If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разводняване на акциите

Защо стойността на акция в действителност не се разводнява, даже когато се емитират допълнителни акции във вторично предлагане. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че имаме компания, която има точно 4 акции, за да ни е по-лесно. Очевидно много малко компании имат само 4 акции, но това ще улесни обясненията. Да кажем, че всяка акция се продава на пазара, или можем да предположим, че последната продажба на акции е била на стойност 2 долара за акция. Така според пазара всяка една акция е на стойност 2 долара. Има общо 4 акции. Ще предположим, че компанията няма задължения. Така акционерите директно притежават активите. Ако има 4 акции по 2 долара, пазарът оценява активите на тази компания на стойност точно 8 долара. Пазарната стойност на активите е еквивалентна на пазарната капитализация, защото нямаме задължения. Искам да помислим за това какво ще се случи, ако компанията иска да набере още малко активи. Да кажем, че иска да емитира още малко акции, да ги продаде и да спечели пари, за да купи фабрика или нещо друго. Това, което се случва на практика, е, че бордът на директорите разрешава да се емитират още 2 акции. Сега има общо 6 акции. Компанията отива при инвестиционен банкер и правят вторично предложение на публичните пазари. Продават тези допълнителни акции. Могат да ги продадат за – за простота да кажем, че ги продават за 2 долара на акция. Обикновено, когато увеличиш малко броя на акциите, няма да получиш точно същата пазарна стойност като преди, но за улеснение грубо казваме, че продават за 2 долара за акция. Продавайки тези две акции, които сега създадохме за 2 долара на акция, компанията ще набере още 4 долара. Причината да разгледаме този пример е за да задам един въпрос. Разводнява ли се капиталът? Има различни начини да разсъждаваме. Когато говорим за разводняване, можеш да си представиш сладък сироп, който става по-малко сладък, когато добавиш още вода. Всяка капка вода, която добавяме, съдържа по-малко захар от разтвора. Разводнява го. Ето я и аналогията тук. Сега имаме повече акции на същата компания. И наистина се получава разводняване. Ако ти си собственик на един дял, преди емитирането притежаваш 25% от компанията. След емитирането на акции притежаваш 1/6 от компанията. Притежаваш 1/6 или приблизително 16%. Следователно твоят дял в компанията е бил разводнен. И в известна степен това е така. Понякога обаче разводняването има и друг смисъл, защото повече акции се използват за разпределяне на собствеността на същата компания, и може би тези акции струват по-малко. Това е твърдението, което искам да оспоря. Има разводняване на процента, който притежаваш, но няма разводняване на стойността на акциите. Преди 4 акции представляваха нещо на стойност 8 долара, сега има 6 акции, представляващи нещо на стойност 12 долара. Компанията не е емитирала тези акции без нищо срещу тях. Получила е 4 долара в брой. Не можеш да оспориш стойността на 4 долара, 4 долара са си 4 долара. Така сега акциите на компанията са на стойност 12 долара. Така ти имаш 12 долара в активи, нямаш задължения, имаш 6 акции – 12 долара делено на 6 акции пак е равно на 2 долара за акция. Така стойността на акция не се е разводнила, разводнен е само процентът от компанията, който притежаваш.