If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Къса продажба на акции 2

Механика на продаване на късо. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека припомним какво разгледахме в миналото видео, като някой предложи в коментарите, че ще е добра идея да начертаем една времева линия. Така че ще направя времева линия. Изучаваме късите продажби. И последният пример... ще направя времевата линия така, че нещата да работят в полза на продавача. Добавяме и цената на една акция на IBM. Само да направя и това – добре, готово. Нека приемем, че това е нашата времева линия Деленията ще бъдат дни. Добавям и дела на IBM, ще е нещо като това - Това е моята ос "Y". Нека кажем, че цената за дял е 100 долара, търгува се някъде така. И да кажем, че това е движението на цената по-късно. Но ние се намираме в тази точка тук – ние сме тук и приемаме това за ден нула. Какво прави един продавач при къса продажба? Нека кажем, че продавача на къси позиции – само да проверя дали мога да добавя и неговия баланс. В този момент продавачът има активи и задължения. Неговите активи – не бих се тревожил за изискванията за обезпечение и за всичко това сега. Но обикновено той вече трябва има някакви активи предварително, за да може да заема дялове. Но всъщност – нека го обезпеча предварително. Нека приемем, че той вече има 60 долара в сметката си. Той разполага с 60 долара в ден нула. И това е денят, в който казва: "Знаеш ли, направих някои анализи и смятам, че IBM..." – той не вижда промяната на цената на акция – макар че би било добре, ако можеше. Тогава може да продава съвсем спокойно. Но всичко, което той вижда, е в миналото, нали така? Ако беше направил графика, щеше да види – ще сменя цветовете – щеше да види само тази зелена част тук. Няма как да види какво се случва в бъдещето. Но той е убеден, че цената на IBM ще падне. И това, което прави, е да заеме една акция на IBM в този ден. Така че в този ден той заема един дял. Това означава, че той има – нека го кръстим IBM – един IBM. Той също така притежава един IBM. Нали? Веднага след като го заеме, преди да е направил каквото и да е, той има една акция като актив, и също така дължи една акция, взета назаем. Ако искаш да прекратиш задължението, то можеш просто да го върнеш. Но това, което той прави, е да продаде този IBM. Той продава дела и получава 100 долара за него. Защото това е цената на пазара. Това биха искали всички, които търгуват с IBM дялове в този момент. Това е ден нула. Тогава да кажем, че отчетите за приходите на IBM са доста лоши. И това се случва, не знам, да кажем, в този ден. Публикуват отчетите на IBM. И цената спада, спада и спада. На хората отнема доста време, за да осъзнаят колко лош е този доклад. И тук, в този ден, един дял стига цената от 50 долара и нашият продавач си казва "Добре, това е достатъчно. Не смятам, че цената ще падне още много." И в деня – да кажем на десетия ден. Изминали са десет дни. На десетия ден той решава да затвори сделката. Гледайки ден десети, неговият баланс – нека го добавя. Така на десетия ден какво има той? Той разполага с 160 долара. Шестдесетте долара, които имаше преди, като работещ. И той притежава – това са активите му – а задължението му е, че има и дължи един дял на IBM на брокера си. На практика брокерът го дължи на един от акционерите на IBM, който пък му го е дал. Продавачът иска да затвори сделката. Това, което прави, е да вземе стоте долара – не, не, извинявай, той не взима стоте долара. Сега един IBM дял струва 50 долара, нали? Така че той купува един IBM дял за 50 долара. И вместо 160 долара, сега той има 110 долара и един IBM дял. Сега той ще върне този IBM дял на брокерската къща, за да изплати задължението си. Тогава той е готов. Няма повече задължения и разполага с 110 долара активи. Спечелил е 50 долара. Надявам се, че това изяснява поне малко какво е продал и какво е заел. Това е обратното за много пазари, това е все едно да действаш наобратно. Но това беше много добър сценарий за продавача. Но той много лесно можеше да допусне гаф. Да видим какво би могло да се случи при един неблагоприятен сценарий. Ще нарисувам различна диаграма на пазара на акциите на IBM. Ще представя цените до въпросния ден, да кажем, че движението на цените е приблизително такова, като цената е около 100 долара. И това е денят, в който нашият продавач решава да направи къса продажба и се случва следното. Нали? Той реално заема един IBM дял. Тоест той дължи този един дял. Той продава този дял и получава за него 100 долара. Да предположим, че в този ден излиза отчетът на IBM и това е ден нула. Сега резултатите са всъщност страхотни. Справили са се по-добре от колкото някой изобщо е очаквал. Тогава дяловете на IBM скачат до небето, те са някъде тук. И това е точката, в която – ще говорим повече за психология на късите продажби, бързина и всичко това – но може би той по-скоро си казва: "О, не, това е само временна промяна, ще запазя позицията си засега." Но тогава пазарът продължава да расте и той си казва, че това е само временно, скоро цената пак ще започне да пада. Но в един момент толерантността му към болката се изчерпва. Да кажем, че цената на един дял на IBM стига до 150 долара. Той си казва, че не може повече така. Смятам, че вече забелязваш негативното развитие или колко рисково е да се разчита само на къси сделки и това, че можеш да загубиш определена сума пари. Защото какво се случва сега? Нека приемем, че сега той иска да затвори сделката. Това е ден десети в тази алтернативна вселена. Сега какви са активите му и какви са задълженията му? В ден десети неговите активи са, както казахме, 160 долара. Защото направи къса продажба, той има 160 долара. Но и дължи един дял на IBM. За да затвори сделката, той трябва да плати за този IBM дял. Какво трябва да прави? Трябва да се върне на пазара и да купи един IBM дял на тази по-висока цена от 150 долара. И когато той го прави, от неговите 160 долара, той изхарчва 150 долара, за да откупи този IBM дял. Тогава той получава IBM дял. Сега може да върне дела на брокера и да затвори позицията си. Вече разполага само с 10 долара. В този сценарий, когато цената на акциите се повиши с 50 долара, той губи 50 долара. Тоест той продаде евтино и купи скъпо, нали? И наистина рисковото нещо, което може би сега вече е очевидно за теб, рискът при къси продажби е, че загубата му би могла да бъде безкрайна. Ами ако дяловете на IBM бяха стигнали до 200 долара, вместо до 150 долара? Ако цената беше стигнала до 200 долара, той щеше да изгуби 100 долара. Ако беше стигнала до 300 долара, той щеше да изгуби 200 долара. Неговата загуба не е само колкото е била началната му позиция. Не са само стоте долара или колкото е била първоначалната цена за дял на IBM. Загубата би могла да е безкрайна, което би разрушило баланса ти или наистина да те разори. Ако го погледнем дългосрочно, ако аз трябваше да купя дял на IBM ето тук, да кажем, че аз съм човекът, който е купил този дял от продавача на къси продажба. Какъв е най-лошият възможен сценарий? Най-лошото, което може да ми се случи, е един дял на IBM да падне до нула. Моята загуба би била да стигна и аз до нулата. Накрая няма да дължа на някого безкраен размер пари. По своята същност късите продажби поради тази липса на граница са недостатък за един продавач, нали? Всеки би могъл да загуби голяма сума пари. Продавачите трябва да са наистина внимателни в това какви позиции заемат и как пазят самите себе си от подобен сценарий. Ние ще разгледаме и неща като изисквания за маржин и подобни такива в бъдеще, които трябва да гарантират – тоест, чрез тях брокерът си гарантира, че късият продавач може – всъщност би могъл да изкупи обратно акциите. Както и да е, ще се видим в следващото видео.