If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 8

Урок 3: Спасяването на банките през 2008 г.

Спасителна програма 2: Балансова стойност

Хипотетичен банков баланс. Какво означава балансова стойност. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео обсъдих личния финансов баланс и какво представляват ликвидност и неплатежоспособност. И ако си разбрал/а това, мисля, че сега сме готови да разгледаме финансовия баланс на някои от тези потенциално затруднени банки. И няма да навлизам в детайли, но ще ти покажа общата картина, което е важното според мен. По принцип тези банки имат някакви активи. Сега ще разглеждаме банките в общия случай – и търговските, и инвестиционните. В бъдещо видео ще разкажа за разликата между двата типа, как се регулират и всичко останало. Може би ще ги спомена и в това видео, но нека помислим за общия баланс на една банка. Има активи. Просто ще си измисля някакви неща. Нека кажем, че има 1 милиард долара в държавни облигации, американски държавни облигации. Избирам това само като пример, за да покажа, че може да има много типове активи. Нека кажем, че има други 10 милиарда в корпоративни облигации ААА. Това са заеми за наистина много платежоспособни компании, на които може да се разчита да върнат кредита. Компании, които имат наистина много добри парични потоци. Има много малка вероятност да не си върнат заемите. А какво е облигация? Облигация е просто заем към друг субект. Ако ми дадеш пари назаем, мога да ти дам разписка за дълг, в която се казва, че Сал ти дължи 10 долара. Тази разписка за дълг можеш да наречеш облигация на Сал. Така 1 милиард долара държавни облигации – това е актив, който казва, че правителството ми дължи 1 милиард долара и междувременно ще ми плати лихва. По същия начин корпоративните облигации, които казват, че тези корпорации, където и да са издадени облигациите, ми дължат общо 10 милиарда и междувременно ще ми платят лихва, така че това е всичко. Същността на актива е, че той има някаква бъдеща икономическа стойност. Тези облигации имат някаква бъдеща икономическа стойност. Те са на стойността на лихвените плащания плюс накрая ще ти платят 10 милиарда долара обратно. Или нещо по-малко от това. 10 милиарда долара са платените лихви плюс върнатата главница, което може да е 9,9 милиарда долара. Измислям си тези числа, но това не е проблемът тук. Същността на въпроса е, че тук има актив, който е гнила ябълка. Всъщност ще добавя още активи, само за да покажа, че това е най-гнилата ябълка от всички. Така нека кажем, че имам още една група активи. Това са 10 милиарда долара търговски ипотеки. Това са кредити, отпуснати на компаниите, за да купят земя или да развиват земя, или да купуват сгради, които ще дават под наем. Значи това са просто заеми към някой друг. И заемът към някой друг, който съм дал, е актив, защото ми дължат лихва и накрая ще ми върнат обратно парите. И сега накрая, няма да задълбавам тук, отиваме на същността на въпроса. Да кажем, че имаме... Да видим, дотук имам 21 милиарда, ще ги направя четно число. Нека кажем, че имам 4 милиарда долара, така че сумата да е 25 милиарда. Имам 4 милиарда долара в обезпечени дългови задължения, гарантирани с жилища. Направил съм видео за обезпечени дългови задължения, но само за преговор – обезпечените дългови задължения (ОДЗ) са производен инструмент, дериват. Звучи сложно, но означава, че са извлечени от друг инструмент, което вероятно е знак, че вонята започва да се разпространява от тази част на финансовия баланс. Какво означава да произлиза? Взимаш няколко ипотеки. Така ще ги нарисувам тук. Това са ипотеки на жилища. Може би взимаш милион от тях, групираш ги всички заедно и получаваш ипотечни облигации. Ипотечните облигации са заем към голяма група лица, които се обединяват, за да може статистически да дадеш имоти, защото ако отпуснеш заем на някой, той е трудно да се търгува. Ако дадеш заем на много лица, това вече е нещо, което можеш да търгуваш, защото можеш да обобщиш, че около 8% от хората няма да успеят да изпълнят задължението си. Но не това е същността. Имам цяло видео за ипотечни облигации. Обезпечените дългови задължения се получават на база ипотечните облигации, и се наричат вторични инструменти или деривати. При обезпечените дългови задължения взимаш тези ипотечни облигации, примерно кредити на жителите на определен регион, или може да са от различни региони, а след това ги нарязваш и раздробяваш. Така това, което правиш е, че ги разпределяш на траншове. Ще разгледаме това много по-подробно в други видеа. И казваш, че в тази група ОДЗ ще постъпят първите плащания. Така всяко плащане незабавно отива в този много старши транш. А после следващите плащания отиват в този. А след това този горен транш, можеш да го наречеш най-младшия транш, понякога се нарича транш на капитала – в този транш ще постъпи каквото е останало. Така ако всички си плащат, се покрива цялото, но ако много хора не изпълнят задълженията си, всички всички непокрити задължения ще са в този транш. За да компенсира факта, че това е най-рисковият транш или основно тези хора носят целия риск или тези траншове дават целия риск на този транш. А траншът е просто слой, просто резен. Не искам да използвам прекалено претенциозни думи, но в замяна за поемане на целия риск, този човек ще получи по-висока доходност. Така докато този човек може да взима 6%, той може да взима 7% върху техните пари или пък 12% върху парите си. Това е друго интересен момент, защото този човек е най-осигуреният, рейтинговите агенции – за тях вероятно ще направя цяла поредица от видеа – може да му дадат ААА рейтинг. И може би ще дадат на този транш – предполагам – но може би ще дадат АА рейтинг, но този транш от капитала ще получи по-нисък рейтинг и заради това никой няма да иска да го купи. Така човекът, който го е създал тези обезпечени дългови задължения и който е продал тези траншове на публичните пазари, а този процес между другото се нарича секюритизация, защото издаваш ценни книжа срещу тези активи, които продаваш на всички, може би китайците или който и да е, някакви суверенни фондове, но хората искат да купуват само тези траншове, така че банките трябва да решат какво да правят с този транш, който е гнилата ябълка. Повечето просто ги държат във финансовия баланс. Те смятат, че цените на жилищата никога не се понижават, ще имат голяма полза от това, така че запазват този транш за тях. И това са обезпечените дългови задължения, които са същността на проблема. Това е само едната страна, което исках да ти покажа, защото това не са произволни обезпечения за дългови задължения. Те не са ААА. Може и да са, някои от тях, но за целите на дискусията да кажем, че тези са гнилите ябълки. Както и да е, това е частта с активите във финансовия баланс на нашата примерна банка. Да разгледаме и пасивите. Нека просто кажем, че има много заеми, заем А за 10 милиарда долара. При активите ще сложа и налични парични средства. Например един милиард долара. Банката винаги трябва да има налични парични средства в случай, че някой си поиска парите веднага. Това се отнася пак за търговска банка, която притежава налични парични средства за ликвидни нужди. При пасивите имаме заем А. Дължи на някого 10 милиарда долара. Има заем Б за още 10 милиарда долара. И нека кажем, че има заем В. За да стане по-интересно, нека кажем, че заем В е за 3 милиарда долара. Ако в този пример допуснем, че всички стойности на активите са верни и всички стойности на пасивите са верни, то какъв е капиталът на банката? Ако това е публично търгувана компания, какъв е капиталът на акционерите? Нека разберем! Колко е капиталът? Активите са 21, 25, 26 милиарда долара. Пасивите са 23 милиарда долара. Така 26 милиарда долара активи минус 23 милиарда долара пасиви означава, че имаме 3 милиарда долара капитал на акционерите. И само за да разясним какво е капитал, ако това е публично търгувана компания – ако имаш акции от компанията, притежаваш част от този капитал. Всъщност просто ще го напиша. Нека това е банка Яковия. Всъщност това е твърде конкретно. Нека я наречем банка А. Да кажем, че банка А има – ще си измисля нещо – 500 милиона акции. Ако отидеш в Yahoo Finance и потърсиш колко са акциите – да кажем, че са 500 милиона акции. Цената на всяка акция или балансовата стойност на всяка акция принципно трябва да е равна на 3 милиарда капитал въз основа на финансовия баланс, затова се нарича балансова стойност, защото се базира на финансовия баланс на компанията, така че това са 3 милиарда долара капитал, разделен на броя на акциите. Всяка акция струва – да видим, 3 милиарда, разделено на 500 милиона, трябва да е 6 долара от счетоводния капитал на акция. Това е важно да се разбира, защото много хора си мислят, че когато цената на акциите пада към нула, то това означава, че получаваш компанията за нищо. Но това не е вярно. Това просто означава, че капиталът е равен на нула. Всъщност времето ми изтича. Ще продължа в следващото видео и ще го обсъдим по-задълбочено. До скоро!