If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 8

Урок 3: Спасяването на банките през 2008 г.

Спасителна програма 8: Системен риск

Как са свързани банките? Какво се случва, когато една банка фалира? Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Мисля, че сега сме готови да видим голямата картина и това, което толкова тревожи хората в правителството. Тук съм представил финансови баланси на няколко банки – разбира се, те са много опростени. Направих всички баланси да изглеждат еднакво. Всяка една диаграма е финансовият баланс на банка. Да обясня – лявата част на този финансов баланс – тази колонка ето тук отляво – поне за първата банка ще го маркирам малко – това, което ограждам с цикламено, са активите на банката. Това, което заграждам в синьо са пасивите на банката. Тук има 4 милиарда долара пасиви. Активите са разделени на 3 милиарда долара други активи и 2 милиарда долара обезпечени дългови задължения (ОДЗ). Ще се фокусираме върху тези ОДЗ, тъй като те са в основата на всичко, което се случва. Имаме 5 милиарда активи, 4 милиарда пасиви, така че капиталът е 1 милиард долара, това е разликата тук. Това е просто друга визуална репрезентация, че пасивите плюс капиталът е равно на активите или активите минус пасивите са равни на капитала. Просто копирах и поставих този финансов баланс няколко пъти. Не знам дали ще използваме всички тези, но да приемем за простота, че голям брой банки в системата имат такива идентични финансови баланси. Естествено те имат различни финансови баланси, но всички тези баланси може да имат сходна структура. Съществуват различия, различните банки имат различни експозиции на ОДЗ. Някои от тях имат много, някои имат малко, а други ги оценяват по-консервативно от останалите, но за улеснение представям всички банки в ситуацията, когато счетоводната стойност на обезпечените дългови задължения е по-голяма от стойността на капитала. Направих това умишлено, защото това показва, че всички тези банки се сблъскват с ликвидни проблеми т.е. с проблеми с тяхната платежоспособност. Ако вярваш, че тези активи струват 3 милиарда долара, а тези пасиви струват 4 милиарда долара, следователно същността на това дали банката има проблем с платежоспособността е в това дали тези ОДЗ струват 2 милиарда долара или не. Ако те струват 2 милиарда долара, то тогава имаш 1 милиард долара капитал. Ако струват 1,5 милиарда долара, може би стойността им в баланса е малко завишена, но все пак ще имаш 0,5 милиарда долара капитал, така че все още банката е платежоспособна. И в тази ситуация има значение дали банката просто няма налични средства, когато трябва да се изплати някакъв кредит – тогава биха могли да заемат малко пари да преодолеят препятствието а в бъдещето биха могли да продадат активите и пак ще имат положителен капитал. Обаче, ако действителната стойност на тези ОДЗ – това е донякъде философски въпрос – каква е действителната стойност на нещо? Най-доброто, измислено досега, е пазарът. Пазарната цена често е най-добрата оценка на действителната стойност на нещо. Ако реалната стойност на тези ОДЗ е 1 милиард или по-малко, тогава – ако те не струват нищо, то имаме само 3 милиарда долара активи, 4 милиарда долара пасиви и негативен капитал. Тази компания не струва нищо. Да кредитираш тази банка или компания е да си хвърлиш парите на вятъра, защото тези пари просто ще потънат в черна дупка, тъй като някой от хората, на които компанията дължи пари, вероятно няма да си ги получи. И ако си кредиторът, дал най-скоро пари назаем, при разпределяне на парите в случай на банкрут си последния човек, който ще си види парите. Следователно просто си хвърляш парите на вятъра. Това е проблемът. Сега искам да видиш глобалната картина, защото ако имаше проблем само с една банка, не е кой знае какво. Ако беше само Bear Stearns или Lehman Brothers, нямаше да е голям проблем – нека алчните банкери банкрутират. Вероятно са събрали доста пари от бонуси от обезпечени дългови задължения през последните осем години или пет години или колкото и да е дълго, Но сега искам да ти покажа какво се има предвид под системен риск. Тези 4 милиарда долара в пасиви са заеми може би от други банки. Всъщност най-вероятно от други банки. Тези заеми от други банки са част от активите на тези други банки. Например нека кажем, че това е банка А, това е банка Б. Може би 1 милиард от тези са заеми от банка Б. Ако това е заем от банка Б, тя ще има актив, наречен заем към банка А. Във финансовия баланс на банка Б наричаме това заем към банка А. Това е един от техните активи. Тук един от пасивите е заем от банка Б. И така как мога да нарека това? Те са взели тези пари и са ги дали на Б. Грешка, Б имаше пари, даде ги на А под формата на заем и така кешът дойде тук. Втората банка има актив, наречен заем към банка А. Първата банка има пасив – заем от банка Б. Те можеше да вземат тези пари и да ги заемат на банка С. Банка С тук. Мисля, че започваш да виждаш как това става доста заплетено. Да кажем, че един от тези активи за 3 милиарда на банка А е заем към банка С. Във финансовия баланс на банка С ще пише заем от банка А или дължим на банка А 1 милиард долара. И А казва: "С ми дължи 1 милиард долара. Ние пък дължим 1 милиард долара на Б. Можем да продължим така. Даже мога да го направя в кръг Може би банка Б има някакви пари, които дължи на някой друг. Да кажем, че този друг, просто за забавление – за да го направим интересно – мисля, че се досещаш колко бързо нещата стават твърде сложни. Банка В е взела заем от банка С, така че банка С ще има актив, който е заем към банка В. Ето така. Това е интересна ситуация. Да кажем, че заемът от банка В към банка А трябва да се изплати вече – учили сме това много пъти. А трябва да върне заемът на Б. Да кажем, че поради някаква друга причина всички тези други активи не са ликвидни. Не е настъпил падежът, така че Банка А не може да си вземе парите за тези заеми. Да кажем, че настъпва падежът на този кредит за 4 милиарда долара. Не могат да продадат нищо от това. Така банка А трябва отнякъде да намери 1 милиард долара за банка Б, за да си плати задължението. Не могат да продадат никои от тези активи и всичко се свежда до ОДЗ. Тук има няколко проблема. Ако мислиш, че това е просто проблем с ликвидността, ако тези активи за 2 милиарда долара наистина струват 2 милиарда, но Банка А просто не може да ги продаде, защото в момента никой не желае да ги купи – макар че ако никой не иска да купи нещо, тогава реалната му стойност вероятно е нула. Но банка А казва: "Никой не иска да купи това, ние сме неликвидни, това струва 2 милиарда долара." Едно решение е да вземат заем от някой. Може би държавата би взела тези ОДЗ като обезпечение, биха ги дали като обезпечение на държавата. Може би държавата ще им даде заем за 1 милиард долара с които да платят на банка Б. Но да кажем, че това не е опция, защото това са токсични книжа, които дори държавата не би взела, макар да има желание да направи всичко, за да подкрепи пазарите, даже и държавата не иска да им даде заем или достатъчно заем, за да си платят този заем. Другият вариант е да получат вливане на капитал от богат държавен фонд – разгледахме тази тема преди няколко видеа, където държавният фонд внася свежи парични средства. Ще разреди акциите – преди имахме 500 милиона акции. Сега ще имаме 2 милиарда акции, така че държавният фонд ще завземе приблизително 80% от компанията. В замяна на тези 80% от компанията може би ще дадат 2 милиарда долара, с които да изплатиш този заем. Но да кажем, че и това вече не е решение, защото държавният фонд се е опарвал твърде много. Така какво се случва? Научихме какво се случва. Ако не можеш да получиш заем, за да изплатиш този заем или ако не можеш да получиш вливане на капитал от някакъв по-голям глупак, какво се случва? Банкрутираш. И това се е случило с Lehman Brothers. Lehman Brothers са банкрутирали. Нито един държавен фонд, никой не купи компанията. Може би ще направя друго видео за този случай. Не получават заем и банкрутират. Трябваше да нарека това компания Л, но да остане компания А за сега, защото не искам да споря с никой. Не мисля, че Lehman са били по-зле или по-добре от останалите играчи тук, така че когато банкрутират, се случва нещо много интересно. Банка Б са много притеснени за тези ОДЗ. Тези ОДЗ бяха проблем и може би са си мислили, че при падежа на заем С ще имат сериозни проблеми, или при падежа на заем Д, или Ф, или който и да е, ще имат проблеми, защото ще са в ситуация, че... всъщност те притискат банка А в момента. Но сега имат нов проблем. Банка А трябва да им върне този заем. Но кой знае? Банка А ще банкрутира. При банкрута осъзнаваме, че тези ОДЗ не струват нищо. Щом те не струват нищо, то може би банка Б е много назад в редицата да си получи средствата от банка А и няма да получат нищо или почти нищо. Активът, който считат, че е за 1 милиард долара сега трябва да се намали до 0,5 милиарда долара. Сега Б има два проблема – заемът към А и ОДЗ. Повтарям, че това не е ликвиден заем. Банка А е в банкрут. За да си получи парите банка Б трябва да чака да бъдат ликвидирани всички активи на банка А, а после каквито активи получи, ще трябва да ги продаде, така че това е замразен актив. Банка Б е в задънена улица с този неликвиден актив. Вероятно този неликвиден актив не струва толкова, колкото банка Б считаше, че е стойността на заема към А. След това имаме и тези ОДЗ. И сега, не дай си Боже, но да кажем, че имах и друг заем към банка Д. Ако банка Д банкрутира, ще имам още един заем, който е неликвиден, освен тези ОДЗ. Но ОДЗ бяха същността на проблема. Те причиниха тази ситуация. Ако банка А можеше да продаде това ОДЗ за 2 милиарда долара, нямаше да причини тази верижна реакция. И Lehman Brothers наистина беше нещото, което катализира цялата верига от събития. И след това се досещаш, че банка С е притеснена, защото сега банка Б има всички тези неликвидни активи, плюс тези ОДЗ, и започва да изглежда зле. Досещаш се, че сега е дори още по-малко вероятно, когато... Да кажем, че банка D е следващата, която ще изпадне в тази неприятна ситуация – за нея е още по-малко вероятно да намери кредит от трета банка, защото всички банки са изплашени. Всички банки отказват да дават кредити. Ако получат парични средства, просто ги запазват, така че когато пазарът обърне поглед към тях, поне ще имат малко кеш. Така всички замръзват, искат да съберат дължимите им кредити и никой не иска да даде заем на никого. Това е ситуацията в момента. (САЩ, 2009 г.) И това е трудността, която държавата някак опитва да преодолее. И осъзнах, че пак ми свърши времето. Ще разисквам този проблем в следващото видео.