If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравнение на БВП на различни държави

Ключови точки

 • Тъй като БВП се измерва в държавната валута, за да сравниш БВП на различни държави, е нужно да преобразуваш всички валути в една обща.
 • Един от начините за сравняване на БВП на различните държави е с валутен курс, стойността на валутата на една държава спрямо друга.
 • БВП на глава от населението е БВП, разделен на броя на населението.

Въведение

Общоприето е БВП да се използва като мярка на икономическото благосъстояние и стандарта на живот на една държава. Когато за тази цел сравняваш БВП на различни държави, веднага изникват два въпроса.
Първо, БВП на всяка държава се измерва в местната валута — САЩ използва щатски долар, повечето държави от западна Европа използват евро, в Япония се използват йени, а в Мексико — песо. Затова сравнението на БВП между две държави изисква конвертиране в една обща валута.
Второ, броят на хората е много различен във всяка държава. Например САЩ има много по-голяма икономика от Мексико или Канада, а също така населението там е грубо три пъти по-голямо от това на Мексико и девет пъти по-голямо от това на Канада. Следователно, за да се сравни стандартът на живот в няколко държави, трябва да разделиш БВП на броя на населението.

Конвертиране на валутите с валутните курсове

За да сравниш БВП на държави с различни валути, е нужно да ги конвертираш в обща, използвайки валутен курс, което е стойността на една валута по отношение на друга.
Валутните курсове се изразяват или като единиците от валутата на страна А, които се обменят за една единица от местната валута на страна Б — например японски йени за британски паунд, или обратното — британски паунди за японска йена. Два вида валутни курсове могат да се използват за сравняване на БВП: пазарен валутен курс и паритет на покупателната способност, или ППС, еквивалент на валутните курсове.
Пазарните валутни курсове са различи ден за ден въз основа на търсенето и предлагането на чуждите пазари. ППС еквивалентът осигурява една дългосрочна мярка на валутния курс. Поради тази причина валутните курсове с еквивалент на ППС обикновено се използват за междудържавни сравнения на БВП.

БВП на човек от населението

Американската икономика има най-големия БВП в света, с голяма преднина. Също така САЩ е гъсто населена държава. Всъщност е на трето място по брой на населението в света — и все пак е доста зад Китай и Индия. Дали тогава американската икономика е по-голяма от икономиките на другите страни, просто защото САЩ има повече хора, или защото американската икономика всъщност е по-голяма по отношение глава от населението? На този въпрос можеш да отговориш, след като изчислиш БВП на глава от населението — БВП, разделен на броя на населението във всяка държава.
За да изчислим БВП на глава от населението, започваме с формулата по-долу.
БВП на глава от населението=БВП/население
Използвай таблицата по-долу, за да заместиш във формулата. Втората колона съдържа БВП на различни държави, изчислен в щатски долари. Третата колона съдържа броя на населението за всяка държава. В четвъртата колона има данни за БВП на глава от населението. Но не хитрувай и все още не гледай в тази колона!
БВП на глава от населението се получава с две действия:
 1. Увери се, че стойностите на БВП и населението са в един и същ порядък. В нашия пример БВП е даден в милиарди, но населението е в милиони. Трябва да разделим БВП на 1000, за да стане от същия порядък като населението.
 2. Раздели БВП на броя на населението.
След като самостоятелно извършиш изчисленията за всяка от държавите, можеш да провериш резултата в четвъртата колона от таблицата.
БВП на глава от населението, 2013 г.
ДържаваБВП в млрд. щатски долариНаселениеБВП на глава от населението в щатски долари
Бразилия2246,00199,2011 172,50
Канада1826,8035,1052 037,10
Китай9469,101360,806958,70
Египет271,4083,703242,90
Германия3636,0080,8044 999,50
Индия1876,801243,301509,50
Япония4898,50127,338 467,80
Мексико1260,90118,4010 649,90
Южна Корея1304,4750,2025 975,10
Великобритания2523,2064,1039 371,70
САЩ16 768,10316,3053 001,00
Класирането по БВП е различно от класирането по БВП на глава от населението. Например Индия има доста по-голям БВП от Южна Корея, но на база глава от населението Южна Корея има повече от 10 пъти по-добър стандарт на живот от този на Индия.

Обобщение

 • Тъй като БВП се измерва в държавната валута, за да сравниш БВП на различни държави, е нужно да преобразуваш всички валути в една обща.
 • Един от начините за сравняване на БВП на различните държави е с валутен курс, стойността на валутата на една държава спрямо друга.
 • БВП на глава от населението е БВП, разделен на броя на населението.

Въпроси за самооценка

Възможно ли е докато БВП нараства, БВП на глава от населението да намалява? Възможно ли е БВП да намалява, докато БВП на глава от населението нараства?
Централноафриканската република има БВП 1 107 689 милиона CFA франка и население от 4,862 милиона души. Валутният курс е 284 681 CFA франка за долар. Намери колко е БВП на глава от населението в Централноафриканската република.

Основни въпроси

Кои са двете основни трудности при сравняването БВП на различни държави?

Въпроси за критично мислене

 • При сравняване на БВП на глава от населението обикновено се ползва паритет на покупателната способност, ППС, унифициран показател, който е мярка за дългосрочното равновесие на един валутен курс. Всъщност в тази статия използвахме ППС като еквивалент на валутните курсове. Защо употребата на пазарни валутни курсове, които понякога се променят драматично в краткосрочен план, може да бъде подвеждаща?
 • Защо БВП на глава от населението може да е само една несъвършена мярка на стандарта на живот в държавата?

Задачи

 • Етиопия има БВП 8 млрд. долара и 55 млн. население. Коста Рика има БВП 9 млрд. долара и население 4 милиона. Пресметни БВП на човек от населението за всяка от страните и определи кой е по-висок.
 • През 1980 г. Дания има БВП от 70 млрд. щатски долара и население от 5,1 млн. През 2000 г. Дания има БВП от 160 млрд. щатски долара и население от 5,3 млн. С колко процента се увеличава БВП на глава от населението в Дания между 1980 г. и 2000 г.?
 • Чехия има БВП от 1800 млрд. корони. Валутният курс е 20 корони за щатски долар. Населението на Чехия е 20 милиона. Колко е БВП на глава от населението в Чехия в щатски долари?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.