If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Брутна и оперативна печалба

Разликата между брутна печалба, оперативна печалба и нетен доход. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам в това видео да видя дали можем да разберем всички различни части на един традиционен отчет за приходите и разходите (ОПР). Когато разглеждаме по-сложни примери, ще видиш и по-сложни отчети за приходите и разходите, но това е добър старт. Тук съм съставил отчети за приходите и разходите на два бизнеса. Един за Обувките на Бен, и другия е Обувките на Джейсън. Направих го, защото те имат по същество една и съща дейност, но имат различна капиталова структура, и ще обясним какво е това след малко, но това са два магазина за обувки. Те купуват обувки от производители на обувки. Слагат ги на щандовете и тогава клиенти идват и купуват обувки. Първият ред, вече сме запознати с него. Това са приходите, това са продажбите за всеки от тези два магазина за обувки. В този случай това са просто парите, които клиентите плащат за обувките. Тук няма бъдещи постъпления, когато хората да плащат месеци по-късно. По-голямата част са пари в брой. Себестойност на продадените стоки – в този случай, ще приемем, че това е доставната цена на обувките. Ако продам чифт обувки за 100 долара, но е трябвало да дам 50 долара на производителя на обувки за тях, тези 50 долара са себестойността на продадената стока. Значи 100 000 долара са себестойността на обувките, които сме продали за 200 000 долара. Когато извадиш разходите за продадените артикули от приходите от продажбата им, получаваш така наречената брутна печалба, и всъщност фокусът на това видео е да разберем разликата между брутна и оперативна печалба, приходи преди данъци, нетни приходи. Брутна печалба е първото нещо, когато мислиш за печалба, и причината защо се нарича "брутна", е защото мислим за печалбата от продаване на обувките, и понякога някои други разходи. Може да са разходи за реклама, понякога други разходи, свързани с магазина, но за този пример, това е печалба само от продажбата на обувките и затова я наричаме брутна, понеже все още не сме взели предвид други неща. После под чертата, са всички други разходи – разходите, свързани с поддържане на магазина. Това са един вид режийните разходи за работата на магазина. Тук имаме наем, заплати, обезценяване и амортизация. Може би има амортизация на касовия апарат и стелажите, или каквото и да е друго, и имаш и други неща като съоръжения, и можеш да видиш, че Обувките на Бен и на Джейсън са еднакви до този момент. Имат еднакви приходи, брутна печалба и еднакви разходи. И като извадиш всички тези разходи от брутната печалба, ти получаваш 100 000 минус всичко това – написах всички неща, които изваждаш със скоби около тях, значи това за разходи, изваждаме ги. Получаваш оперативната печалба, и виждаш, че и в двата случая тя е еднаква. Оперативната печалба ти показва колко печалба идва от дейността. Това е преди да разгледаме как се финансира дейността. Не взима предвид неща като доход от лихви от твоята банкова сметка, или разходи за лихви или заеми, които имаш. Това е от самата дейност – оперативна печалба или печалба от дейността – и понеже дейността им е еднаква, те имат еднаква оперативна печалба. Тука под чертата се появяват различия. Над тази линия е отчетът за приходите, тук долу е балансът. Техният баланс е еднакъв, но Обувките на Джейсън има 100 000 долара дълг, а Обувките на Бен няма дълг. Бен няма разходи за лихви, докато Джейсън има 10 000 долара разходи за лихви, тоест 10% годишно, Затова стойностите на печалбата започват да се различават, но забележи, че ние не сложихме тези разходи тук горе, защото те нямат нищо общо с дейността. Зависят от това как се финансира дейността. Когато ги извадиш, получаваш приходи преди данъци, и ако приемем, че трябва да плащаш данъци – това е колко ще платиш за данъци, получаваме нетната печалба, която отива при собствениците на компанията.