If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

План на Гайтнер 4

Изграждане на инвестиция, при която инвеститорът получава потенциалното увеличение на цената, докато програмата ограничава потенциални загуби. Създадено от Сал Кан.

Видео транскрипция

Да се опитаме да създадем ситуация, при която участвам в новата публично-частна програма на хазната. Получавам всички преимущества, които бих получил при традиционна инвестиция в тези токсични застраховки, но имам възможност да се освободя от някои негативи. Просто като преглед на това, което програмата предлага: Искам да инвестирам в нещо. Да кажем, че правя инвестиция от 100 долара или 100 процента. Няма значение. И при двете това е 100 единици. Федералните ще ни дадат заем за 85 процента от нея, а остатъкът (капиталът) ще бъде поделен поравно, или 50 на 50, между мен и хазната. Това е частният инвеститор. Какво става тук? Говорихме много за това в последните две видеа. При положителна развръзка, ако това струва повече от 100, печалбата се поделя между хазната и частния инвеститор. А загубите се делят между частния инвеститор и хазната, докато стойността на актива не достигне 85 процента от първоначалната си цена – тогава Федералните ще поемат удара, защото този заем няма да струва нищо. Срещу този заем може да се поиска само актива, защото не е рекурсивен. Федералните не могат да кажат: "Това струва само 84 долара, частният инвеститор и хазната ми дължат един." Федералните ще останат с този актив, чиято стойност може да е по-ниска от тази. Как може да се възползваме от преимуществата на тази програма, ако сме закупили директно токсичната застраховка? Да разгледаме тази токсична застраховка преди програмата, която Гайтнър предложи. Да кажем, че искам да платя 30 долара за застраховка. Очевидно, ако застраховката струва 40 долара, ще спечеля 10, ако струва 50 долара, ще спечеля 20 и така нататък. Това е очевидно. Преди този план трябваше да взема моите 30 долара от банката и да ги използвам, за да закупя някакъв актив, в случай че някоя от тези банки реши да ми го продаде. Но сега мога просто да взема 15 процента от тях. Колко са 15 процента от 30 долара? Това са 4,50 долара, които ще използвам, за да инвестирам в тази програма. И на практика получавам същите ползи като при инвестирането на целите 30 долара. Останалите слагам на сигурно място, така че в най-лошия случай ще загубя инвестицията си. Да направим това и ще видим, че всичко излиза точно. Вместо да вложа всичките 30 долара в инвестицията, ще заделя 15 процента. Ще участвам в плана, като вложа 4,5 долара. Ще отделя останалите средства от 25,50 долара. И с тези 4,50 долара в плана ще ти покажа, че ще получа всички ползи, които бих имал, ако бях използвал всичките 30 долара самостоятелно. Очевидно загубите ми са лимитирани до 4,50 долара, защото все още ще имам тези 25,50 долара, заделени настрана. Как ще сработи това? Влагам 4,50 долара. Това е от мен – частният инвеститор. Хазната ще дублира моята инвестиция: 4,50 долара – тези са от хазната. Сега имаме капитал от 9 долара. Те ще са 15 процента от общия капитал, така че заемът, който Федералните ще ми дадат, ще бъде на стойност от 51 долара. Направих сметките преди видеото, но можеш да ги направиш и ти. Заем от 51 долара от Федералните. Какъв е общият капитал, който набрахме досега? Ако добавим 51 долара към 9, получаваме 60 долара. Нека го оцветя в различен цвят. Сега имаме 60 долара и можем да ги използваме. Ако някой предлага една от тези застраховки за 30 дoлара, с нашите 60 долара можем да си купим две. Можем да си купим две от тях за по 30 долара. Защо нагласих сметките така, че да получим две застраховки? Защото разделяме печалбата, нали? Разделяме печалбата с хазната. За да създам ситуация, при която получавам цялата печалба, равностойна на тази от една застраховка за 30 долара, трябва да подбера конфигурация, при която купувам двойно повече застраховки. Ако купя двойно повече застраховки и поделя спечеленото с хазната 50 на 50, тогава ще получа само печалбата от една застраховка. Да видим как излизат сметките сега. Да направим няколко сценария. Може би трябва да направя една таблица. Да кажем, че крайната цена на застраховката е на стойност (ще измисля няколко): 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Това е достатъчно. Да кажем, че се окаже, че застраховките не струват нищо. С колко оставам аз? Каква е общата стойност на цялата ми инвестиция? Ако тези не струват нищо, тук съм на нулата, както и всички други. Всъщност всички отиваме на нулата. Колко загубих? Моите 4,50 долара си заминаха. Това става 0. Но колко остава от общата ми инвестиция? Имам моите 25,50 долара, които съм заделил настрана, нали? Така все още имам парични средства от 25,50 долара. Ако всяка от тези застраховки е на стойност от 10 долара (това е крайната стойност на всяка), цялата страна с активите на този счетоводен отчет е на стойност от 20 долара, при което Федералните отново ще поемат удар от 31 долара. Тези двамата са занулени. Инвестицията ми не струва нищо, но все още имам парите, заделени настрана в банката – 25,50 долара. Ако тези застраховки струват 20 долара, тогава цялата тази страна с активите е на стойност от 40 долара, защото ще има две от тях. Федералните отново поемат удар – не получават парите си изцяло. Тези двамата отново са на нулата. Моите 4,50 ги няма, но все още разполагам с парите си в банката – 25,50 долара. Ако застраховката струва 30 долара (цената, на която всъщност я купуваме), тогава счетоводният отчет ще изглежда по следния начин: Капиталът ми е на стойност от 4,50 долара, но освен тях имам и парите, които заделих настрана, нали? Имам 4,50 долара плюс 25,50, които сложих настрана в банката, защото не се наложи да ги инвестирам. Трябваше да инвестирам само 4,50 долара. Така имам моите 4,50 долара тук плюс 25,50 долара. Така че стойността на всичките ми инвестиции е 30 долара. Какво ще се случи, ако всеки от тези активи струва 40 долара? Ако всеки от тях струва 40 долара, имаме 80 долара от лявата страна на счетоводния баланс. Нека го запиша тук с малък шрифт. Имаме два актива на стойност от по 40 долара, което прави 80 долара. Дължим 51 долара на Федералните. Ще трябва да разделим 29 долара между нас и хазната. 29 долара, разделено на 2, е 14,50 долара. Всеки ще раздели тези 29 долара на две. Така капиталът ми сега става 14,50 долара. Общата ми инвестиция ще бъдат парите, които заделих настрана – 25,50 долара, плюс стойността на капиталовата ми инвестиция в момента, която е 14,50 долара. Това прави 40 долара. Мисля, че виждаш тенденцията. От всички негативни сценарии най-голямата ми загуба беше 4,50 долара. А сега при всички тези положителни сценарии ще видим, че получавам стойността на действителната застраховка. Да направим сметките за 50 долара, макар че вероятно знаеш как ще излязат. Ако всяка от тези струва 50 долара, тогава цялата лява страна възлиза на 100 долара. Дължим 51 долара на Федералните, така че ни остават 49 долара, което, разделено наполовина, прави 24,50. Парите, заделени настрана в банката, са 25,50 долара, така че цялата стойност е 50 долара. Аналогично, ако тези струват 60 долара, това ще излезе 60 долара. Ще начертая диаграма на възвращаемостта. Това е едната ос. Да видим дали мога да го направя както трябва. Това е крайната стойност на актива. Когато плащаме за нещо на пазара, се надяваме, че го купуваме за по-ниска стойност от реалната, но не сме сигурни каква е тя. На оста Х нанасяме крайната стойност. Може да е 10, 20, 30, 40, 50, 60 и така нататък. Каква е стойността на инвестицията ми в зависимост от крайната стойност? Изчислихме, че за 0, 10 и 20 стойността на инвестицията ми ще бъде (нямаше нужда да пиша това тук долу) 24,50 долара при всеки от тези случаи. Опа, опитвам се да начертая права линия. Можем дори да изчислим кога излизаме на печалба, нали? Ако тези активи общо струват повече от 51 долара, тогава започваме да добавяме стойност към капитала. Каква е стойността? Тази, разделена на 2, е 25,50 долара. Над 25,50 долара ще добавим някаква стойност към капитала. Знаем, че при 30 долара … Всъщност нека сложа тези точки. Ще сложа в различен цвят тези, при които сме на печалба. При 30 долара стойността на застраховката е 30, при 40 долара е 40 и така нататък. Нека начертая една линия. Не това исках да направя. Ще начертая нормална линия. Печалбата ни ще изглежда така. Това е добра визуализация на това, което правителството ни предоставя. Ще ти демонстрирам, че това, което всъщност ни дават, е безплатна застраховка или пут опция. В следващото видео може да обсъдим как да я оценим. Тогава ще имаме реална представа какво правителството предоставя на инвеститора. Може да кажеш, че ако инвеститорът плаща твърде много за актива, то субсидията всъщност е за човека, който го продава. Ще поговорим малко повече за това в следващото видео, но нека финализирам това. Казахме, че точката, в която започваме да печелим пари, е ето тук, защото толкова платихме за застраховката. Платихме 30 долара за нея. Така че сме на печалба при всички тези сценарии, при които стойността на застраховката е по-голяма. Ако реалната стойност на капитала е малко над 25,50, все още имаме малка загуба. Но хубавото тук е, че ние сме частният инвеститор, така че дори това да струва много малко, нямаме големи загуби, което е много по-добре. Как би изглеждала диаграмата на възвращаемостта, ако бяхме просто обикновен инвеститор? Ще го нарисувам в различен цвят. Щеше да изглежда така. Щяхме да имаме същата печалба, но загубите ни щяха да слизат чак до 0. Ако активът е с нулева стойност, щяхме да разполагаме с… Тези линии трябваше да са една върху друга, но мисля, че разбираш как правителството ни спасява от тези загуби тук. О, излязох от екрана. Правителството ни спасява от тези загуби тук. Времето ми в това видео свърши. В следващото ще анализирам каква е стойността на тази субсидия, застраховка или опция, която правителството ни предоставя. И тогава можем да помислим дали сега хората наистина са склонни да платят повече за тези неща. Ще се видим в следващото видео.