If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Печалба и доходи на акция

Печалба, доходи на акция и какво е мястото им в отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео научихме какво представлява отчета за приходите и разходите на една обикновена компания, която продава джаджи. С това видео искам да затворим цикъла и да видим каква е връзката с това, за което говорихме в първото видео относно цена на акция. В този случай ще говорим за печалба на акция и каква е връзката на отчета за приходите и разходите и балансовия отчет. Възнамерявах да го направя в миналото видео, но тогава не остана време. Ще припомня набързо, въпреки че може би си гледал(а) видеото. В случай, че не си – приходите бяха буквално от джаджи, които продадох. Това беше за 2008 година. Продадох джаджи на стойност 3 милиона долара. Себестойност на продадени стоки – това са разходите по продадените стоки. Да кажем, че съм продал 3 милиона джаджи по 1 долар. За да произведа тези 3 милиона джаджи по 1 долар, разходите ми са може би 30 цента за джаджа или 33 цента за джаджа. Така имах общо разходи или обща себестойност на продадените стоки 1 милион долара. Печалбата от продажбата, в нашия случай от направата на джаджи на стойност 3 милиона долара, беше 2 милиона долара. Но имам и други разходи. Не мога просто да си прибера печалбата. Имах реклама, разходи за продажби, общи и административни разходи. След тях останах с 1 милион долара. Това е оперативната печалба на моята компания за джаджи. Но не съм приключил все още. В предишното видео научихме, че не притежавам компанията изцяло. Имах дългове. В нашия случай имам дълг на стойност 5 милиона долара. Трябва да плащам и лихва, а тя беше 10%. Така трябва да извадим лихвата и оставаме с 500 хиляди долара преди данъците. Разбира се, трябва да платим на правителството. Може да поспорим дали плащаме твърде много или твърде малко. Но те ми осигуряват защита, така че други чужди компании да не могат да дойдат и да ми взривят фабриката. Осигуряват ми, надявам се, образована работна сила, хубави пътища и инфраструктура и електричество, и какво ли още не. Затова си плащам, искам или не. Така ми остава нетен доход от 350 хиляди долара. Когато хората говорят за печалба на компанията, те имат предвид точно това. Нетният доход е печалба. Когато някой каже, че Google има 4 милиарда за миналото тримесечие, като тримесечие означава една четвърт от годината – тримесечен период – обикновено се отчитат през март, юни, септември и декември – всяка четвъртина от годината. Те буквално казват Google има 3 милиарда долара нетен доход. Говорихме в първото видео, когато започнахме тези епизоди, че различните компании имат различен брой акции. Нека измисля колко има тази компания. Да кажем, че има акции – ще го направя в лилаво – да кажем, че компанията има 1 милион акции. Навярно ти е познат терминът доходност или терминът печалба на акция. За да се пресметне, стойността на печалбата се разделя на броя акции. И така получаваш печалба на акция. или EPS на английски език. Печалбата на акция за компанията през 2008 г. в нащия случай е 350 хиляди долара, което разделяме на броя акции, които имаш. Колко прави? Това са 35 цента за акция – печалба на акция. Преди да разгледаме отношението цена – печалба искам да видим всички връзки между отчета за приходите и разходите и балансовия отчет. За този период имаме печалба 350 хиляди долара. Начинът, по който можеш да разглеждаш отчета за приходите и разходите, е, че той ти показва какво се случва в периода между балансовите отчети. На 31 декември 2007 година балансовият отчет на компанията би могъл да изглежда по следния начин. Нека го начертая. Няма да използвам инструмента за чертаене на квадрат. Компанията имаше 10 милиона долара активи, имаше 5 милиона долара дълг. Това са пасивите и дългът е част от тях. И така имаме 5 милиона долара задължения. Така капиталът на акционерите или може да се каже счетоводната стойност на собствения капитал е 5 милиона долара. 5 милиона долара собствен капитал. И за да затвърдим това, което направихме в първото видео – ако имаме 1 милион акции и собственият капитал е 5 милиона долара, тогава счетоводната балансова стойност на една акция е 5 милиона, делено на милион акции които имам, така 5 милиона долара разделени на 1 милион дава 5 долара – това е балансовата стойност за акция. Не забравяй, че има разлика между балансова стойност и пазарна стойност. Акциите на компанията на 31 декември 2007 г. може да се търгуват за 10 долара, за 7 долара, за 1 долар. Това ще бъде пазарната стойност за акция. Това тук е балансовата стойност. Балансовата стойност на практика е балансовата стойност на активите – говорих за това в миналото видео – там платихме 10 милиона долара и това е стойността. Ще вляза в повече детайли как се оценяват тези неща. Изваждаш задълженията и това е стойността на активите според счетоводителите. Пазарната стойност може да е много различна. Честно казано не искам да задълбавам много в това. Така за този период – за 2008 година, изминала е цялата 2008 година – намираме се в началото на 2009 г. или да кажем 31 декември 2008. Няма значение. Ден или два. Почивни дни са все пак. Имаме нов балансов отчет. Какво се случва тук? По време на годината спечелихме малко пари. Няма да уточняваме дали ще ги отчетем на касова основа или на начислена основа. Може да го разгледаме по-късно. Просто искам да видиш същността на това, което се случва. А то е, че имаме печалба от 350 хиляди долара тази година. Така нашите активи са се увеличили с 350 хиляди долара. Може да са се увеличили с 350 хиляди долара в брой. Може да са се увеличили, като някой ни дължи 350 хилади долара. Това са вземания от клиенти. Ще направя цяло видео или серия от видеа за вземанията. Това е актив, който някой ми дължи. В крайна сметка нашите активи са се увеличили с тази сума пари през изминалата една година. Така в нашия нов балансов отчет в края на 2008 година – ще напиша 2008 година – изтекла е 2008 година. В края на годината нашите активи трябва да са се увеличили малко. Нашите активи сега са 10 милиона и 350 хиляди долара. Ще ги запиша в хиляди. Това са 10 хиляди и 350 в хиляди долара. Същото е като 10,35 милиона долара. Да видим. Всичко, което направихме, в този пример е да платим лихвата. Просто платихме лихвата и трябва да ти кажа, че повечето корпоративни дългове така работят. По-късно ще поговорим за амортизация и как да изплатиш дълга. За разлика от ипотечните кредити, при корпоративните кредити най-често се плаща само лихвата и така дългът остава на същата стойност. Не платихме нищо от главницата на дълга. Така все още имаме 5 милиона долара дълг. Какво остава за собствения капитал? Цялата ни печалба, понеже дългът си остава същия, цялата ни печалба отива директно при собствения капитал. Така имаме 5 милиона и 350 хиляди долара собствен капитал. Начинът, по който аз разсъждавам, и вероятно и ти разсъждаваш, е, че печалбата на компанията в този случай е 350 хиляди долара за тази година или 35 цента за акция. ОПР ни показва какви са промените от един балансов отчет до друг. Така сумата, с която нараства собственият капитал, е печалбата. Това са 350 хиляди долара печалба. Има и нещо друго, което искам да спомена. В миналото видео говорих малко за възвръщаемост на активи, като оперативната печалба разделихме на стойността на активите. Получихме 10% възвръщаемост на активите. И може би се питаш защо активите не се покачват с тази сума? Причината да не се покачват с тази стойност е понеже трябва да платим данъци върху печалбата. Дори да нямахме дълг, пак трябва да плащаме данъци. Този ред щеше да изчезне. Когато се говори за възвръщаемост на активите, което аз направих в последното видео, е хубаво да се каже дали е преди данъчно облагане или след данъчно облагане на активите. В примера от предишното видео ние изчислихме възвръщаемост на активите преди данъчно облагане. Както и да е. Балансовите отчети са просто снимка в даден момент. Представи си твоята банкова сметка. Каква е наличността в нея в даден момент? Отчетът за приходите и разходите ти казва какво се случва от един балансов отчет до следващия. По-нататък ще разгледаме и отчета за паричния поток и как се съгласува с отчета за приходите и разходите, какво се случва с наличните ти парични средства как това се отразява на балансовия отчет. Ще направим това малко по-късно. В началото на видеото зададохме въпроса какво е евтино и кое е скъпо. Така въпросът е как можеш да определиш това, ако не знаеш цената... Бебето ми плаче. Може би трябва да изтичам. Да, трябва да отида. Осъзнавам, че са минали 10 минути. До следващото видео.