If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Още едно видео за количествено облекчаване

Още за количественото облекчаване. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем че икономиката на САЩ е в рецесия или дори нещо по-лошо. Ти си директор на Федералния резерв и трябва да направиш нещо по въпроса. Първото, което ще направиш, е да намалиш федералния лихвен процент. Това е лихвата, която банките използват за междубанковите кредити на дневна база. Федералния резерв може да я понижи, в случай че банките откажат да го направят, като напечата пари и ги използва най-вече за закупуването на краткосрочни държавни ценни книжа. Тези средства биват депозирани в банки, при което необходимостта от резерви (каквито всъщност са тези средства) намалява, наличностите се покачват, а федералният лихвен процент пада. Но какво ще се случи, ако продължаваш да го намаляваш, докато кредитната лихва на дневна база не достигне приблизително 0 процента? Какво ще направиш тогава, ако икономиката все още е в колапс? Можеш да продължиш да печаташ пари, но няма смисъл да купуваш краткосрочни дългове, защото това вече няма да доведе до намаляване на лихвите на междубанковите кредити на дневна база. Можеш да купиш други активи. Това могат да са дългосрочни държавни ценни книжа или друг вид ценни книжа. Можеш да купиш ценни книжа, обезпечени с ипотеки. Можеш да купиш търговски дълг. Идеята за печатането на пари не само с цел постигането на определен лихвен процент, но и за да се повлияе на други отрасли на пазара чрез вкарването на тези средства в обръщение, се нарича количествено облекчаване. Бернанке, макар да прави точно това, не го нарича количествено облекчаване, а кредитно облекчаване, защото печата пари за закупуването на други активи вместо тези, които Федералните традиционно използват при следенето на дневните лихвени проценти. И макар механизмът да е същият, неговата гледна точка е, че печата тези пари не само за да вкара допълнителни средства в обръщение, но и за да закупи активи от определени кредитни пазари, на които изглежда, че има блокаж. Защото, макар печатането на пари и закупуването на държавни ценни книжа да успее да свали лихвата на държавния дълг, лихвите или цените на тези активи могат да продължат да се държат ненормално заради паника или криза. По тази причина кредитно облекчаване (в смисъла на Бернанке) би означавало да купиш този вид актив.