If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Банкиране 8: Проценти на резервите

Как задължителните резерви ограничават кредитирането на банките. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео говорих за банката от примера, който продължавам да ползвам. За разлика от предишния пример, където давах златото за заеми и за проекти, така че да бъде депозирано отново и после пак дадено назаем, в този пример, когато банката дава заем, просто го добавя като актив заедно със съответните пасиви към него, които са под формата на текуща сметка, която предприемачът може да използва, или като банкноти, тоест пари в брой, които могат да се използват, за да се плати на работниците или да се купи земя. Очевидният въпрос е: Колко пъти може да се случи това? Кога спира този процес? Може ли една банка просто да увеличава двете страни на счетоводния баланс? За да отговорим на въпроса, ще въведем идеята за съотношение на резервите. Нека да разгледаме всичко още веднъж, за да сме сигурни, че правилно тълкуваме счетоводния баланс. Нека маркирам нещата по-добре, понеже понякога правя твърде много допускания. Помниш, това са активите, всичко това вляво. Ще ги оградя с дебела черта. Всичко това са активите на банката, включително сградата, трезора тук долу. Пасивите ще оградя с червено. Ето тук с червения цвят. Остава капиталът – той е на този, който притежава банката. Това могат да са акционери, или единствено лице, може би дори аз. Остава капиталът, ще го направя в някакъв неутрален цвят. И въпросът беше... нека само обознача това като пасиви. Въпросът беше – докога една банка може да дава заеми и да увеличава пасивите и активите си? Помниш, всеки път като давахме заем, примерно както е тук, издадохме заем в размер на 100 златни монети на лице Д, и вместо да му дадем директно 100 златни монети, създадохме разплащателна сметка за Д, от която той после плати на А и затова в момента пише А там. Нека преименувам едно нещо, така че златото да се вижда в различен цвят. Това е частта от активите в злато. Нека го обознача достатъчно ясно, че всичко това е злато. Всичко това се равнява на 500 златни монети. Нека въведем идеята за съотношение на резервите. Съотношение на резервите. Нека видим какво всъщност представлява резервът. Резервът е нещо, което заделяш, защото би ти потрябвало на по-късен етап. И в тази ситуация всички тези пасиви, дали ще са издадените банкноти, или тези разплащателни сметки, всичко това са пасиви, като някой може да дойде по всяко време и да каже, че си иска парите обратно поради някаква причина. Може би напуска града или вече не се доверява на банката. Може и просто да иска да си купи някакви бижута. Каквато и да е причината, този човек си иска златото. Това са текущи сметки, също разплащателни сметки, а тези банкноти могат да се използват за обмяна срещу злато във всеки момент. Вече говорихме за това по-рано, когато започнахме разговора за банките. Трябва да заделиш малко злато настрани, в случай че някой си поиска златото. Количеството злато, което трябва да заделиш като резерв, спрямо общото количество злато до поискване, е съотношението на резервите. И в този свят, който сме създали, стойността на резерва се измерва в злато. По-късно ще се оттървем от тази система със злато и ще започнем да измерваме резерва ни в пари в брой. Но според мен човек по-лесно може да си представи ситуацията със злато. Съотношението на резервите за тази банка е количеството на активи в злато... Няма да го видиш като формална дефиниция, понеже никой вече не използва злато. То е количеството на активи в злато, разделено на общото... Не искам да казвам общото количество пасиви, защото банката би могла да вземе заем, който не е до поискване. В момента като пасиви имаме само заеми до поискване, което означава, че който притежава тези пасиви, може винаги да дойде и да ги обмени за злато. Но банката може и да е взела нормален заем. Един нормален заем може да не е до поискване, може да бъде заем, който банката да не трябва да изплати през следващите 10 години, при което няма смисъл да заделя пари, само за да може да го изплати. Затова нека дадем дефиницията не с общите пасиви, а с общите пасиви до поискване. Колко биха били общо пасивите до поискване? Биха били всичките банкноти... Банкнотите също са нещо, което впоследствие ще премахнем, за да не произвежда всяка банка собствени банкноти. Искам просто да дам историческия контекст на това как са се появили. Общо банкноти и текущи сметки. Текущи или разплащателни сметки. Нека да видим това колко ще бъде. Общо активите ни в злато са 500. А пасивите до поискване ще са: 100 плюс 100 плюс 100... 100, 200, 300, 400, 600 и още 100 тук, значи 700. Пасивите до поискване са 700, а активите в злато са 500. Тоест засега съотношението на резервите е доста високо. 5/7, не знам колко точно е това. Ако смятам правилно наум, това са 62%. Всъщност не, 5 делено на 7 е приблизително... значи към 71%. Понеже 7 по 7 е 49, тоест 71%. Това е съотношението на резервите. Това, което спира банките да създават активи и дългове и да развива баланса си, е изискването за съотношение на резервите. В момента в Съединените щати, макар и да не изпозлваме златния стандарт, но можеш да си го преставиш в този свят, че хората, регулиращи банките, казват, че твоето съотношение на резервите на текущите сметки, тоест количеството злато, което трябва да заделиш за текущите сметки, ще го наречем изискване за минимален резерв. Нека само сменя цвета набързо. Могат да кажат, че изискването за минималния резерв ще е, да кажем, че искат да са сигурни, изискването ще бъде 20%. В САЩ в момента е 10%, макар че резервът не е от злато вече. Да кажем, че изискването за минимален резерв е 20%. Това означава, че ако в даден момент не повече от 20% от хората си поискат парите, банката ще има ликвидност и ще може да изпълни обещанието си, защото всички тези хора вярват, че в даден момент могат да си поискат парите от банката. За да може тази система да работи, трябва да има доверие, което се постига, като банката си държи на думата при всяко поискване на пари. Банката трябва да бъде ликвидна. Това съотношение на резервите е това, което регулиращите банкатата смятат, че е нужно, за да бъде банката ликвидна. В момента банката ни има съотношение на резервите равно на 71%. Стига не повече от 71% от хората... Някои от заемите могат да бъдат за една или две години. За тези една-две години, докато заемите бъдат върнати, ако не повече от 71% от хората си поискат парите, ще сме ОК. Ако изведнъж, поради някаква странна причина примерно 80% от хората, които имат текущи сметки или банкноти, дойдат и искат да заменят парите си за злато, банката ще изчерпи златото си и ще настъпи банкова паника. И има няколко причини защо това е наистина лошо. Първата е, че вече тези текущи сметки не изглеждат толкова удобни, защото не получаваш това злато 'до поискване', тъй като повече хора искат злато, отколкото има в наличност. Другият проблем е, че извендъж всички ще изгубят доверие в банката и тогава ще си кажат: "Тези банки с хубави трезори май не са толкова сигурни, колкото си мислих." И така всички ще започнат да изтеглят парите си, а това е банкова паника. В този пример, ако предположа, че този заем наистина струва 300 златни монети и наистина ще бъде изплатен и този заем от 100 златни монети също ще бъде върнат, то тази банка е платежоспособна, има повече активи, отколкото пасиви. Ако има достатъчно време, ще може да изплати всичките си пасиви. Но ако изведнъж дойдат всички тези хора и поискат не само 500 златни монети, ако поискат 600 златни монети, а всъщност им се дължат 700, но ако поискат 600 златни монети, всички ще загубят доверие в системата. Тогава тези хора вероятно ще поискат всичките си пари и всичките пасиви ще трябва да се изплатят. Тогава може би банката ще се опита да продаде част от заемите или да събере някои от дължимите заеми. Както можеш да си представиш, това е голяма бъркотия и цялата система, която разчита на доверие, ще се разпадне. Както и да е, първоначалният въпрос бе какъв е лимитът на разширение на активите и пасивите чрез създаване на заеми и текущи сметки. И този лимит се определя от съотношението на резервите, което се определя от регулиращите банките. Ще се видим в следващото видео.