нетна стойност ще намалее със 180 долара. Ще ги извадим. 1800 минус 180 е равно на 1620. Сега е 1620. Пит купува една акция от мен и ще анулира една от акциите. Забележи, че нетната стойност за акция не се променя. Това, че продавам моя дял, не променя какво става с всички останали дялове. Сега имаш 1620 делено на 9 акции, това е равно пак на 180 долара за акция, ако смятам правилно. Така 1800 минус 180 е равно на 1620. Така си остава 180 долара за акция. Така работи един фонд от отворен тип. Можеш да създаваш и продаваш акции на обществеността, за да набереш средства. Ако някой си поиска парите обратно, ти изкупуваш дела му, връщаш му парите и заличаваш тази акция. Така в края на всеки пазарен ден един фонд от отворен тип може да расте или да се свива. Може да прибавя нови и нови инвеститори или инвеститорите могат да искат парите обратно. Това, което е трудно от гледна точка на управителя на фонда, е, че той трябва да управлява това непрекъснато купуване и продаване с обществеността цялата документация. Той не може да инвестира в относително неликвидни активи или дори в обикновени акции. Трябва да запази част от парите си. Обикновено това е между 3% и 5%. Трябва да пази част от тези 2000 долара – за да върне моите пари трябва да има пари в брой. От гледна точка на инвеститора той би казал: "Ако съм добър инвеститор, трябва да намаля парите в брой, защото те не носят приходи." Но това е фонд от отворен тип и инвеститорите може да кажат:" Искаме си парите, ти трябва да имаш пари в брой, за да изкупуваш обратно акциите на хората".