If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Балансов отчет на Федералния резерв

Анализ на баланса на Федералния резерв през февруари 2007 г. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Мисля, че това видео ще ти хареса, защото досега говорихме за Федералния резерв доста абстрактно, рисувах малки кутийки, които представят балансови отчети, но това е реалният балансов отчет на Федералния резерв, като аз избрах дата, която е преди драматичните събития в банковия сектор, за да разберем как изглежда балансовият отчет на Федералния резерв в нормални условия. В бъдещи видеа ще можем да видим какво сe e променило от тогава и да добием по-добра представа за всички действия, които Федералният резерв е предприел в опит да помага на банките, за да изпълняват финансовите си задължения. Можем да спорим дали те са били добри или лоши, но те просто подържат банките в режим "зомби". Това е балансът на Федералния резерв от 14 февруари 2007 година. Преди тази лудост да се случи, въпреки че беше започнала, това е преди системата на Федералния резерв да предприеме агресивни мерки за осигуряване ликвидност на пазара. Това са активите. Преди всичко имаме общ брой активи. Интересно е да се види. Това е в милиони. Това са 871 милиарда в активи. Нека разгледаме общата картина. Ще го представя чрез познатата ни диаграма. За да представя активите – сумата на всички активи е 871 милиарда долара, а ние знаем, че задълженията плюс собствения капитал прави 871 милиарда долара. Да видим. Какви са общите задължения? Общите задължения са 839 милиарда долара, това са си 840 милиарда долара. Задълженията – ще ги направя в различен цвят. Задълженията са 840 милиарда долара, плюс, минус. Ширината трябва да е еднаква, не че има особено значение. Задълженията са 840 милиарда. Което остане е собственият капитал, нали така? Активи минус задължения. Това, което имаш, минус това, което дължиш, дава това, което остава за собствениците. Разбира се, собствениците на Федералния резерв са нещо различно. Нямат нищо общо с традиционните собственици. Те са заинтересовани страни. Което остава е собственият капитал. Грубо това е 31 милиарда долара. Можем да го потвърдим, като погледнем балансовия отчет. Ето го тук – капитал от 31 милиарда долара. В общи линии видяхме счетоводния баланс на Федералния резерв, но нека се поразровим по-дълбоко и да открием интересни неща, за които говорихме преди. На този етап се надявам, че сме в състояние да разберем всичко това, всички редове в баланса. Да се фокусираме върху активите засега. Активите са тази част тук. Добре. Какво е това? Това са 11 милиарда долара в златни сертификати, това са вид права върху златото. Сметки със златен сертификат. Да видим дали има някакво злато някъде. Монета – 1 милиард долара. Това е малка част нали? Не знам какво е сметка за специални права на тираж, но е доста нищожно в сравнение с цялата картина, нали така? Има 871 милиарда долара в активи. Това е почти като грешка при закръгляване. Тук имаме голяма част от нещо. Мисля, че това са 11 милиарда долара в истинско злато, защото не го виждам на друго място при активите. Ако грубо... не знам какво е това нещо тук, но ако комбинираш това и това, то показва, че Федералният резерв – не виждам злато никъде другаде – тук има злато на стойност 12 милиарда долара, което не е много злато, предвид размера на счетоводния баланс. Голямото нещо тук – ще използвам различен цвят, ще го направя в лилаво – има ценни книжа, споразумения за обратно изкупуване и заеми – 808 милиарда долара, почти 809 милиадра долара. Това е голяма част от счетоводния баланс на Федералния резерв. От всички 871 милиарда това са 808 милиарда. Доста е, почти ето толкова. (означава на диаграмата) Може би по-малко от това, това са ценни книжа и вещи и такива неща. Да видим какви ценни книжа имат. Да ги разбием. Това са 808 милиарда долара от тези неща ето тук. Голяма част от тях са държавните заеми на САЩ, нали така? Това са бонове, билети и облигации. За да разясня сметката на държавната хазна, направих видеа за това, това по същество е заем на правителството за около година или по-малко. Това е заем на правителството за година или за три месеца. Съкровищни билети или облигации, това са заеми в хазната на САЩ, които имат по-дълъг падеж. Билетите са с падеж до 10 години, облигациите над 10 години. Инфлационно индексирани облигации – ще направя цяло видео за тях, но това на практика са съкровищни бонове, които са индексирани спрямо инфлацията, за да се избегне риска от инфлация. Излишно е да казвам, че основното са тези 780 милиарда долара от активите на Федералния резерв, които са съкровищни книжа или заеми на Федералното правителство – ще ги скицирам. Те са доста голяма част – грубо това е хазната. Така повечето, което Федералният резерв дължи, са съкровищни бонове и облигации. Това е в съответствие с всичко, което видяхме досега и с всичко дотук. Това, което е интересно, за което говорихме – са споразуменията за обратно изкупуване – 30 милиарда долара. Не съм сигурен на 100%, но предполагам, че някой е използвал дисконтовия прозорец и е взел назаем 30 милиарда долара от системата на Федералния резерв. Вероятно това са много хора, които общо са взели назаем 30 милиарда долара от Федералния резерв, а обезпечение са съкровищни бонове и облигации, но както знаем, заради начина, по който работят договорите за обратно изкупуване, те всъщност са продали съкровищни бонове и облигации на Федералния резерв и Федералният резерв се е съгласил да ги купи по-късно, но по същество това е обезпечение. Тези споразумения за обратно изкупуване са включени в тези ценни книжа, защото те не са просто споразумения, нали? Те вероятно са съкровищни бонове или облигации, може да са други видове високо оценени ценни книжа. В следващите видеа ще научим, че системата на Федералния резерв понижи стандартите си през последната година по отношение на типа обезпечение или вида ценни книжа, които да търгува при споразуменията за обратно изкупуване. В нашия случай това са около 30 милиарда долара. Добиваш идея какво е споразумение за обратно изкупуване, защото тук са депозирани ценни книжа, нали така? Няма споразумение за обратно изкупуване. Няма договор, в който се казва, че ще продават на някой друг при друга цена. Това са споразумения за обратно изкупуване. Това е нещо повече от обезпечение за заеми. Имат и директен заем – 39 милиона долара. Това е нищо в света на Федералния резев. По-голямата част е съкровищници, по-малко са споразуменията за обратно изкупуване и след това има други активи. Това не променя картината. Може да е злато. Не съм сигурен. Банкови помещения – сградите на Федералния резерв са на стойност 2 милиарда долара. Те имат 12 банки в страната и съм сигурен, че притежават още много неща. Това са неща в процес на събиране. Не знам какви са, но това са малка част. Важното е, че активите на Федералния резерв са държавни ценни книжа на САЩ или предимно съкровищни бонове, билети и облигации. Да погледнем задълженията. В известна степен това е доста по-интересно. Банкнотите на Федералния резерв, нетна стойност на участието на Федералния резерв в банки – това са 769 милиарда долара. Когато говорех за неизползвани банкноти, имах предвид това. Това са банкноти на Федералния резерв, които са били отпечатани и това са пасиви, нали така? Защото банката на Федералния резерв принтира тези банкноти, използва ги като валута и те са пасиви, защото някой може да дойде и да каже: "Хей, върни ми обратно стойността на тези неща". Това е малко абстрактна идея, но грубо 700 милиарда от тях са оставащи банкноти. Това са пари, които Федералния резерв е напечатал. После са споразумения за обратно изкупуване, които на практика – по някаква причина Федералният резерв използва споразуменията за обратно изкупуване, за да взима назаем от някой друг. Има малко депозити, нали така? Тези депозити са се увеличили драматично през последната година. Има депозити в размер на 22 милиарда долара. Това са всъщност депозити, които банките държат във Федералния резерв. Хазната на САЩ държи пари там. Депозитарните институции имат 17 милиарда долара и така Федералният резерв плаща разноските си. Хората депозират във Федералния резерв, да кажем, че това са депозити от банки. Това е малка част, около 17 милиарда долара. Може да са депозити от членуващи банки, но Федералният резерв не плаща лихва върху тези депозити. Не плаща лихва върху депозитите, а може да използва тези депозити от съкровищни бонове или ценни книжа и да взима лихва за тях. На практика получава безплатна лихва и я използва, за да финансира операциите си. Всичко излишно след финансиране на операциите му отива обратно в хазната на САЩ, не се харчат Бен Бернанке да лети с частен самолет (председател на Федералния резерв 2006 – 2014) или да кара "Бентли", или нещо подобно. Това не знам какво е, не е нещо сериозно. По-голямата част от тези пари са отпечатани и са пасиви на Федералния резерв. Следват малко депозити от депозитарни институции. Хазната е запазила малко пари във Федералния резерв. Всичко останало е собствен капитал. Мислех, че ще е добре за теб да видиш как изглежда счетоводния баланс на Федералния резерв в момента. Можеш да го намериш онлайн в различни източници и да го анализираш. Сега знаеш как да го разглеждаш и да схванеш логиката. Това, което е по-интересно, е да сравниш този счетоводен баланс с настоящия счетоводен баланс на Федералния резерв и да си наясно с всичко, което се е случвало.