If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Цена и пазарна капитализация

Въведение в цена и пазарна капитализация. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Досега получих доста заявки за видео клипове относно инвестирането, затова реших да направя няколко такива по темата. Начинът, по който ще подходя в следващите няколко видеo клипа, е да представя поне терминологията, с която се говори за инвестирането, термините и коефициентите, които се използват. Какъв е техният смисъл или липсата на такъв? Кога са приложими и кога не са? След това ще използваме тези инструменти, за да се опитаме да разгледаме някои конкретни компании. Целта ми не е да направя това, което правят по CNBC, като ти кажа купувай, купувай или продавай, продавай. Защото честно казано, това не е много смислен подход. Искам наистина да ти дам инструменти, с които да можеш сам да преценяваш. Може би във видеата ще достигаме до някакви заключения, но не искам да наблягам твърде много на тях, защото не искам да си загубиш пенсията, ако сгреша. Първото нещо, за което може да се каже, че малко ме притеснява е, че когато отида на някоя семейна сбирка, някой чичо или леля идва при мен и казва направих удар. Купих Ситибанк. Толкова е евтина. Не знам колко струваше тогава, но сега е само 1 долар. Акциите ѝ са евтини. Като презумпцията тук е, че акции от 10 долара биха били скъпи. Мисля, че за теб това е очевидно, но нека все пак го запиша. Цена за акция. Когато някой ми каже, че 1 долар за акция е евтино, те всъщност казват това, защото тази цифра е по-малка от, да речем, 10 долара на акция. Нека наречем тази акция А, а тази – акция Б. Мисля, че е пределно ясно на всеки, който се е занимавал с инвестиране или е мислил по въпроса, какво представлява една акция. Но ще се изненадаш. Членове на семейството ми, които са доктори и инженери са ми казвали това. Така че реших, че това е една добра отправна точка, с която да разясня въпроса. Въпросът ми към теб е: Нещо, което струва 1 долар по-евтино ли е от нещо, което струва 10 долара? В ежедневието е така. Ако си купиш ябълка за 1 долар, тя ще е по-евтина от ябълка, която струва 10 долара, или коя да е стока всъщност. Разликата е, че акцията е просто дял. Тя не представлява някак цялата компания. Това е частица от компанията. Тя е просто дял. И не всички компании имат един и същ брой акции. Например, ако взема една компания – и всъщност сега може би е подходящият момент да се запознаем със счетоводния баланс – и акциите на компанията – тъй като искам да използвам това през цялата ни дискусия, са на стойност от, да кажем, 1 милион долара. Това са активите. Всичките ѝ сгради, служители и нейната марка. Тя струва един милион долара. Да кажем, че няма дългове. Ще въведем дълг по-късно, защото това е друга променлива, за която много хора не мислят, когато разглеждат акции. Те гледат единствено стойността на капитала или на пазарната капитализация. И се надявам, че ще се запознаем напълно с тези термини по време на тези видеа. Да кажем, че активите ѝ са на стойност 1 милион долара. Няма задължения. Така че стойността на активите е изцяло в капитал. Това е изцяло капитал. Понякога наричан капитал на акционерите. А този капитал всъщност са дяловете, които собствениците на компанията имат. В този случай те никога не са вземали пари назаем, за да купят тези активи. Така че собствениците на компанията разполагат с цялата ѝ стойност от 1 милион долара, ако приемеш, че тя наистина струва толкова. Сега да вземем следния сценарий. Нека опиша целия сценарий отново. Нека копирам това тук. Скоро. Това са две еквивалентни компании. Напълно идентични. Но тази компания тук може да е решила да има 10 акции. Ще ги запиша: 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това са 10 акции. Това е намерението ми. Те имат 10 акции. Каква е стойността на една акция тогава? Всяка акция в този случай – отново, ако вярваш, че активите са на стойност 1 милион долара или ще бъдат толкова и капиталът е на същата стойност, защото няма дългове, така че всички активи са собственост на притежателите на капитала – всяка акция има стойност от 1 милион долара разделен на 10, което се равнява на 100 000 долара. Очевидно никога няма да видиш акции на стойност 100 000 долара, поне не в повечето случаи. Така че това е малко изкуствен пример. По-вероятно е компанията да има 1 милион акции, което прави по долар за акция. Но в този случай те имат само 10 акции. По 100 000. Да кажем, че тази компания тук си каже: 100 000 долара е ненормална цена за една акция. Това ще спре доста хора да си купят акциите ни. Нека да я разделим на 1 милион акции. Така те имат един милион акции. Колко струва компанията тогава в тази ситуация? Или колко струват акциите ѝ? Те струват 1 милион долара разделен на един милион акции, или по 1 долар за акция. Така че ако се върнем на идеята на члена на моето семейство, който идва при мен на някое тържество и казва: О, виж колко по-евтина е тази компания в сравнение с другата. И дори нека кажем, че по някаква причина (защото малко хора мога да си позволят тези акции – само, за да влезеш в играта, трябва да извадиш 100 000 долара за една акция) цената на тези акции падне и се търгуват на 50 000 долара. Техните активи са идентични. Очевидно няма две компании, които да са толкова еднакви, но да кажем, че са. Да кажем, че и в двата случая активите на тази компания струват точно толкова, колкото активите на тази. Тук инвеститорите оценяват компанията по 1 долар на акция за милион акции. Те оценяват тези активи на 1 милион долара. В този случай инвеститорът казва: Добре, готов съм да платя 50 000 долара за акция. И има само 10 акции. Така те оценяват активите на 500 000 долара. И това, разбира се, е пазарната стойност на активите. Ще говорим повече за пазарната и счетоводната стойност на активите в бъдеще, но тя на практика е това, което определя пазара като стойност на активите. Счетоводната стойност на активите е това, което счетоводителите на компанията считат, че струват нейните активи. И има цяла методология за това как това да се вземе предвид. Но това е пазарната стойност на активите. И вече ти казах, че тези активи са идентични. Те генерират еднакъв поток от приходи при един и същ риск. В тази ситуация плащаш 500 000 долара за същия актив, за който тук ще платиш 1 милион долара. Не ме интересува каква е цената на акция. Това е нейната стойност. Така че този, който казва, че 1 долар тук излиза по-евтино в сравнение с 50 000 долара тук и дори че това е една и съща компания, за която тук плаща по 1 долар за акция, а тук – по 50 000 и за това тази е по-изгодната – тава е точно наобратно, на 180 градуса в грешната посока. Защото всъщност плащаш повече за тази компания. Плащаш 1 долар за една милионна част от тази компания, а в същото време 50 000 долара – за една десета от тази. Така че тази всъщност е по-добрата сделка. По принцип когато се опитваш да установиш относителната цена на една компания (и ние ще говорим доста за коефициенти и как да разбереш дали нещо е действително изгодно в зависимост от доходите му или потенциалните му доходи, растежа му и т.н.), първата стъпка не е да погледнеш цената ѝ. Цената е почти напълно безсмислено число. Има значение до известна степен за целите на търгуване, където много институционални фондове няма да погледнат акции на стойност под 5 долара. Много акции падат до цени в стотинки. Има голяма неефективност при инвестирането в акции за стотинки, защото очевидно, ако имаш акция за 10 долара, цената ѝ може да се повиши от 10 на 10,01 долара. Или може да падне на 9,99 долара. И това е разлика от само 0,1 процента. Но да кажем, че имаш акция, която струва стотинки. Ако имаш акция на стойност 0,05 долара, цената ѝ може да се променя само с една стотинка нагоре или надолу. Преди всъщност беше една осма. Така че ако промяната е само с една стотинка, можеш да отидеш само на 0,06 или на 0,04 долара. Във всяка от тези посоки имаш промяна от 20 процента, докато тук имаш промяна от една хилядна или 0,1 процент. Това е една от причините цената да има някакво значение тук. Има огромна неефективност, когато трябва да купуваш или продаваш, губиш 20 процента всеки път. Занапред ще говорим за неща като спред купува-продава, ликвидност и други. Там цената наистина има значение. И естествено когато имаш огромна цена, като 100 000 долара, която затруднява закупуването на дори една акция. Но само там цената има значение. Всъщност, когато става дума за стойност, трябва да вземеш цената на една акция и да я умножиш по техния брой. Така че тези акция А и акция Б са различни от тези, които нарисувах тук долу. Нека да начертая малка разделителна линия тук и да изтрия част от това. В този пример... всъщност нека да изтрия още малко. Тук е важно да запишем броя на акциите, които имаш. Можеш да погледнеш това на Yahoo Finance. Ще направим това с някои компании. Ще преминем през стъпките за разбиране на всички метрики, защото това е добра отправна точка, за да добиеш представа какво се случва с компанията. Да кажем, че тази компания има десет милиона акции, а тази тук има 500 000. Като умножиш тези числа, ще разбереш каква е пазарната стойност или пазарната капитализация на компанията. Това е термин. Нека го запиша. Пазарна капитализация (market cap). На практика това е стойността на капитала според пазара. В случай, че нямаш заеми, това всъщност е стойността на актива. Ако взема тази акция от 1 долар и я умножа по броя на акции от 10 милиона, пазарната стойност на тази компания става 10 милиона долара. Или това е стойността на нейния капитал. В този случай е определена стойност от 10 долара на акция умножено по 500 000 акции. Т.е. нейната стойност е 5 милиона долара. Това е пазарната капитализация на компанията. Счита се, че това е стойността на компанията. И всъщност времето ми изтече. В следващото видео ще говорим малко за това как да се определи истинската стойност на нещо. И това очевидно може да се превърне в безкрайно дълбока дискусия, но ще се опитаме да навлезем в нея поне малко. До скоро.