If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

План на Гайтнер 5

Количествено определяне на стойността на пут опцията . Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео създадох сценарий, при който получаваме цялата печалба от една инвестиция, а загубите ни бяха ограничени до 15 процента от инвестицията. В този случай бяха 25,50 долара. Мисля, че направих лека математическа грешка – казвах 24,50 вместо 25,50 долара. Извинявам се и за настройките на звука, но се надявам, че все пак ще можеш да чуеш последното видео. Но да прегледаме какво направихме. Да кажем, че цената на актива е била 30 долара. Вместо да отидем и да платим 30 долара за него, ние заделихме 25,50 долара настрана и използвахме 4,50 долара, за да участваме в плана на Гайтнър. Вложихме 4,50 долара. Хазната вложи 4,50 долара. А Федералните ни заеха 51 долара. Така успяхме да купим застраховки на стойност от 60 долара, или двойно повече отколкото иначе бихме могли да купим. Но тъй като делим печалбата, на практика получаваме една застраховка. В последното видео видяхме как изглеждаше възвращаемостта. Нека я разчертая тук. Надявам се, че тази версия ще бъде малко по-чиста от онази в последното видео. Това ще е крайната цена на застраховката, а на оста у ще поставя крайната стойност на моята инвестиция. Ако просто бях инвестирал самостоятелно в този актив, стойността на инвестицията ми щеше да бъде тази на застраховката. Ще изглежда приблизително така. Ако застраховката се окаже със стойност от 30 долара, стойността на инвестицията ми също ще бъде 30 долара. Това е сценарият, при който просто я купувам директно. Ако се окаже, че не струва нищо, инвестицията ми ще е на нулата, а ако струва 60 долара, инвестицията ми ще е на стойност от 60 долара. Това е стойността на инвестицията ми. Нищо особено тук. Но това, което видяхме в последното видео, е, че ако вземем сценарий, при който слагам 25,50 долара настрана и подлагам на риск само 4,50 долара, в тази реалност ако стойността на застраховката е под 25,50 долара, собствениците на капитала тук ще отидат на нулата. Моите 4,50 долара не струват нищо. Моите 4,50 долара не струват нищо, но все още имам тези 25,50 долара, които заделих настрана като парични средства. Така загубите ми са ограничени до 4,50 долара – капиталът, който съм изложил на риск. Тогава диаграмата на възвращаемостта изглежда така. При положителна развръзка с моите 4,50 долара ще получа цялата печалба, която нормално бих имал, докато загубите ми са лимитирани до 4,50 долара. Без значение какво се случва със застраховката, аз оставам с 25,50 долара. В най-лошия случай ще загубя само 4,50 долара, ако приемем, че първоначалната цена, която съм платил за застраховката, е 30 долара. Това ще са загубите ми, а това очевидно са печалбите. Сега да видим, ако нямаше план на Гайтнър, можем ли да създадем сценарий със същата възвращаемост, като използваме (може да се каже) конвенционални застраховки. Ако успеем да направим това, може да се опитаме да оценим тези конвенционални застраховки и да добием добра представа за субсидията, която правителството предоставя. Да кажем, че вместо с плана на Гайтнър, инвестираме директно в застраховката. Да кажем, че инвестираме 30 долара в застраховката и си купуваме гаранционен договор към нея. Купуваме си застраховка за 30 долара, както и пут опция. Това звучи ексцентрично, но е просто гаранционен договор за застраховката. Купуваме пут опция. Това е договор, който ни дава правото да продадем застраховката. Позволява ни да продадем застраховката си за 25,50 долара, но не сме длъжни да го правим. Да кажем, че застраховката струва 60 долара. Ние сме тук. Тогава просто ще вземем договора и ще го скъсаме. Той е безполезен. Не го искаме. Нямахме нужда от него. Къщата ни не изгоря, нали? Но да кажем, че сме тук долу. Токсичният актив, който сме купили, наистина е безполезен. Тогава този договор е супер. Сключили сме договор с някой, който се е съгласил да купи застраховката за 25,50 долара, нали? Имаме правото да им я продадем за 25,50 долара. И за да се запознаеш малко с жаргона, макар че е възможно да ти е познат, това се нарича "цена на упражняване" на пут опцията. Каква ще е диаграмата на възвращаемостта? Имам застраховката. При всички сценарии, в които застраховката струва повече от 25,50 долара, възвращаемостта ми ще изглежда така. Ще бъде на нивото на тази линия. А каква ще е възвращаемостта ми при тези сценарии тук долу? Ако стойността на застраховката се окаже по-малка от 25,50 долара, ако пазарът е склонен да плати само, да речем, 12 долара за застраховката, аз разполагам с този договор, според който някой е готов да ми плати 25,50 долара за нея. В тези случаи просто ще се възползвам от моята пут опция и ще му продам застраховката за 25,50 долара. Така независимо от негативния сценарий, аз ще получа 25,50 долара, заради пут опцията си. Както виждаш, тази диаграма на възвращаемостта е идентична с това, което правителството ни предлага. Така посредством цялата тази структура на държавно-частно партньорство, правителството де факто ни предоставя пут опция с цена на упражняване от 25,50 долара. За да осъзнаем колко голяма е тази субсидия, трябва просто да разберем какво е пут опция с цена на упражняване от 25,50 долара. Всъщност да изчислиш това не е толкова лесно, защото трябва да познаваш стабилността на застраховката и нейните дивиденти. Математическите изчисления, свързани с това, донесоха Нобелова награда на авторите им. Но това е решима задача. Това, което ще направя тук, е малко теоретично. В действителност хората проверяват какво пазарът плаща за тези опции и се опитват да разберат какви са имплицитните допускания – стабилността. Това е голямото допускане. Аз потърсих малко в интернет и (за да отдам подобаващо признание) намерих това на math.columbia.edu. Това е малък знак тилда: ~smirnoff\options13.html Това, което се предлага тук, е калкулатор на опции. Ще рискувам да му се доверя – той сигурно е докторант или професор от Колумбия и би трябвало да знае как се смятат опции и кодът му на ДжаваСкрипт да е правилен. Числата изглеждат логични. Да кажем, че в нашия случай застраховката струва 30 долара. Цената на упражняване е 25,50 долара. Нека го уголемя. Това е лихвата. Това е безрисковата лихва. Може да е лихвата на заема. Зависи. Но е нещо малко, лихвите са ниски в момента, да кажем, че е 2 процента. Купуваме тези токсични активи, които имат доста висока печалба. Ако ги купуваш за 30 цента на долар, печалбата ти е в рамките на около 30 процента. Можеш да си играеш с тези допускания. аз се опитвам да бъда максимално щедър, за да видя колко голяма би могла да бъде субсидията, за да стигнем до някакви граници. Може да си поиграеш с това в свободното си време. Нестабилност на годишна база. Смятам, че 30 процента е справедливо. През всяка една година предполагаемата ѝ стойност може да варира с 30 процента. Това е времето за използване. Това са дълготрайни активи. За повечето ипотечни активи средният период е около 10 години. Вместо 365 дена да го направим 10 години – 3650 дена. Да я изчислим. Искаме да разглеждаме американската пут опция. В бъдещите видеа ще говоря за разликата между европейска и американска пут опция. Американската означава, че можеш да се възползваш от нея по всяко време, докато при европейската има определена дата, на която можеш да се възползваш от опцията си. За американската пут опция стойността (при нашите допускания) е около 19,50 долара. Това е доста сериозна субсидия. Разбира се, стойностите варират доста в зависимост от печалбата на застраховката, която сме определили, преди да направим изчисленията. Опа, направил съм грешка тук. Ще стане по-малко. Но без значение как си играеш с допусканията, ще получиш нещо в рамките на 15-20 долара. Калкулаторът на опции ни показа правилната или теоретичната цена за нещо такова – за пут опция на подобна застраховка с 30 процента нестабилност и вероятна печалба от 30 процента, защото изплаща много дивиденти. Хората плащат вноските за ипотеките си. Пазарната стойност на тази пут опция е в диапазона от 15 до 20 долара. Ако един рационален инвеститор би платил 15 или 20 долара за опцията, колко би бил склонен да плати за застраховката плюс опцията? Същият рационален инвеститор беше готов да плати 30 долара за застраховката преди това, а сега получават застраховката и опцията. Ако искаха да купят само опцията, трябваше да платят от 15 до 20 долара. На теория те са склонни да платят до 30 долара плюс стойността на опцията, което прави 45-50 долара. Искам да е ясно кой печели, ако инвеститорът с тази опция в крайна сметка плати 50 долара. Ако частният инвеститор тук плати 50 долара за застраховката, тъй като правителството на практика им дава безплатна пут опция, те всъщност плащат с това, което правителството им дава. Те плащат за опцията. Така истинският бенефициент е този, който продава токсичния актив – банките, които според мен вероятно са в несъстоятелност. Така субсидията няма да е за частния инвеститор, а за тях. Само ако частният инвеститор плаща същата цена, която така или иначе би платил – 30 долара, и банките са склонни да продават на тази цена, тогава може да кажеш, че субсидията отива при частния инвеститор. В това е целият въпрос. Целият смисъл на това упражнение е в това, че пазарната цена, или това, което хората са склонни да платят, е 30 долара. Докато банките не могат да продават на по-ниска цена, защото в противен случай, схемата ще излезе наяве. Хората ще разберат, че са фалирали. Предложението е за 60 долара. Дори с тази опция, която правителството им предоставя и дори ако инвеститорът е склонен да плати пълната ѝ цена, сумата, която вероятно ще са готови да платят, възлиза на 45 или 50 долара. В този случай частният инвеститор не получава нищо от цялата схема. Дори тогава не достигаш тази сума. Очевидно, ако частният инвеститор плаща само в диапазона от 30 долара, няма разлика с действителността, в която сме в момента. Това ни връща на второто видео за плана на Гайтнър. Дори с тази опция един рационален инвеститор ще е склонен да плати от 40 до 50 долара. Как тогава ще сработи планът? Или няма да сработи, защото частният инвеститор няма да плати магическата сума, която ще направи банките платежоспособни, или ще се случи сценарият, който описах във второто видео за плана на Гайтнър, при който банките имат голям стимул да изкупят тези активи сами. Те създават обвързани хедж фондове. Може би ще създам няколко видеа за различните начини, по които могат да направят това. Банките са експерти в това да създават учреждения извън тяхното счетоводство, които контролират. При което тези участват заедно с правителството и изкупуват активите им. Моето мнение е, че ако тази програма се осъществи и видим предложения, надхвърлящи 60 долара, например за 70 или 80 цента за долар, то тези предложения всъщност ще идват от самите банки. Защото няма рационална причина, дори при наличието на пут опцията, за един нормален инвеститор да плати повече от 40-50 долара. Гайтнър предлага като важен аргумент ликвидността – че не предлагаме просто субсидия, а покупателна способност. Че в момента имаш всички тези продавачи в беда, защото нямаш достатъчно купувачи или долари, с които да купуват и с тoзи ливъридж увеличаваш покупателната им способност. В следващото видео ще адресирам тази тема. Ако това наистина е проблемът, който Гайтнър иска да разреши, има много по-добри начини от това държавно-частно партньорство, което на практика позволява на банките да определят цената. Или позволяваш на банките да определят цената, което е директен финансов трансфер от данъкоплатците към банките, които сгрешиха, или предоставяш пут опция на изгодна цена на хедж фондове и инвеститори, които може и да не са причината да сме в тази бъркотия, но няма причина да прехвърляме пари от данъкоплатците на хедж фондовете. В следващото видео ще адресирам това и се надявам, че ще получиш представа какво точно прави правителството и как да го оцениш. Ще се видим в следващото видео.