If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Банкиране 1

Въведение в това как банките печелят и стойността, която (вероятно) добавят в обществото. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека да научим как работи една банка. Да кажем, че съм предприемач и забележа някакъв проблем в средата ни. Различни хора има различни професии – доктори, адвокати, инженери, строителни работници и т.н. Те работят, като предоставят услуги помежду си и те може да спестяват. Те нямат интерес към инвестирането на парите си, просто ги "слагат под дюшека". Просто ги трупат. Парите не правят нищо. Хората са предоставили стоки или услуги на някой друг, а той им е платил нещо. Дали е злато, банкнота, която гласи "това злато/банкнота ви дава право на използването на продукти и услуги в бъдещето" И хората си казват:"Това, което имам, е нещо полезно!" "Ще взема да го скрия под дюшека." Така се образува голямо натрупване на спестявания. От другата страна има много предприемачи, които имат различни идеи за бизнес проекти. И те казват – ако мога просто да намеря – ще го напиша: ПРОЕКТИ или ИНВЕСТИЦИИ Нека да кажем, че има някакъв бизнесмен, който казва:"Знаеш ли какво? Нямам нужда от продукти или ресурси, но имам една идея. Идеята ми е – ако намеря няколко човека да прокопаят канали до нивите, ще можем да отглеждаме повече реколта през годината и всички ще бъдем по-богати, защото ще имаме повече храна." Това също е добра стока или услуга. Но откъде ще намеря тези хора, за да изкопаят каналите? Може би ще им обещая, че като всичко е готово мога да им дам храна. Но нещата не стават точно така. Никой няма да работи, освен ако не се чувства сигурен, че ще получи нещо в замяна. Така че имаме интересен проблем. Има група от хора, които вече предоставят стоки и услуги и срещу тях получават заплащане – - злато или банкноти. Нека да кажем злато. Избирам го специално, защото много хора смятат златото за нещо специално, сякаш то просто символизира богатство, докато книжните пари не представляват богатство. И това не е вярно. Няма нищо специално в златото. Просто изглежда красиво. Това е единственото нещо във златото. Освен това трудно се фалшифицира. Книжните пари не са толкова красиви, но имат други преимущества. По-леки са и в днешната си версия е по-трудно се фалшифицират. Хората смятат, че златото е някак си по-добро от книжните пари. По-късно ще говорим за инфлация и дефлация и фактът, че има ограничение колко злато може да бъде произведено, докато за банкнотите няма. Но затова ще говорим след малко. В нашия модерен свят спестяванията са в книжни пари, но нека използваме пример с примитивно племе, което използва злато. Та хората работят и получават златни монети в замяна. И така обществото се съгласява, че ако имаш монети и ги дадеш на някого, той ще направи нещо за теб. Колко монети трябва да дадеш, за да получиш нещо срещу тях? Това се определя от търсенето и предлагането. Тези проекти – ако имах начин да убедя някой да изкопае канал, това ще допринесе много и ще създаде богатство или ще създаде напоителни канали. Но как да го направя? Ако имах златни монети, щях да ги дам на хората и те ще изкопаят напоителните канали и после може да таксувам хората, когато използват водата. Тогава мога да генерирам приход. Но как да направя това? Може би мога да взема назаем от тези хора? Хората имат права да ползват различни стоки и услуги под формата на златни монети. Ако мога да взема назаем част от техните пари и да ги използвам, за да платя на хората или да ги използвам за нов проект, тогава ще създам богатство. След това мога да го споделя със същите хора, например под формата на лихва. Много е трудно хората да оценят важността на проектите. А може би тези проекти нямат нужда от спестяванията само на един човек, а имат нужда от спестяванията на 1000 човека заради обема на проекта. Също така е трудно тези хора да разберат кой проект е добър. Предприемачите не знаят кой има спестявания. Всъщност, ако имах спестявания и съм ги заровил в задния двор, аз не бих искал да ги рекламирам. Така някой може да дойде и да ме ограби. Но ако аз съм трети предприемач и видя възможност за бизнес, който ще нарека банка. Какво прави една банка? Какво ще прави моята банка? Нека разгледаме самото начало – как стартирам бизнеса си? Аз съм един предприемач. Да кажем, че имам спестявания, достатъчни, за да не ми трябват други пари. Да кажем, че имам 1 милион златни монети – нека са 1 милион долара. Ще скицирам финансовия ми баланс. Финансовите баланси, както виждаш, са били много полезни от древни времена. Това е моят финансов баланс. Да кажем, че първоначално имам 1 милион долара в златни монети. Това са просто 1 000 000 долара, защото така е по-лесно. Може да приемеш, че 1 златна монета е 1 долар, това прави 1 милион златни монети, макар днес това да не е така. Използвам това само за да изградя тази институция, която изглежда безопасна и сигурна. Използвам капитала си, за да изградя един голям трезор. Това е моят капитал, който използвам, за да построя трезор. Голяма, красива, лъскава сграда. Ще нарисувам сградата. Има колони отпред. Прилича на гръцки или римски палат. Мисля, че това не е случайно съвпадение. Построявам тази хубава сграда, където хората бих държали парите си спокойно и парите ще са в безопасност. И казвам на всички:"Вижте, имам тази голяма сграда. Вместо да си държите парите на несигурни места като дворове и дюшеци, защо не ги сложите в трезора ми, и ако ви потрябват, просто идвате и си ги взимате? Освен това ще ви плащам, за да си държите парите при мен. И всички си казват:"Това е добра сделка, а и Сал изглежда честен. Сградата също изглежда безопасна, защото прилича на старогръцки палат. Така всички дават спестяванията си при мен. Нека да кажем, че това са 10 милиона долара. Имам сравнително богато градче. Това са 10 милиона долара депозити. За мен това е задължение. Защо е задължение? Защото съм приел парите на други хора. Те ми ги дават само да ги пазя. Така че това са задълженията ми. Това е моят капитал. Ако не бях само аз, а бяхме 10 акционери, всеки щеше да има по една десета от капитала. Но в този пример капиталът е само мой. Това е моята сграда. Това е моят бизнес. Не го правя безплатно за благотворителност. Какво ще правя с тези 10 милиона долара депозити? Казвам на хората, че могат да си вземат парите когато поискат. Взимам ги да ги пазя. Ако ми ги дадат и не могат да си ги вземат обратно, ще станат доста подозрителни. Затова ще трябва да заделя една сума настрани. Това може да са парите на около 3-5 хил. човека. Така всеки ден всеки – надяваме се не всички едновременно – може да тегли или внася пари. Но трябва да поддържам пари в брой (кеш), в случай, че някой си поиска парите обратно. Трябва да имам налични част от тези 10 милиона. Ще ги направя в пурпурен цвят. Нека кажем 10% в кеш. 1 милион са в брой и ми остават 9 милиона. Тези пари мога да използвам за нещо продуктивно. Мога да дам останалите 9 милиона на хора, които имат добри проекти или инвестиции. С други думи давам 9 милиона назаем – това е актив – давам парите на друг. Те ми дължат 9 милиона. Взимам назаем 10 милиона, запазвам 1 милион в наличност и раздавам 9 милиона като заеми. Може да има най-различни проекти. Може да са 100 проекта. Не давам всичките 9 милиона на един човек. Диверсифицирам (разпределям ги) в няколко различни проекта. И въпросът е от какво печеля? Давам тези пари за изграждане на канали, фабрики или някакъв друг тип инвестиция, която създава стойност. Така мога да таксувам лихва и тази лихва е част от тази стойност, която се създава. Ще таксувам 10% на заемите, които давам. И нека да кажем, че инвестирам много добре и никой не фалира. Аз съм първата банка и взимам всичките добри инвестиции. И така взимам 10%. Хората, сложили депозити при мен, не само са спокойни за парите си, но взимат и 5% лихва. Каква ще е годишната ми печалба? Взимам 10% върху 9 милиона. Колко е това? Това са 900 000 приходи на година. И колко изплащам на депозиралите? 5% от 10 милиона – изплащам 500 000. Приходи от лихва 900 000. Разходи за лихви – 500 000. Остават ми 400 000 долара. И нека да кажем, че плащам още 100 000 долара за заплати, охрана и др. Така ми остават 300 000 долара. Ще го обясня по-подробно в следващото видео. Но ако погледнеш голямата картина, аз управлявам 10 милиона долара, и печеля годишно 300 000 като предоставям тази услуга - да свързвам спестяванията и инвестициите. Всички печелят. Тортата става по-голяма, защото това са реални инвестиции, които ще помагат на градчето ми. И разбира се спестяващите печелят, защото парите им се пазят и по същество нарастват – по-точно взимат участие в капиталовите инвестиции. Ще се видим в следващото видео.