If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Финанси и капиталови пазари

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 8

Урок 3: Спасяването на банките през 2008 г.

Спасителна програма 3: Балансова стойност и пазарна стойност

Какво означава когато пазарната стойност на акцията е различна от нейната балансова стойност. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека видим докъде стигнахме. Разучавахме финансовия баланс на банка А, мисля, че така я нарекох. Казахме, че активите включват държавни облигации, корпоративни облигации с рейтинг ААА, някои търговски ипотеки. После включват това, което исках да подчертая – че има и 4 милиарда обезпечени дългови задължения. Обясних накратко какво са те. Имам няколко видеа, където обяснявам това по-подробно, и как вероятно са довели или със сигурност са довели до жилищния балон. А след това имаме малко налични парични средства. При пасивите на банката са различните ѝ задължения. Ако това беше търговска банка като Американска банка или някоя подобна, то тогава един от пасивите тук щеше да е депозити на вложителите, които държат парите си в банката. Но сега няма да го включваме. Това може да е всякакъв тип банка. Всъщност това може да бъде всякакъв тип финансова институция. Не е нужно да е банка. Това може да е финансовият баланс на хедж фонд или фонд с частен капитал, или какъвто и да е тип финансова институция. Де се върнем обратно към примера. Казахме и научихме в първото видео и във видеото за финансовия баланс, че ако вземеш активите и извадиш пасивите – взимаш каквото имаш и изваждаш каквото дължиш, ти остава това, което реално притежаваш. И това се нарича капитал. Ако си публична търговска компания, но не е задължително да си публична компания, но ако си корпорация, това се нарича собствен капитал. Това означава, че хората които притежават дял от компанията, или акционерите, притежават дял от капитала. И за да върнем на темата – като смятам, че това е важно, защото имам чувството, че хората не правят разлика – има две понятия – съществува счетоводна стойност, това е стойността на капитала, който идва от финансовия баланс. Следователно, ако считаш, че всички тези числа са точни, ще разгледаме подробно това какво означава тези стойности да са верни, но ако смяташ, че всички тези числа са правилни, тогава стойността, която се получава за капитала, е е счетоводната стойност на капитала. В нашия пример казахме, че банка А е публична компания. Има 500 милиона акции. Това означава, че ако вземеш нейните 3 милиарда капитал, разделени на 500 милиона акции, то това означава, че има по 6 долара счетоводна стойност на акция. Това означава, че ако всички тези числа са правилни, то тогава всяка акция на тази банка струва 6 долара. Точно по 6 долара на акция. Може би си мислиш, че в това няма смисъл, всички знаем, че борсата е доста непостоянна, особено за акциите на банка. Те се движат наляво и надясно, нагоре и надолу. Как можеш да се каже, че само като се погледне финансовия баланс, може да се определи точният размер на капитала? Тук има една важна разлика. Ще отида малко по-надолу. Може би ще изтрия това. Всъщност ще изчистя това. Мисля, че разсейва. Можеш просто да гледаш видеото за ипотечни облигации и обезпечени дългови задължения, ако искаш да си ги припомниш. Така какво означава, когато ти казвам сега, че можеш да погледнеш във финансовия баланс и ако вярваш на това, което казват, можеш реално да изчислиш счетоводната стойност на акция. Защо акциите често изменят стойността си? Това е интересно. Казва ти много за това какво пазарът мисли за финансовия баланс на компанията. Само да запиша – има 26 милиарда долара активи, а след това имахме 23 милиарда долара пасиви. Така получихме капитал от 3 милиарда долара. И собственият капитал на акция или счетоводната стойност на акция е 6 долара. Сега нека кажем, че отиваме в Yahoo Finance и въвеждаме кода на тази банка – банка А или както искаме да я наричаме. И нека кажем, че нейната пазарна цена е, не знам, 12 долара на акция. Следователно какво се случва тук? Счетоводната стойност е 6 долара, но пазарът казва: "Не, не, ние искаме да платим 12 долара на акция за един от тези дялове." Ще го обясня – когато погледнеш цената на акцията на борсата или даже по-добре, когато купуваш акция на борсата, твоите пари не отиват в компанията. Компанията първоначално набира пари като продава акции, обикновено с първоначално публично предлагане. Те продават акции директно на пазара и парите директно отиват в компанията. Или може да го направят като оферта, за което ще говорим по-късно. Но в 99% от случаите, когато купуваш акции, парите не отиват в компанията. Отиват към предишния собственик на акцията. Затова се нарича вторичен пазар. Не отива в компанията. Значи имаме просто няколко човека, които търгуват акциите на тази цена и единствената причина, поради която цената на акция наистина има значение за компанията, е ако компанията ще набира пари в бъдеще. Да кажем, че цената на акцията днес е 12 долара. Нека кажем, че съм купил акция днес за 12 долара, може би съм я купил от теб. Не съм я купил от компанията, но това показва на компанията, че ако са ѝ необходими пари, може да продаде акции вероятно на цена близка до 12 долара на акция. Също казва, че някой, който иска да купи цялата компания, така че да притежава цялата компания, може би ако предложи цена над 12 долара на акция ще може да купи всички акции, но това не е темата тук. Убеждавам се, че наистина трябва да направя видео уроци за всички тези понятия. Значи пазарът дава 12 долара на акция – какво означава това? Някой, който плаща 12 долара на акция, счита, че счетоводната стойност е занижена. Ако счетоводната стойност е занижена, това означава, че или активите са занижени, или пасивите са преувеличени. Най-често пасивите е доста лесно да се анализират. Понякога пенсионните задължения или някакъв вид задължения от съдебни спорове са трудни за анализ, но най-често поглеждаш счетоводния баланс и виждаш кои са задълженията, стойността им се определя лесно. Това, което често е много интересно да се оцени, са активите във финансовия баланс. Въз основа на този финансов баланс би определил 6 долара на акция, но пазарът иска да даде 12 долара. Казваш си, че или тези активи са занижени, или компанията има някакви активи, които някак не са включени във финансовия баланс, нали? Може би са нематериални активи или някакъв източник на приходи, който не е включен тук. В първите видеа за финансовия баланс всъщност говорих за това как не може да се измерят чарът и красотата. И следователно вероятно заради това имам повече активи, отколкото финансовият баланс може да опише. Тук имаме същото нещо, но на ниво компания. Може би, ако това беше финансовият баланс на Goldman Sachs', тяхната счетоводна стойност на акцията е 6 долара, но пазарът иска да плати 12 долара за това, защото са Goldman Sachs'. Това е корпоративният еквивалент на чарът и красотата. Казват, че просто заради марката могат да направят повече пари от всеки друг. Могат да направят повече с каквито и активи им дадеш, така че съм склонен да им платя повече от счетоводната стойност. И дали това е истина или не, е трудно да се каже. Мисля, че това важи в голяма степен за компания като Coca-Cola, която има много влиятелна марка. Където марката и тази формула, тази тайна формула, наистина са стойност на фирмата и вероятно не са включени във финансовия баланс. С банка бих бил малко по-скептичен да платя значително повече от тази стойност, нали? В примера колко повече плащаме? Ако това е пазарната цена – нека кажем, че това е цената на акцията или пазарната цена на акцията, бих бил скептичен да платя 2 пъти счетоводната цена, но лесно ще намериш много компании, които търгуват на доста по-високи цени от два пъти счетоводната стойност. Това си мисли пазарът, когато плаща 12 долара за акция, чиято счетоводна стойност е 6 долара на акция. Че или един от тези активи струва повече – може би в баланса имат имот в Манхатън, който са купили преди 50 години и са завели счетоводно за 0,50 долара, но акционерите смятат, че той днес струва милион долара или нещо подобно. Друг начин да разсъждаваш, когато пазарът плаща 12 долара за акция – каква е пазарната капитализация на компанията? Пазарната капитализация на компанията е това, което е пазарната оценка на капитала на акционерите. Пазарната капитализация е цената – 12 долара на акция, умножена по броя на акциите – по 500 милиона акции. Така 12 по 500 милиона, или нека кажем 0,5 милиарда, дава 6 милиарда пазарната капитализация. Така ако капиталът се търгува, или ако акциите се търгуват в даден ден за 12 долара на акция, това означава, че пазарът или поне хората, които търгуват на борсата през този ден – ще направя цяла поредица видеа за какво означава това и как се определят цените – но това означава, че те мислят, че този капитал не е 3 милиарда долара, а всъщност струва 6 милиарда долара. Може да има различни причини, може би марката струва много, или имат тайна формула, или някой от тези активи някак е занижен. Няма проблем. Това е ситуацията, когато пазарната цена е над счетоводната цена. Но каква е ситуацията, когато да кажем, че през някакъв ден на борсата цената на акцията е 3 долара. Ако кажем 3 по 0,5 милиарда, това означава, че пазарът казва, че капитализацията на компанията е 1,5 милиарда или може да се изразим по друг начин – това е догадката на пазара или може да кажем пазарната стойност на капитала. Това е пазарното предположение за цената на капитала на компанията, така че пазарът казва: "Добре, не ме интересува, че банка А казва, че има 3 милиарда долара, че техните активи минус пасиви са 3 милиарда долара. Не вярваме на това. Мислим, че всъщност компанията струва само 1,5 милиарда долара." Може би смятат, че някой от активите от лявата страна на финансовия баланс струва по-малко от това, което банката казва, че струва. Може и някой от тези пасиви да струва повече. Може би има някакъв тип природен пасив, който компанията някак занижава, но да не усложняваме прекалено сега, ще направя други видеа за това. Но когато пазарната цена или пазарната капитализация е под счетоводната стойност на капитала, тогава е пазарът просто казва, че вижда някакъв блъф. Нещо тук не е както трябва. Нещо тук не струва толкова колкото ти твърдиш. Точно осъзнах, че времето ми свърши и ще продължа в следващото видео.