If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Банкиране 10: Въведение в ливъриджа (лош звук)

Какво е ливъридж? Защо той може да бъде добър или лош? Ливъридж и несъстоятелност. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам да те запозная с идеята за ливъридж, а в бъдещи видеа ще говорим повече за това какво представлява, кога е добро и кога е лошо. Ще го разгледаме в различни контексти. Засега ще говорим в контекста на една банка. Да кажем, че основа банката си с начален капитал от 300 златни монети. От тях ще използвам за построяване на сградата. Това са 100 златни монети, а останалите 200 ще ги пазя в сградата. Да кажем, че взема депозит от 100 златни монети и към този депозит върви съответната текуща сметка, която хората могат да използват по всяко време, за да пишат чекове или в някакъв момент просто да си поискат парите. Да кажем, че дам заеми за различни проекти. 300 златни монети за проект А. И това го правя, като създам текуща сметка на лице А или предприемач А с 300 златни монети в нея. Ще направя и още един заем. Още един за 300 златни монети. Заем Б. Можеше и да издам банкноти, но просто ще създам текуща сметка. Запознати сме с изискванията за минимален резерв. Нека помислим малко за ливъридж. Ливъридж представлява колко активи притежаваш при дадено количество капитал. В нашия пример – колко е нашият капитал? Капиталът ни е 300 златни монети. Ще го направя в различен цвят, за да се различава от пасивите. Какво количество активи притежаваме с тези 300 златни монети капитал? Имам 300, 400, 700, 1000. Активите са 1000 златни монети. Доста често, когато се говори за ливъридж, може да чуеш 2:1 ливъридж. Това означава, че съотношението на активите към капитала е 2 към 1. В нашия случай това съотношение активи към капитал, това наричат хората ливъридж. В нашия случай това е 1000 към 300, което прави 10:3. Рядко ще чуеш 10:3 ливъридж. По-често се срещат 10:1 или 2:1 или нещо към 1, но 10 към 3 е справедливо съотношение. Показва колко активи притежаваме с определено количесто капитал. Предполагам една много добра причина защо една банка би искала това е, защото, ако прибавя повече пари към активите, отколкото плаща за пасивите, на теория тя би искала да поеме възможно най-много ливъридж, нали? Защото с първоначалната инвестиция от 300 златни монети всеки път, като се добавят активи и пасиви, ще бъде от значение. Парите ще се разпределят и банката иска да продължава да прави това. Но има и недостатък на ливъриджа, защото какво се случва, ако някои от тези заеми не са добри? Само да изтрия това, което нарисувах. Какво става, ако някои от заемите не се окажат добри? Ливъридж, когато нещата вървят на добре – от положителната страна – увеличава колко пари ще направиш. Но както ще видиш ей сега, в негативен план ливъриджът умножава и загубата, която би поел. Та, в тази ситуация какво ще се случи, ако имам 50% загуба на тези заеми, които съм дал. В свят без ливъридж, ако то не съществуваше и имах еднакво количество активи и капитал, В такъв случай, където активите ми са равни на моя капитал. Ако активите ми намалят с 50% и забележи, тук нямам пасиви. Това цялото е капитал, а това цялото са активи. В този пример, ако активите ми, поради някаква причина, намаляват, ако намаляват с 50%, тогава новият ми баланс ще изглежда така. Само да преместя надолу малко. Новият ми баланс ще изглежда така – 150 и 150 Тоест и капиталът ми е намалял с 50%. Загубил съм тези пари, защото вероятно съм направил лоши инвестиции. Но сега като имам ливъридж, какво се случва, ако количеството ми активи намалее. Примерно, в някакъв момент решавам, че заем Б няма да се изплати, същото и със заем А. Стойността на активите ми намалява с 50%. Имам 1000 в активи, тоест общо взето ги намалявам с 500. Да кажем, че смятам, че заем Б струва само 500 златни монети и същото за заем А, защото поради някаква причина съм дал зеамите за строеж на недвижими имоти или са били заеми към второкласни лица. Кой знае? Каквито и заеми да са били, просто не са били добри и сега осъзнавам, че няма да получа всичките пари обратно. Ще получа само 50 златни монети обратно. Как изглежда моят баланс в тази ситуация? След като имах ливъридж, балансът ми изглежда така: Имам 100 от самата сграда и още 300 от депозити. Първият заем се смалява до 50 златни монети и вторият също се смалява до 50. Колко са моите активи общо? Това е 50 и това е 50. Имам 100 плюс 300 плюс 2 по 50, тоест 100. Имам 500 в активи, което отговаря на това, което казах по-рано, че активите ще намалеят с 50%, тъй като преди това имах 1000. И колко са пасивите ми? Дължа тази текуща сметка за 300 и тази текуща сметка за 300, защото може и да е написал чекове на други хора, та не е задължително същият човек, на когото съм ги заел първоначално. Имам 700 в пасиви. И сега имам отрицателен капитал. Защото активите са равни на пасивите плюс капитала. Ако активите ми са 500, а пасивите 700, тогава колко ми е капиталът? Ами ще бъде минус 200. Тоест аз съм разорен. Тази банка е фалирала. И в тази ситуация има много добра причина хората да си искат парите обратно и масово да започнат да ги теглят, защото дори да дадеш цялото време на света на тази банка, тя няма да може да се изплати на всички. Дори да успее да прехвърли всички тези заеми, тя все още няма достатъчно пари, за да върне всичките депозити до поискване или всичките пасиви. И тази ситуация се нарича неплатежоспособност. Нека го направя в друг цвят. И това просто значи, че нямаш парите, не можеш да ги платиш. Спомни си, че когато говорихме за съотношението за резервите, това беше свързано с неликвидност. Искаш да си сигурен, че си заделил достатъчно пари настрани, така че, когато хората дойдат и си поискат парите, да можеш да им ги дадеш. Ако случайно хората поискат повече пари, отколкото имаш, не означава, че си фалирал, просто трябва да им кажеш: "Може ли да изчакаш малко, докато се справя с активите и изчакам останалите заеми да бъдат изплатени?" Все още си платежоспособен. Неплатежоспособност е когато, поради лоши инвестиции, се окажеш с по-малко активи, отколкото имаш пасиви и не ти остане нищо в колоната за капитал. И това се измерва чрез ливъриджа, защото ако имаш висок ливъридж... Всъщност забележи, когато нямахме ливъридж, можехме спокойно да загубим 50%. Но сега дори с 10:3 ливъридж една загуба от 50% ни прекрати бизнеса. Ако пък имахме 10:1 ливъридж, дори 10% загуба би прекратила бизнеса ти. Ливъридж реално е мярката каква загуба можеш да понесеш в бъдещето. Преди да ми свърши времето, а в следващото видео ще говоря как ливъридж се регулира в банките, но искам да ти покажа друг начин за измерване на ливъридж. Понеже това 10:3 съотношение се отнася за активи към капитал Друго, което хората в света на инвестициите често ползват, е съотношението дълг към капитал. Но и двете измерват едно и също нещо. Защото, ако някой ти каже дълга към капитала, лесно ще можеш да откриеш активите към капитала В този случай съотношението дълг към капитал преди да поема загуби е колко? Пасивите ми, тях можеш да приемеш за дълг, понеже ги дължа на хората, те са 700. А капиталът ми е 300, тоест 7:3 е моето съотношение дълг към капитал. Ще се видим в следващото видео.