If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Банкиране 2: Отчет за доходите на една банка

Въведение към отчета за доходите на една банка (и към отчет за доходите като цяло). Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека разгледаме примера от предишното видео, където съм в това село и съм създал банка, за да мога да "срещна" вложителите с инвестиционните възможности. Искам да разгледам този пример, първо, за да изясня как точно една банка прави пари. И второ, според мен този пример е много добър инструмент да разгледаме един вид финансов отчет, за който не мисля, че съм говорил много, а именно отчет на доходите. Надявам се, че си наясно със счетоводните баланси и сега ще научим какво е отчет на доходите. Нека кажем, че това е моят баланс в началото на първата година на работа. Да видя дали мога да го пресъздам. Мисля, че казах, че капитализирах тази компания с 1 милион долара, които са от моите спестявания или съм отишъл при 10 приятели и всеки от тях ми е дал по 100 000 долара. но не е важно как сме събрали този капитал. Знаем просто, че започнахме с 1 милион долара. После купих сграда, в която да мога да сложа парите и да изглежда защитена и хората се чувстват сигурни да дадат парите си, да сложат парите си там. Да кажем, че имам 1 милион в недвижими имоти. Тогава останалите хора от селото виждат тази хубава и голяма крепост, която построих, и ми дават поне част от техните спестявания като депозити, казвайки си: "Еха, това е по-сигурно място за моите пари, отколкото под моя дюшек или заровени в задния двор. Тази банка на Сал твърди, че ще ми даде някаква лихва и той изглежда е сравнително уважаван човек в селото ни, затова нека депозираме част от спестяванията си при него." Така аз получавам 10 милиона долара във вид на депозити. И, разбира се, съм им казал "вижте, това не е заем..." - макар и някакси да е - "Аз не заемам тези пари от вас, вие можете да си ги ползвате, когато ви потрябват." По тази причина трябва да отделя част от тези депозити, в случай че някой дойде следващия ден и каже: "Дадох ти този долар вчера, всъщност ми трябва сега, за да платя за почистване на зъбите." Та трябва да заделя някаква част и си мисля, ако заделя 10%, това би било максимумът, който би бил поискан в един ден, освен ако няма някакъв необичаен трафик. Та ще заделя 10% като резерв. Като това са пари в брой. Да кажем 1 милион долара в брой. Ако реша, поради някаква причина, че има по-голям шанс всички да дойдат наведнъж за парите си или по-голям процент от хората да дойдат наведнъж, мога да заделя по-голям резерв. Така ми остават 9 милиона долара. Дадоха ми 10, заделих 1, остават ми 9 милиона, които да давам назаем. Това е работещ капитал. Като казвам капитал, това е просто претенция над нечии стоки и услуги, които могат да бъдат използвани да се построи или направи нещо, което добавя стойност, което създава по-голяма стойност от първоначалната. Това са 9 милиона долара в заеми. Знам, че винаги говоря с тези термини и го правя, защото според мен в обществото ни днес ние сме толкова фиксирани върху точките, това са парите или банкнотите, че забравяме какво представляват тези точки. Точките, или парите, представляват права на стоки и услуги. Срещал съм хора, които се обсебват с... Получавам имейли от хора, които искат да имат повече точки в профила си и са обсебени, а то е просто число. Важното е какво всъщност ти дава точковата система. Във връзка с парите тези точки представляват бъдещи права на стоки и услуги. Та така изглеждаше моят баланс в началото на първата година. И казах, че ще получавaм 10% върху тези заеми. Да приемем, че наистина съм добър и всички кредити се изплащат, така че наистина получа тези 10%. Ще платя на тези хора 5%. Какво се случва за периода от една година? Какъв ще бъде моят доход от лихви? Ще запиша тук доход от лихви. Та 9 милиона по 10%. Ще получа 900 000 долара. А какъв ще бъде моят разход за лихви? Май трябваше да пиша със зелено. Какъв е моят разход за лихви? Значи, трябва да изплатя 5% от тези 10 милиона долара. Следователно 500 000 долара. Ще го запиша като отрицателно число, за да се знае, че е разход Макар че може и да се сложи като положително число, което е просто счетоводна практика, но схващаш идеята. Нека просто го запиша като минус 500 000 долара. За да оперира банката... Имам тази сграда, която трябва да бъде почиствана, поддържана, трябвало е да наема касиери и пазачи и да купя на пазачите оръжия. Имам разходи освен изплащането на лихвите, за които говорих досега. Нека кажем, че плащам заплати, та имам и други разходи. Да кажем, минус 50 хиляди на година за заплати, които трябва да платя. И за поддръжка на сградата: трябва да се боядисва от време на време. Трябва да инсталирам нови мраморни плочи от време на време, защото трябва да поддържам този имидж на блестящата, непревземаема крепост. Та поддръжката всъщност е доста голям разход. Харча 50 хиляди за поддръжка. Какво остава? 900 минус 500 е 400, минус още 100. Остават ми общо 300 000. Но въпреки че сме в примитивно селище, не е чак толкова примитивно, че да няма данъци. Следователно това е моят доход преди данъците. Телефонът ми звъни, но ще го игнорирам. Всъщност е трудно да го игнорирам... Както и да е, това са доходите ми преди данъците. Но местното селско правителство иска да платя и за армията и всички други услуги, които предоставят. И така те взимат 30%. Данък върху доходите. Да кажем взимат една трета. Следователно 100 хиляди. И така, какво остава за мен? Какъв е моят нетен доход? 300 минус 100, остават ми 200 хиляди. Бива. Та, това е отчетът за доходите (отчет за всеобхватния доход). Ще поговоря малко за това как всичко това се навързва. Нека нарисувам една голяма кутия около него, поне да изглежда като отчет. Как ще изглежда счетоводният баланс в края на годината, при положение че това са моите доходи? Тези заеми още не са изплатени, просто хората са изплатили 10-те процента лихва. Все още имам тези заеми в моя баланс. Ще запиша заемите. Тоест все още имам 9 милиона активи, които са тези лихви. Не са изплатени. Все още имам сградата. Понеже похарчих 50 хиляди за поддръжка, та всякакво износване е покрито от поддръжката, тя все още е на стойност 1 милион долара. Все още имам сграда на стойност 1 милион долара, 9 милиона в текущи заеми. Имах 1 милион долара в брой. Сега колко пари имам в брой? Имам първоначалния 1 милион. Нека предположим, че размерът на депозитите не се променя през годината. Имах 1 милион в брой и нищо съществено не се е случило с депозитите В рамките на една година аз съм изработил 200 000 долара. И тези 200 000 долара са общо взето пари в брой. Сега имам 1,2 милиона долара в брой. Депозитите не са се променили. Все още имам 10 милиона в депозити. Това са пасиви, защото аз ги дължа на хората, които са депозирали парите си при мен Аз им дължа пари. И с какво оставам аз? Какъв е моят капитал? Капиталът ми беше 1 милион. Какъв е моят капитал сега? Капиталът е просто всички активи минус всички пасиви. Колко общо са моите активи? 9 плюс 1 е 10, плюс 1,2. Имам 11,2 милиона общо активи. Минус общите ми пасиви, минус 10. Та сега имам 1,2 милиона капитал. И сега, нещо интересно се случи. Каква е била промяната на капитала ми? Имах 1 милион долара капитал. Сега имам 1,2 милиона долара капитал. Промяната на капитала: от 1 милион до 1,2 милиона долара. Можем да го наречем, ако си наясно с математическия запис, можем да използваме делта символа. Триъгълникът означава промяна. Промяната на капитала е 200 000 долара. И това е същото като нетния приход. Та какво е отчет на доходите? Първо на първо, това е отчет на доходите. Но как се свърза с нашия балансов отчет? И по-късно ще говорим за отчет на парични потоци. Счетоводният баланс е просто снимка на това какво имаш и какво дължиш в даден момент. Това е счетоводният баланс в началото на годината. А това е балансът в края на годината. Това е снимка на това какво имаш и какво дължиш в началото. Това е снимка на това какво имаш и какво дължиш в края на годината. Отчетът на доходите показва какво се е случило в рамките на годината. То показва как сме стигнали от този баланс до този баланс. Друг начин да го разгледаме, отчетът на доходите накрая показва всички приходи. Какви пари са дошли. Какви пари са излезли под формата на разходи, данъци и така нататък. И тогава получаваш стойността на нетния доход. Стойността на нетния доход е всъщност промяната на капитала. Ако имаш положителен нетен доход за една година, капиталът ще се увеличи с тази стойност за една година. Ако имаш отрицателен нетен доход, капиталът ти ще намалее за една година. Тоест нетният доход е същото нещо като промяната в капитала. Друго нещо, което трябва да разгледаме, е каква е възвръщаемостта на капитала. Първоначалният ти капитал беше 1 милион долара. Колко пари сме спечелили? Капиталът е нараснал с 200 000 долара. 200 хиляди върху 1 милион. Или можем също да го кажем 1000 хиляди. Това е равно на 20%. Това е нашата възвращаемост на капитала. Вложихме един милион и получиме с 20% повече от това. Това е нашата възвръщаемост на капитала. Равно на ВНК. И забележи, възвръщаемостта на капитала е просто същото нещо като промяната на капитала, разделена на началния капитал, което е същото нещо като нетния доход за периода. Нетен доход, разделен на начален капитал. Аз го дефинирам като начален капитал. Понякога хората го наричат среден капитал. Както и да е, смятам, че това беше добър начин да те въведа в понятието отчет на доходите и да покажа взаимовръзките, защото това е красотата на счетоводството. Имаш всички тези различни финансови отчети, които са свързани един с друг. Дай ми два счетоводни баланса и ще мога да направя отчет на доходите, който трябва да се е случил между двата отчета. Ще се видим в следващото видео