Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 8

Урок 3: Спасяването на банките през 2008 г.

Спасителна програма 1: Ликвидност и платежоспособност

Преглед на балансите. Разлика между неликвидност и несъстоятелност. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В следващите няколко видеа ще дам всичко от себе си, за да обясня какво е спасителна програма и финансова криза. Ще се опитам да обясня различни понятия по няколко начина, и се надявам всичко да стане ясно. Но като цяло се използва много претенциозна терминология, а всъщност използваните концепции не са чак толкова сложни. Считам, че е добра отправна точка първо да разгледаме един балансов отчет. Можеш да гледаш видеата за балансови отчети, които направих преди цялата финансова бъркотия, което ще ти даде добра основа, но не е проблем да ги преговорим и сега. Финансовият баланс е просто моментна снимка на това какво имаш и какво дължиш, а разликата между тях е твоето богатство. Ако имах личен балансов отчет, отляво ще запиша активите. Те са точно каквото си мислиш. Активите са неща, които ще ти донесат бъдещи ползи. Да кажем, че имам 1000 долара в наличност. Да кажем, че имам къща за 100 000 долара. Да кажем, че имам кола за 10 000 долара. И нека кажем, че всичко останало, да го наречем "други" – моите мебели, моят телевизор и всичко друго, са за още 5000 долара, така че това ще са ми активите. И така, колко са общите ми активи? Те са 101 000 долара, 111 000 долара, 116 000 долара. Би било чудесно, ако живеехме в свят само с активи, но за съжаление, нека кажем, че имам също и пасиви. Пасивите са точно това, което си очакваш. Това са неща, за които трябва в бъдеще дължиш на някого икономически ползи. Или може да се каже, че дължиш пари. Да кажем, че моите пасиви са 20 000 долара студентски заем. И нека кажем, че тази къща за съжаление не я притежавам изцяло. Нека кажем, че имам ипотечен кредит за 80 000 долара, дължа за къщата 80 000 долара на банката. Да сложим и малко дългове от кредитната карта, само за да го направим по-реалистично, както е при повечето домакинства – да кажем, че имам 5000 долара дълг по кредитна карта, въпреки че за повечето домакинства сега тази къща струва повече и ипотеката е много повече. Но както и да е, няма да правя социален коментар. Искам само да обясня какво е финансов баланс. И така какво остава за мен? Каква е разликата на активите ми минус пасивите ми? Нека изчислим всички пасиви. Така това са общите активи. Ще ги означа като колона А. Какви са общите ми пасиви? 20 плюс 80 плюс 5, така че това са 105 000 долара. 105 000 долара общо пасиви. Така разликата между тези двете, моите активи минус пасивите ми, това са парите ми в наличност. Ако ликвидирам всичко утре, ако продам всички активи и платя всички задължения, това е, което ми остава – моята нетна стойност или можеш да го разглеждаш като капитал. Често чуваш за капитал в контекста на жилище. В този контекст това е просто активът на къщата минус пасивът, но говоря в контекста на личния баланс, а не че тези са истинските числа. Не искам да издавам чак толкова много за живота си. Но както и да е, какво е това число тук? Така моят капитал, ще направя това в зелено, тъй като е позитивно число, то е добро число. Капиталът ми е 116 000 долара минус 105 000 долара. Колко е това? Това са 11 000 долара. Това е моят капитал. Така има някои неща, за които да помисля тук. Ще срещнеш много хора с къща от 100 000 долара или къща за 1 милион, които казват: "О, аз имам 1 милион долара." И ти казваш, че не е наистина на стойност 1 милион долара, освен ако не притежаваш къщата напълно и можеш да я продадеш за 1 милион долара. Не е важно колко си платил, а колко ще получиш на пазара. Твоята истинска нетна стойност е активите ти минус всички пасиви. Така в този случай нетната ти стойност е всъщност 11 000 долара, а не 116 000 долара. А това е друго важно нещо, за което да помислиш. Активите са винаги равни на пасивите плюс капиталът. Това следва от определението какво е капитал. Капиталът беше активите минус пасивите. Ако учиш икономика, ще видиш това като формула – активите са равни на пасивите плюс капитала, и това е вярно по определение. За какво ни служи това? Има няколко начина, по които можем да разсъждаваме. Първо, какво се случва, ако пасивите са по-големи от активите ми? Ако аз дължа на света повече отколкото светът ми дължи? Тогава числото ще бъде отрицателно. А ако то е отрицателно, то тогава няма начин да запазя добър кредитен рейтинг, а освен това, ако извадим това от уравнението, няма добра причина да продължавам да живея в това съсътояние. Ако пасивите ми са по-големи от активите ми – да разгледаме този случай. Нека кажем, че къщата ми струва само 100 000 долара, но поради някаква причина дължа 120 000 долара на банката. Нека кажем, че първоначално съм купил къщата без авансово плащане за 120 000 долара. И сега си признавам, че цената се е понижила. Струва само 100 000 долара сега. В тази ситуация имам сериозен проблем с моя ипотечен кредит. Можеш да кажеш, че не е в мой интерес да продължа да изплащам къщата. И още по-мащабно погледнато, ако сега погледна моя финансов баланс – какви са пасивите ми в момента? Те са 145 000 долара. И капиталът ми би бил активите минус пасивите. Така 116 000 долара минус 45 000 долара на какво е равно? Минус 29 000 долара. Ще го оцветя в червено. Това е лош резултат за капитала ти. Минус 29 000 долара. Така в тази ситуация няма наистина смисъл да продължа да живея по този начин, поне финансово. Стига да дишаш, има причина да продължиш да дишаш. Но няма смисъл да поддържаш това финансово положение, така че няма причина да не търсиш предпазване от банкрут. Предпазването от банкрут е да призная, че съм неплатежоспособен, което означава, че няма начин да успея да платя всичките си пасиви. Съдилищата ме защитават. Кредиторите ми не могат да ме преследват, всичко ще бъде изтрито. Ще вземат всичките ми активи, всичките ми активи ще бъдат разделени между хората, на които дължа нещо. Така че това е банкрут, това е неплатежоспособност. И искам да подчертая термина неплатежоспособност, защото ще го използваме, когато обсъждаме кредитната криза. Сега да го сравним с понятието неликвидност. Какво е неликвидност? Неплатежоспособност означава, че няма причина да запазиш този тип финансова ситуация. Ти си банкрутирал и взимаш защита при банкрут. Това е неплатежоспособност. Неликвидността е различна ситуация – при нея всъщност имаш позитивен капитал. Така нека се върна към първоначалните условия. Наистина дължах само 80 000 долара за къщата, така че моите пасиви са реално само 105 000 долара, така че имам позитивен капитал от 11 000 долара, а това вече не е неплатежоспособност. Сега ще ти обясня какво означава неликвидност за теб, по-точно за мен, защото това е моят финансов баланс. Нека кажем, че жена ми идва и ми казва, че се нуждаем да платим обучението на детето ни. Таксата за следващата година е 5000 долара. Трябва да платя 5000 долара за обучението. Всъщност ще взема нещо по-подходящо, защото таксата за обучение трябва да е в пасивите. Нека кажем, че трябва да направя плащане от 5000 долара за студентския ми заем. Имам някакъв странен студентски заем и 5000 долара трябва да бъдат изплатени изведнъж. Трябва да направя плащане от 5000 долара за студентския заем. Нека го направя в червено. Плащам 5000 долара. Може да е за всичко, но нека кажем, че е за да покрия част от тези пасиви. Ако разгледаме моя капитал – моите активи минус пасивите ми – очевидно имам 11 000 долара. Състоянието ми е 11 000 долара. Ако ликвидирам всичките си активи и всичките си пасиви едновременно, мога да имам 11 000 долара в наличност и ще мога да платя 5 000 долара. Всъщност в процеса на това щях да съм платил тези 5000 долара. Но в тези условия, ако просто погледна моята ситуация, нека кажем, че падежът по студентския заем е утре. Аз имам само 1000 долара в наличност, които може би са в моята разплащателна сметка, така че не мога да направя това плащане от 5000 долара само с тях. Разглеждам останалите активи и се питам мога ли да продам някой от тях за една нощ? Къщата със сигурност не. Няма начин да успея да продам къщата до утре. Може би мога да намеря някой, който да я купи за 50 000 долара утре, но това не ми е от полза. Тогава моят капитал отново ще е отрицателно число, така че не е решение. Не мога да продам моята кола изведнъж. Може би мога да я продам за супер ниската цена от 4000 долара, само за да направя това плащане, но не е разумно решение. За продажба на мебелите трябва да ги снимаш и да ги обявиш за продажба в интернет. Не става веднага. Така че това е ситуация, в която имаш ликвидна криза. Ти си неликвиден, но не си неплатежоспособен. Имаш позитивна нетна стойност, ако приемем, че не лъжеш за състоянието на финансовия баланс, което е друг проблем. Как се справяш с ликвидна криза като тази? Трябва да получиш – можем да го наречем мостов кредит, защото представлява финансов мост от тук до където се нуждаеш да отидеш. Или ти дават мост, който основно ти купува време. Нека кажем, че баща ти казва: "Добре, Сал," – по-точно моят баща – "давам ти 5000 долара заем за следващите два месеца и през тях очаквам да намериш някакъв източник на парични средства – да замениш колата си с по-евтина, да продадеш част от мебелите и т.н." Този заем предотвратява ликвидна криза. А този заем не би бил лоша идея, защото ако този човек не лъже за финансовия баланс, по-точно аз не лъжа за баланса, реално съм платежоспособен. От друга страна, заемът би бил лоша идея, ако бях неплатежоспособен, защото щеше да е просто хвърляне на пари на вятъра. Не мога да платя сегашните си заеми, а ти ми даваш нов заем, който няма да мога да върна. Както и да е, приключва ми времето. Ще се видим в следващото видео!