If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво означава да си купиш акция на дадена компания

Съществуват много видове финансови активи, но един от най-добре познатите са акциите. В това видео ще научиш какво означава да си купиш дялове или акции в една компания и каква е цената на тези акции. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека да кажем какво означава да притежаваш дялове или акции в дадена компания. Мисля, че всички ние имаме обща представа, но сега искам да го разясня, за да разбереш какво точно купуваш, когато придобиваш дял или акция. Общото разбиране, и то е е точно така, е, че когато купуваш акции или дялове, по същество ти ставаш част от собствениците на компанията. Това е различно от облигациите, тъй като те често се използват заедно във фрази като "О, ще купя малко акции и облигации", или "Занимавам се с акции и облигации." Чрез облигациите ставаш част от кредиторите на компанията. Например, ако купиш облигации по номинал, който нека кажем, че е 10 долара. Не, нека е 1000 долара. Ако 1000 човека купят такива облигации, тогава всеки от тях дава назаем на компанията 1000 долара, и тъй като сте 1000 човека, вие заемате на компанията 1 милион долара. Няма да се разпростирам повече по темата, тъй като фокусът на настоящото видео ще бъдат акциите. Но е важно да имаш предвид, че това е са две много различни неща. Тук ти притежаваш компанията. Тук ти даваш заем на компанията. За да стане малко по-ясно какво точно притежаваме, ще съставя прост баланс на компанията Х. Тази компания... Нека използвам нов цвят. Да приемем, че разглеждаме компания Х. Да видим и активите на компания Х – когато говорим за активи, влагаме същия смисъл, когато говорим за активи в реалния живот или във всекиднеивето си. Нещата, които имат стойност. Нещата, които ще ни донесат някаква полза в бъдеще. Къщата е актив, защото ще ни донесе полза под формата на възможността да живеем в нея и да сме защитени от студено време и дъжд. Колите са актив, защото ни дават възможност да се придвижваме. Парите в брой са актив, защото могат да бъдат разменени за предмети, които ще ни трябват в бъдеще. Всички тези неща... Предоставен заем на някой друг е актив, тъй като в бъдеще ще ни бъде изплатен обратно. За мен заемът е задължение, но затова след секунда. Сега нека си представим, че това са активите на Компания Х. Нека приемем, че те са на стойност 100 милиона долара. 100 милиона долара... не е важно как точно е определено това число, или кой го е направил, или кой казва, че това са 100 милиона. Да приемем, че това е стойността на нейната земя, на нейните патенти и авторски права, на нейните пари в брой и на нейните сгради, и на всичко останало, което притежава. Всичко, което ще създава стойност в бъдеще. Нека приемем, че компания Х е взела пари назаем, може би като е емитирала облигации, за което няма да влизаме в подробности. Нека приемем, че е взела пари назаем и общата сума, която дължи е 80 милиона долара. 80 милиона долара. Това може да е дълг от банка, или може да е облигационна емисия. Може би компанията е издала един милион облигации, като всяка една от тях представлява дълг от 80 долара. Няма да наблягам на това прекалено, но мисля, че разбираш какво имам предвид по отношение на част от кредиторите това е дълг. Дълг в размер на 80 милиона долара. Да приемем, че това са всички задължения. Може да има и други задължения, но за да опростим нещата, приемаме, че това е единственото задължение, а обикновено дългът има най-голям дял. А какво остава за собствениците? Добър подход в случая е да се замислим какво ще се случи, ако компанията се продаде и дългът се изплати. Ако компанията бъде продадена и активите наистина бъдат продадени за 100 милиона долара, вие получавате100 милиона долара. Трябва да платитите на кредиторите, трябва първо да изплатите дълга, така иматате 100 минус 80, остават 20 милиона долара за собствениците. Ще отбележа това със зелено. Така остават 20 милиона долара. Това се нарича собствен капитал или капитал на собствениците. Това е напълно аналогично на нетната стойност на една къща. Ако имам къща на стойност 300 000 долара, и ми остава да изплатя още 200 000 долара по ипотечния ми кредит, тогава нетната ѝ стойност е 100 хиляди долара – абсолютно аналогично е. Видимо е, че активите ... Нека запиша това. Тук получаваш малко въведение в счетоводството. Активите винаги ще бъдат равни на задълженията плюс собствения капитал. По същество, или погледнато така: Ако извадим размера на задълженията и от двете страни активи минус задължения е равно на собствен капитал. Това може да е по-логично. Това, което остава, е това, което притежаваме, минус, това което дължим. Това е, което собствениците притежават. Когато казвам, че аз съм част от собствениците на компанията, означава, че имам дял. Аз съм част от собствениците на собствения капитал. Например, ако имаме 2 милиона акции, да кажем компанията X притежава 2 милиона акции и да кажем, че собственият капитал е на стойност 20 милиона долара. Колко е стойността на всяка акция, ако това са реалните стойности? Притежаваме собствен капитал от 20 милиона долара, разделен на 2 милиона акции – това прави 10 долара собствен капитал на акция. Ако това са реалните стойности и знаем, че компанията X притежава 2 милиона акции, можем да кажем, че всяка акция е на стойност 10 долара. Ако това ни устройва и ако някой е готов да ни продаде акция за по-малко, ние ще я купим. Ако някой е готов да плати повече, може да я продадем. За да стане по-ясно, да разгледаме една реална компания, за да ти покажа, че нещата стоят така. Взех това от финансови източници. Всъщност това е от декларациите на компания без име, а ти ще получиш допълнителни точки, ако познаеш коя е компанията. Това е действителната им борсова дейност, искам да съставя същата диаграма, като тази по-горе, същата диаграма, като тази, на тази компания, за да можеш да видиш, че това всъщност се случва в реалния живот. Нека първо да изобразя техните активи. Да кажем, че това е компания X, това тук са нейните активи. Нейните активи. Нека разгледаме техния баланс, това, което всъщност са отчели. Датата е 30 юни, но ние искаме да вземем по-скорошна дата. Те правят сравнение с това, което са имали преди. Да погледнем тези, от преди известно време, но няма значение. Така се учим. Не се стремим да решим дали искаме да инвестираме сега. Това е много стар финансов отчет, но да видим какво показва. Ето ги общите активи. 30 милиона – ще го закръгля – 30 милиона долара, Ако се питаш "Хей какво е това текущ актив?" Това са или пари в брой, или могат да бъдат превърнати в пари в брой през идната година. Например вземания от клиенти. Това са пари, които други компании им дължат и ще платят много скоро. Асортимент - неща, които се намират в складове и могат да се продадат и да се превърнат в пари в брой. Други текущи активи, може би акции или друг вид инвестиция, която като се продаде, се превъръща в пари в брой. Така те притежават 18 милиона текущи активи, които да се обърнат в пари в брой много лесно и много бързо, определено до една година. Имоти, инсталации и оборудване това включва земя, сгради и машини, и други подобни неща. Може да са търговски марки или патенти, или нещо подобно. Но в края на краищата те имат 30 милиона активи. Сега да преминем към пасивите. Компанията има текущи задължения за 16 милиона. Текущи задължения, да знаеш, са си задължения. Това са неща, за които трябва да се плати с пари в брой през идната година. Това може да са задължения или сметки, плащания към доставчици и други подобни неща. Ясно е, че това в известна степен са задължения, дълг, който трябва да се плати през идната година. После виждаме дългосрочен дълг от 5 и половина милиона. Ако събереш тези две неща, се доближаваш до 22 милиона – за да го направя по-лесно, ще пиша 22 милиона. Така тази компания има 22 милиона в пасиви. 22 милиона в пасиви. Това са техните активи, за да сме точни в терминологията. А какво остава за собствения капитал? Ще го начертая на тази проста диаграма. Остават ни 8 милиона за собствен капитал. Всъщност те са го сметнали тук. Точната стойност е 8,39 или 8,4 милиона собствен капитал. Хубаво число Това е реален пример и ако вярваш на тези числа, ако вярваш, че активите на тази компания наистина са на стойност 30 милиона долара, колко трябва да платиш за тях? Ще разделиш на общия брой акции, и това е видимо в някой отчети няма да влизам в подробности за разликата между основен и разреден, но цифрите са много, много близки, затова не трябва да се притесняваме. Нека кажем, че тази компания има 2,7 изглежда 2,78 милиона акции. Така, ако балансовата стойност е 8,396 – записвам 8 тук – Колко трябва да струва всяка от тези акции – и когато казвам балансова стойност, имам предвид, че това са техните отчети. Според техните отчети капиталът е на стойност 8,4 милиона. Като знаем, че капиталът е на стойност 8,4 милиона, колко трябва да стува всяка акция? Просто разделяме 8,4 милиона – това е 8,4, но тук горе написах 8 за по-лесно – разделено на броя акции – на 2,78 милиона. Това прави милион, това е милион, ще взема калкулатор за това тук. И така 8,4 милиона делено на 2,78 милиона акции. Така въз основа на отчета, ако вярваме, че е информацията е вярна, балансовата стойност на акциите е около 3,02 долара за акция. Това е 3,02 долара за акция, балансова стойност на акция. Това е разумната цена, която да платим, или която мислим, че е справедлива цена за една акция на тази компания. Ако активите са на стойност 30 милиона долара, колко настина плащат хората за тези акции? Така... Гледаме информацията тук и виждаме, че последната сделка е била за 2,58 долара, така че хората плащат по-малко от стойността, която ние получихме. Единствената причина хората да плащат по-малко, или да продават за по-малко от 3 долара е, че някой най-вече този, който продава, мисли, че компанията, че активите на компанията наистина не са на стойност 30 милиона долара. Той или тя мисли, че активите на компанията са на стойност по-малко от 30 милиона долара, и може би счита, че перспективите на компанията не са много добри. Продуктът им не е добър, продажбите ще намалеят. Кой знае? Може би този, който ги купи, мисли, че си струва за 3 долара на акция и затова плаща 2,58 за нея, защото мисли, че ще се покачи. Нека погледнем някой детайли, които виждаме тук в тази част тази част, точно тук Някой изрично е казал, че ще плати за акция. Въпросът е за колко този някой ще продаде същата ация. Този 52 седмичен диапазон е диапазон на цени, на които акциите са продадени за послената година. Акциите са продадени само за 1,20 долара и това е страхотна сделка, защото после са се покачили, сега даже се продават за 2,58 долара. Средната стойност, това е броят продадени акции на ден, разменени на ден. Пазарната капитализация или стойност, вероятно си чувал този израз – това на практика обяснява какво означава тази стойност. Спред отчетите на компанията стойността ѝ възлиза на 8 милиона долара, но пазарната стойност показва колко струва собственият капитал на компанията според логиката на пазара. За да се стигне до това число, пресмятаме 2,58 долара... 2,58 долара се умножава по броя на акциите, по 2,78 милиона акции. Като пресметнем това, ще получим 2,58 х 2,78 е равно точно на... малко по-различно е от това тук. Може би е малка грешка, но грубо пазарната стойност е 7 милиона. Както казах преди, пазарът няма да плати 3 долара. Ще плати 2,58 долара, така че според пазара собственият капитал е по-близо до 7 милиона, въпреки, че отчетите показват, че стойността му е повече от 8 милиона. Надявам се, че това ти беше полезно и ти дава представа какво означава да купиш акции от някаква компания.