If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на облигации и акции

Научи каква е разликата между акции и облигации. Темата включва основните характеристики, които определят дали един актив е акция, или е облигация. Създадено от Сал Кан.

Видео транскрипция

Знаем, че съществуват два начина, по които една компания може да набира капитал. Това става чрез заемане на пари, което е дълг, или чрез продажба на акции, което позволява на други хора да станат част от собствениците, а това е собствен капитал. Те директно преминават в ценни книжа, с което ти може би си запознат/а, или пък може да нямаш представа какво точно означава. Знаеш какво са капиталови ценни книжа, а какво са ценни книжа? Ценните книжа са нещо, което може да се купи и продаде, нещо което има дялова или икономическа стойност. Ценните книжа при собствения капитал са акции, а ценните книжа при дълг са облигации. Нека го обясня. Ще съставя финансов баланс на една хипотетична компания. Беше ми обърнато внимание, че socks.com всъщност не е хипотетична компания. Всъщност някой наистина продава чорапи онлайн. Между другото това е прекрасна идея. Да видим тези активи тук. Това са активите на компанията. Това не е важно в момента. Ще представя собствения капитал на компанията. Може да са акции, които са продали. Да предположим, че те притежават 10 милиона акции. Имат и дълг на компанията или задължения. Съществуват други задължения, освен дългът сам по себе си, но това не е важно в момента. Това е дългът. Ще го направя в кафяво. Имаме дълг. Да приемем, че активите са – ще измисля хубаво кръгло число – активите са на стойност 10 милиона долара. Да предположим, че дългът е в размер на 6 милиона долара. Какво остава за собствения капитал? Ако имам 10 милиона долара и дължа 6 милиона долара, какво остава за собствениците на компанията? За собствениците на компанията остават 4 милиона долара. Те ще бъдат разделени сред собствениците на компанията. Това са 10 милиона индивидуални акции. Така всеки, който притежава една ценна книга, ще притежава една десетмилионна част от 4 милиона долара, което по същество е 0,40 долара за акция. Вече знаеш, че на практика това са ценни книжа. Когато казваме 10 милиона акции, това са 10 милиона акции в ценни книжа. Ще нарисувам 10 милиона ценни книжа. Предполагам такъв е символът. Може да има 10 милиона от тези. Дългът е интересен тук. Съществуват много начини за повишаване на дълга, има и много начини за повишаване на собствения капитал, не е нужно непременно да е чрез продажба. Все пак по-често продаваш акции. Можеш да помислиш и за друг вариант, за други форми на собствен капитал, акции и всичко останало. Но в крайна сметка, ти всъщност продаваш акции. При дълга нещата са по-различни. Дълг може да бъде заем от банка. Това може да е заем от банка, буквално отиваш и казваш: "Имам нужда от 6 милиона долара" и те ти казват: "Даваме ти ги при тази лихва". Ти трябва да върнеш парите с лихвите за плануваното време. Не е по-разлачно от ипотечен кредит. Могат да кажат: "Плащаш лихвата за 5 години и в края на петте години плащаш главницата." Така трябва да платиш всичките 6 милиона долара. Или можеш да поискаш нов заем, или нещо подобно. Така това може да е заем от банка. Има и други варианти за заем, нещо като служебна крединта карта, която не е нужно да се използва. Но ако се случи, тогава това е дълг, който компанията поема. Но това, което хората най-често споменават, са облигациите. Облигации е когато взимаш назаем от капиталовия пазар. Взимаш назаем от много хора. Това, което правиш, е, да кажем, че имаш 6 милиона долара. И това може да се раздели на 6 хиляди облигационни книжа. Това са 6 хиляди облигационни книжа – да видим – 6 милиона делено на 6 хиляди е хиляда, нали така? Това прави 6000 по 1000 долара в облигационни сертификати. Ще нарисувам как изглеждат облигационните сертификати. Това е облигационен сертификат, неговата стойност, или както се нарича – номинална стойност или заявена стойност. Това са облигациите на компания XYZ. Номиналната им стойност е хиляда долара. По същество това е документ, потвърждаващ дълга на компания XYZ. Ако притежавах един от тях, ако имах един от тези на бюрото си в момента, това означава, че компания XYZ ще ми плати хиляда долара в бъдещето, на датата на падежа. Ще плати хиляда долара на падежа. Може би си мислиш: "Всичко това е добре Сал, но к какво се случва с лихвата за този период от време?" Има два начина да си го обясним. Може би ще ми платят 1000 долара в бъдеще, но аз трябва да им дам само 500 долара сега, нали така? Така на практика автоматично се натрупва лихвата. Ако им дам 500 долара и след 5 години те ми платят 1000 долара, по същество те плащат лихва, нали така? Плащат ми повече, отколкото съм им дал. В следващите видеа ще изчислим как точно се получава тази лихва. В тази ситуация те не ми плащат лихвата веднага, затова може да се разглежда като облигация с нулев купон. Знам, че се натрупаха много термини, но ще ти стане ясно след секунда. Облигации с нулев купон означава, че те няма да платят лихва, докато не се изплати целият заем. Лихвата няма да е ясно изявена в общата стойност. Но аз малко избързах. Купонът по същество е редовно плащане по облигацията, която компанията XYZ прави. Това може да се разглежда като вид лихва. Но ако наистина трябва да пресметнеш лихвата, която получаваш от облигациите, трябва да я определиш математически, да пресметнеш стойността на купона – каква сума им даде ти и какво ще ти платят те и кога. Малко по-сложно е от това да кажеш, че те дават купон в размер на 6%, което означава, че два пъти годишно ще получа 3% от стойността на моите облигации. Както стана ясно, и акциите, и облигациите могат да се търгуват. Това е акция, търгувана на борсата. Това вероятно ти е познато. Ако потърсиш в Yahoo Finance! – въвеждаш символа и получаваш цената за деня. Облгациите също се търгуват. За съжаление не е толкова лесно да откриеш стойостта на облигация. Обикновенно трябва да имаш Bloomberg terminal (компютърна програма). Не можеш да го намериш в Yahoo Finance! Това вероятно е по идея на търговците на облигации, защото не им харесва да се открива лесно. То е като акция, като ценни книжа, търгува се. Има цена. Но има много основна разлика в това какво прави притежателят на облигации. Ако аз притежавам облигации за 1000 долара, това означава, че давам някаква сума пари назаем на компанията. Това е тази част тук. И ако компанията не фалира, те ще ми платят някаква лихва и ще ми върнат парите. Когато притежавам акция в компания, притежавам дял от собствения капитал, за разлика от дял от дълга, както е при облигациите. Когато притежавам акция от собствения капитал, компанията не обещава да плати нищо. Просто казва: "Виж, ти си част от собствениците на компанията, и всичко, което получават собствениците, получаваш и ти". Така, ако стойността на компанията се покачи, ако собствениците на компанията получат дивиденти, ще получиш и ти. Ако някой купи компанията и плати Х долара за акция, ти ще получиш твоя дял. Ако компанията фалира обаче, фалираш и ти. Това води до интересен въпрос – ами ако компанията фалира? Да погледнем този пример. Да предположим, че компанията фалира. Ще дам по-задълбочен пример. Предполагаме, че компанията фалира. Хората решават, че не функционира вече, че не прави бизнес. Има два типа фалит. Първият е, когато бизнесът е добър, но не може да плати дълговете си, Затова дългът трябва да се преструктурира. Вторият тип фалит е ликвидацията, когато казват: " Няма смисъл този бизнес да функционира повече. Нека просто да продадем всички активи." Въпросът, с който ще те оставя, е: какво се случва в ситуация на фалит? Хората искат да продадат активите. Да предположим, че продадеш активите, те са на стойност 8 милиона долара. Въпросът е къде според теб ще отидат останалите 2 милиона долара. Дали ще идат при собствениците на задълженията, или при акционерите? Кой ще загуби парите си първо, или по-скоро кой ще е пръв, когато трябва да си ги вземе обратно? Оставям те с това, може би до следващото видео или някое следващо, когато ще разгледам какво е фалит. До следващото виедо.