If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в отчета за приходите и разходите

Отчет за приходите и разходите, приходи, брутна печалба, оперативна печалба, нетен приход, възвръщаемост на активите и възвръщаемост на собствения капитал. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Мисля, че сега е най-подходящият момент да поговорим за нещо, което е основно при анализ на компании, а това е отчетът за приходите и разходите (ОПР). Отчетът за приходите и разходите е един от трите финансови отчета, които се разглеждат при анализа на една компания. Другите два отчета са балансовият отчет, който съм показвал в много примери за финансови кризи и други подобни. В това видео ще сравним отчета за приходите и разходите и балансовия отчет. Третият отчет е отчет за паричния поток. Ще наблегнем на това по-късно, защото се отнася по по-различен начин към отчета за приходите и разходите. Отчетът за приходите и разходите показва точно колко една компания може да спечели за даден период, винаги е свързан с период от време. Може да е годишен отчет за приходите и разходите. Може да е за 2008 година. Може да е отчет за тримесечие. Обикновено това са видовете отчети, но понякога съществуват месечни или шестмесечни ОПР. Форматът на отчета е доста еднакъв, въпреки че съществуват варианти и това зависи от бизнеса. В това видео ще разгледаме обикновен отчета за приходите и разходите на компания, която продава джаджи. Първото нещо, което правиш, когато продаваш джаджа – правиш я и я продаваш. Продаваш джаджата. Продаваш на купувача джаджа и получаваш пари за нея. Тези пари, които получаваш, няма да задълбавам в счетоводството, са считани за приходи. Понякога се разглеждат като приходи от продажби. Буквално това са парите, които получваш за определн период от време. Някои счетоводители ще кажат: "Това не са парите, които си получил, това са парите, които си спечелил за определен времеви период" и това е точно така. За нашите цели нека кажем, че когато продаде джаджата ти получи пари от клиентите, и това са приходите от продажбите. По късно ще разгледаме различните начини да пресметнем продажбите и приходите. Например приходите или продажбите за даден период – да кажем, че това е отчет за приходите за 2008 г. Така през 2008 г. ние сме продали джаджи на стойност 3 милиона долара. 3 милиона долара. Много често, когато гледаш отчет за приходите на компании в Yahoo Finance, може да го направиш и сега, вместо 3 милиона долара ще видиш 3 хиляди долара там. Казваш си: Леле! Тази компания едва продава нещо. Стандартно е за тях да пишат в хиляди. Значи 3 хияди ще са 3 хиляда хиляди, което ще е 3 милиона. Наистина големите компании ще напишат числата в милиони. Значи, ако видиш 3 хиляди там, това означава 3 милиарда. Всъщност ще разгледаме реални отчети за приходите много скоро. Това са приходите от продажби. Но това не са доходите ни, защото има и разходи по направата на тази джаджа, които трябва да пресметнем. Не е като някой да ми даде 3 милиона долара и да кажа: "Хей, спечелих 3 милиона долара. Да ги сложа в банка и готово. Това всичко са приходи". Първото нещо, което трябва да откриеш в отчета за приходите и разходите, е себестойността на тези джаджи, разходите по направата им. Ще отбелязвам разходите си в пурпурно. Така понякога ще бъде записано като разход по продажба или себестойност на продадените стоки. Има два типа разходи. Променливи разходи – всяка джаджа може да е изработена от някакво количество метал, енергия необходима за направата ѝ, или пък количество боя, ако джаджата е боядисана. Така цената на стоката буквално се определя от разходите, направени за закупуване на метала и боята и електричеството за направата на тези джаджи на стойност 3 милиона долара. Това са променливите разходи. Освен това има и фиксирани разходи или относително фиксирани разходи, когато разходите по функционирането на фабриката, това е определена сума всяка година, независимо колко джаджи се произвеждат. За да го направим по-просто ще кажем, че разходите по направата на джаджите е 1 млион долара. Така някой може да каже, че това са разходи за 1 милион долара. Когато правя модели, обичам да слагам минус, за да ми напомня, че това е разход. Пред всичко, което се изважда от прихода, слагам минус, а всичко което добавя – плюс въпреки, че не винаги е стандарт. Някой хора ще кажат, че това са разходи за 1 милион долара, което означава изваждане. Мисля, че разбра идеята. Ако извадиш разходите от приходите или, ако ако събереш тези две числа, защото едното е отрицателно, получаваш брутната печалба. В този случай тя ще е 2 милиона долара. Това число ти казва колко пари изкара или каква е печалбата от продажбата на тези джаджи? Колкото повече джаджи продаваш, толкова повече числото ще расте, поне в повечето случаи. Така това е печалбата преди всички разходи, които компанията трябва да направи, като данъци или заплатата на изпълнителния директор. Заплатата на изпълнителния директор не се включва нали? Защото изпълнителният директор не ходи до фабриката и в повечето случаи не помага за направата на джаджите. Така че заплатата на изпълнителния директор или заплатата на финансовия директор не влизат тук. Или пък маркетингови разходи? Трябва да информираме хората, че правим добри джаджи. Но нищо от това не се включва тук. Това, което минава на следващия ред, и често се вижда в разбивка, са маркетингови разходи. Понякога се налага да платиш на търговци, това са маркетингови разходи, а после има разходи за администрацията и заплатата на изпълнителния директор, трябва да наемеш одитори и счетоводители и така нататък. Това може да се включи като общо. Това трябва да е в пурпурно, защото са разходи. Маркетинг, продажби и общи и административни разходи. Понякога ще видиш продажби, общи и административни разходи. G&A означава общи и административни разходи. Ако видиш SG&A, това означава продажби, общи и административни разходи. Разход за продажбата може да бъде комисионната на продавачите. Може да е разходът за транспорт на продавачите из страната, за служебни вечери. Общите и административните разходи са разходи, които всички в офисите правят на това ниво. Така ако извадиш тези, измислям си тези числа в момента. За маркетинг компанията изразходва 500 хиляди долара. Слагам минус, защото това е разход. В някои модели се вижда, че това са разходи в размер на 500 хиляди долара. Продажби да кажем са общите и административни разходи Да направим отделен ред за продажби. Да кажем, че таксите при продажба са 200 хиляди долара, а общите и административни разходи, и всичко останало са още 300 хиляди долара. Сега можем да изчислим колко пари носи дейността на компанията. Нарича се оперативна печалба. Това е важно да се запомни, защото много хора казват, че компанията е спечелила толкова и толкова. Ще чуваш за брутна и оперативна печалба, нетна печалба, печалбата преди данъците и е трудно да се разбере, че това са много различни неща, защото всички те съдържат думата печалба в себе си. Какво означава брутна и оперативна печалба? Те са много различни по значение. Да пресметнем това число, преди да разгледаме разликите между оперативна и брутна печалба. Така 2 милиона минус 1 милион. Лесно е да се пресметне с тези числа. Така оперативната ми печалба е 1 милион долара. Така имаме някакъв нов вид печалба. Получихме 2 милиона долара от продажби на джаджи, но когато извадим всички разходи на компанията, рекламата, търговските разходи, основните и административни разходи, оставам само с 1 милион долара. Това е оперативната печалба или печалбата от дейността на компанията. Печалбата от активите, от дейността на компанията. Това е което тя генерира. Да видим, вече нарисувах много балансови отчети досега, и сега е точният момент да направя още един балансов отчет. Имаш активи на компанията. Ще говорим за активи и стойност на предприятието, по същество това е самата компания. Преди да разгледаме как компанията е платена или финансирана, разглеждаме предприятието като цяло, нейните активи. Активите генерират всичко това – те генерират оперативната печалба и е много важно да се разбере това, защото в бъдеше ще говорим за възвращаемост на активите. Всъшност да поговорим за това сега. Да предположим, че сме платили 10 милиона долара за тези активи, и в този отчет от 2008 г. те генерират приходи от 1 милиона долара годишно или поне за тази година възвращаемостта на активите – не планирах да ти покажа това, но ще го направя – възвръщаемост на активите, съкратено ROA на английски – Възмръщаемостта е равна на: в числителя са приходите от 1 милион долара, в знаменателя са активите – 10 милиона долара. Така ние получаваме 10% възвръщаемост на нашите активи. За инвестиция в размер на 10 милиона долара ние получаваме 1 милион долара годишно. Възвръщаме си обратно 10% от инвестицията всяка година. Важно е да запомниш концепцията за възвръщаемост на активите, защото е тясно свързана с оперативните печалби и действителните активи на фирма. Знаем, особено ако си гледал/а предишните ми видеа за икономика, че не всички компании се финансират по един и същ начин. Много от тях могат да имат дълг. Да кажем, че компанията има 10 милиона долара в активи, но са платили за тях с 5 милиона долара кредит или дълг. Да предположим, че лихвата на този кредит е 5% – хубаво число. Но нека да се улесним. Да го направим 10% лихва. Това е оперативната печалба. Това са парите, които на практика идват от активите. Но това не са пари, които са изцяло за нас, защото трябва да платим лихвата. Така това се превръща в разход. Разход за лихви. Разбира се компания, която няма дългове, няма да има и разход за лихви, но в нашия случай ние имаме. Това е годишен финансов отчет. Ако имаме 5 милиона долара дълг и плащаме 10% лихва по него, 10% от 5 милиона е 500 хиляди долара годишна лихва. Така на практика трябва да вземем половината от оперативната си печалба и да я върнем обратно на банката. Така ние се приближаваме до следващото понятие – доход преди облагане. И ако направим сметката, ние имаме 500 хиляди долара. Можеш да предположиш какъв ще е следващият ред, споменавайки доход преди облагане. Това е какво ще получат собствениците на компанията, преди да платят на правителството. Можеш да предположиш какъв ще е следващият ред. Ще бъде данъци. Да предположим, че имаме 30% ставка на корпоративния данък и тогава ще намалим с 30% тази стойност тук. 30% от 500 хиляди долара са 150 хиляди долара. И вече сме готови. Най-после се изплатихме на всички. Започнахме с 3 милиона долара. Продължихме да плащаме куп разходи и с какво оставаме сега? 350 хиляди долара нетен доход. Това е сумата, която отива при собствениците на компанията. Този нетен доход точно тук. Връщам се към балансовия отчет, имахме 10 милиона долара активи и дълг за 5 милиона долара. Знаем какво остава – собственият капитал. Нека го изобразя в ярък цвят. Собственият капитал е това, което остава. Това е балансовата стойност. Ние имаме 5 милиона долара собствен капитал. Когато казвам балансова стойност, това е друг начин да кажа, че това е което счетоводителите ни казват, че сме платили за разни неща. Това е което имаме в отчетите. По-късно ще поговорим за обезценяване и амортизация и как можем да променим тези стойности, простичко казано – ако купиш неща на стойност 10 милиона долара, в отчетите ще напишеш, че имаш активи на стойност 10 милиона долара. Ако вземеш назаем 5 милиона долара, така ако решиш да продаваш всичко, тогава ще получиш 5 милиона долара собствен капитал. Мисля, че това е интересно. Когато говорихме за възвръщаемост на активите, ние разгледахме оперативната печалба, защото това е резултатът, който нашата компания генерира преди да платим на банката, да платим данъци и всичко подобно. И така приехме това число като числител и разделихме на големината на активите. Сега ще въведем ново понятие – възвръщаемост на собствения капитал. При възвръщаемостта на собствения капитал в числителя е нетният доход и така получаваме 350 хиляди долара. В знаменателя е стойността на собствения капитал – това са 5 милиона долара. Едно, две, три. Едно, две, три. Да съкратим тези нули. Така получаваме 35/500 е равно на 7/100, това прави 7% възвръщаемост на собствения капитал. Инетресно е защо е толкова малко, но няма да навлизам в детайли, защото нямаме време. До сега би трябвало да ти стана ясно какво е отчет за приходите и разходите на компания, която продава джаджи. В бъдеще ще разгледаме различни компании – финансови, застрахователни, газопроводни компании, което ще ни даде различен поглед върху отчета за приходите и разходите, но това ти дава основна идея как работят нещата. Или поне ще разбереш, че приходите, брутната печалба, оперативната печалба и нетните доходи са много различни неща. Много често в пресата те са са представени като едно и също нещо – печалба на компанията. Като и да е. До следващото виедо.