If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Операции на отворения пазар и преглед на количественото облекчаване

Основна разлика между традиционните операции на отворения пазар и количественото облекчаване. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Когато Федералният резерв извършва традиционни операции на отворения пазар, те буквално печатат пари. Те печатат пари. Не е задължително да са банкноти, може да е електронна валута. И обикновено използват тези средства, за да изкупуват краткосрочни държавни ценни книжа на отворения пазар. Затова се наричат операции на отворения пазар. В замяна получават държавни ценни книжа. Целта на всичко това е чрез увеличаване на търсенето на тези ценни книжа да се повиши тяхната цена и да се понижат лихвите им. Но основното е, че вземат напечатаните пари и ги влагат в банковата система. Те купуват държавните ценни книжа от хора (или от банки, институции), които депозират в банки така получените средства. Може да депозират парите си в тази Банка 1 тук и в тази Банка 2 тук. И тъй като тези две банки добиват допълнителни средства, паричните наличности се покачват, което намалява необходимостта от резерви. Тези средства тук са резерви. Нуждата от резерви намалява. Вероятно преди тези пари да постъпят в системата, Банка 2 е била със занижен резерв, но с депозирането на тези средства тя няма такава нужда от него. Ако наличностите се покачват, нуждата от допълнителни средства намалява (като говоря в частност за резервите – за тази базова наличност тук), при което междубанковите лихви на дневна база ще паднат. Стойността на парите ще се понижи. Това представлява федералният лихвен процент – той е целта. Когато говоря за федерален лихвен процент, имам предвид процента, който Федералните налагат за междубанковите трансфери на резерв на дневна база. Това е федералният лихвен процент, който ще падне, и това е начинът, по който Федералните го налагат. Сега да се прехвърлим на текущото ни положение. Федералният лихвен процент вече е на нулата, но Федералните искат да налеят още средства в икономиката и то по целенасочен начин. Те продължават да печатат пари, но вече ги използват за закупуването на други активи като дългосрочни дългове. Могат да купят по-дългосрочни държавни ценни книжа. Например десетгодишни облигации на хазната или дори по-дългосрочни активи. Могат дори да закупят напълно различни активи. Могат да вземат ценни книжа, обезпечени с ипотеки. Целта тук не е да се увеличат наличните средства. Целта на количественото облекчаване е да изглади проблемите в определени отрасли на пазара. Ако смятат, че има блокаж на пазара с ценни книжа, обезпечени с ипотеки, ще се включат там. Това тук е количествено облекчаване.