If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Осигуряване на финансиране за нова компания

Осигуряване на финансиране от бизнес ангел. Оценка на стойността преди финансиране и след финансиране. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че една вечер с моите приятели осъзнаваме, че продажбата на чорапи онлайн има страхотен потенциал. Решаваме да основем компания. Първото, което ще направим, е бизнес план. В процеса на създаване на план всеки от нас дава своя принос. Ние сме равни акционери. Да кажем, че сме петима. Първото нещо всъщност може да е различно. Може първо да изготвим план, или да стартираме дейността на предприятието. Нека приемем, че стартираме дейност. Ще опиша предприятието като създам баланса от самото начало. Какви са активите на предприятието и какъв е дългът, какви са задълженията? Може дори да кажем какво е предприятие. Започваме с активите. Реално това е просто идея. Може да се каже, че донякъде се проявява в бизнес плана, но първоначално е само идея. Няма преки задължения, не дължи нищо на никого. От видеата за счетоводния баланс разбрахме, че като цяло активите са равни на задълженията плюс собствения капитал. Хубаво е първо да гледаш онези видеа. Ето това са активите. Единственият актив в момента е нашата идея. Може да добавим потенциалния ни талант, може и някои уникални умения. На този етап са много нематериални. Това са активите на петимата приятели. Нямаме задължения. Не изглежда да сме взели пари назаем. Всичко, което имаме, т.е. активите, е равно на собствения ни капитал. Ще го напиша в кафяво. Нямаме задължения, а само собствен капитал. Всъщност собственият капитал е това, върху което собствениците имат права. Тук умишлено не посочих числа. Но ако активите са 10 милиона долара, а задълженията – 5 милиона долара, ако дължа 5 милиона долара на някого, тогава за собствения капитал остават 5 милиона. С това ще разполагат собствениците на компанията. Аз и моите четирима приятели решаваме, че сме собствениците, затова притежаваме равни акции. Разделяме собствения капитал на пет. Избираме случайно число. Да кажем, че имаме един милион акции. Всеки от нас притежава 200 000 акции в компанията. Това са случайни числа. Обикновено на тези акции се приписва стойност. Първоначално са няколко цента, но сега няма да се задълбочавам. Достатъчно е да кажем, че всеки има по 200 000 дяла в компанията. Една част е за мен, а останалите – за приятел едно, приятел две, приятел три и приятел четири. Това е собствен капитал. Общо има един милион акции. Добре. За основаване на компания не са достатъчни само идея, документи и хора с добри намерения. Трябва да създадем някакво онлайн присъствие, програма, да имаме може би склад и да направим маркетинг. Ще се наложи да напуснем работа, да работим само върху това. Трябва да съберем пари, за да наемем инженери, маркетинг специалисти и други. От къде ще вземем парите? Ето тук се включва рисковият капитал. Може би ти звучи познато. Мисля, че имаш идея какво представлява. Светът на рисковия капитал е разделен на ралични хора, инвестиращи на различни етапи. Някои се наричат бизнес ангели. Понякога те самите не се наричат рискови инвеститори или бизнес "ангели". Не искам да създавам стереотипи, но това биха били хора като онези старци, които спечелиха много през 80-те и сега спят върху милиарди долари. Те искат да участват в хубавите, забавни идеи на млади хора като мен и приятелите ми. Те приличат на богатия ти чичо, който харесва идея и хвърля пари по нея. Обикновено инвестират на много ранен етап. Вероятно ще се обърнем първо към тях. След това ще говорим с другите видове рискови капиталисти. Като цяло рисковият капитал може да значи много неща. Но означава някой, който ще ти даде пари. Те ще купят дял в компанията ви с надеждата, че парите ще стигнат, за да започне дейността, за да стартира бизнесът ви. Да кажем, че отиваме при бизнес ангели и им предлагаме нашата идея. Ще продаваме чорапи онлайн. Знаете, че чорапи винаги трябват. Можем да направим дори абонамент за чорапи. Получаваш 10 чифта на месец, и т.н. Може да правим подаръци и други такива хубави неща. Първите девет инвеститори ни затръшват вратата под носа. Според тях бизнесът ни е глупав. Но десетият го намира за интересен. Започваме преговори. Той решава да инвестира, но трябва да решим какво ще получи в замяна на своята инвестиция в нашата компания. Какъв процент от нея ще получи? Това води до етапа на оценяване. За да започнем дейност, са ни необходими 5 милиона долара от бизнес ангела. Нека го запиша. Толкова ни трябва. Бизнес ангелът е съгласен да ни даде точно толкова. Пет милиона долара ни стигат, за да напуснем работа и да вземаме заплати за известно време. Можем да наемем и други хора. Можем да наемем офиси. Да направим всичко, за да започнем. Пет милиона долара ще са достатъчни за година, две. Това зависи от разходите ни. Въпросът е какво получава той за 5 милиона долара. За да разберем, трябва да определим какво сме имали, преди да се появи той, нали? Забеляза ли, че тук не написах стойността на активите? Колко струва това? По принцип това се нарича оценка. Тъй като искаме да разберем каква е стойността, преди да получим средства, това се нарича оценка преди финансиране. Веднага ще ти покажа защо е важна. Да кажем, че ние и бизнес ангелът се съгласим, че активите ни преди да се обърнем към него струват 5 милиона долара – ще го нарисувам – какъв цвят използвах? Жълт. Ще го направя по-малко. Това е само идея и един милион акции. Аз притежавам 200 000 от тях. Останалите 800 000 са на моите приятели. Общият брой на акциите е един милион. Да се съгласим с бизнес ангела, че тази идея струва 5 милиона долара. Всичко, което имаме, струва 5 милиона долара. Когато ни даде още 5 милиона долара – това е актив, нали? Ще имаме 5 милиона долара в брой. Той ще ни даде още 5 милиона долара. Инвеститорът ще получи 50% от компанията. Ще получи всички тези акции. Как е възможно това? Това е компанията след инвестицията, нали? Нека я разгледаме. Това са 5 милиона долара. Това е идеята. Колко струват тези 5 милиона? Не е подвеждащ въпрос. Струват 5 милиона долара, нали? Струват 5 милиона долара. Какво е оценка след парите? Когато говорим за оценка, това е стойността на активите, особено когато няма дълг, както тук. Всичко отдясно е собствен капитал. Нека го напиша. Все още няма задължения. Обикновено, ако искам да основа стартъп, да стартирам socksonline, отида до банката и поискам заем, те ще ми откажат. Защото, ако имаш все още несъществуващо предприятие, което няма паричен поток, те знаят, че няма да плащаш лихвата върху дълга. Преди компанията да стане по-зряла, не може да има дълг. Или докато не предоставиш някакво обезпечение. Ще обясня. Може да кажеш, че ще използваш къщата си. "Ако не плащам дълга, можете да вземете къщата." Обикновено не искаме да се стига до там. Единственият начин за набиране на капитал на този ранен етап е емитирането на капитал. Да се върнем на въпроса за оценка след парите. Казахме, че преди да се появи тази инвестиция тук горе, оценката преди парите за нашата идея е 5 милиона долара. Ако оценим това на 5 милиона долара, бизнес ангелът ще ни даде още 5 милиона долара. Каква е общата стойност на всички активи сега? Съгласихме се, че това тук е 5 милиона. Това струва 5 милиона долара. Ако смяташ, че това е 5 милиона долара, всички активи вече са 10 милиона долара, нали? Това е оценката след парите. Ако разглеждаш компанията в този ѝ вид, аз и приятелите ми сме допринесли с половината от стойността, а богатият човек – за другата половина от компанията. Логично е той да притежава 50% от нея. Как ще стане това? Нито аз, нито някой от приятелите ми ще даде своите акции. Всеки ще си запази акциите. Имаме пет пакета от по 200 000 акции за всеки от нас. За приятел едно, две, три, четири. Това, което ще направим, е да емитираме още един милион акции за богаташа. Това са още един милион акции. Като борд на директорите, можем да разрешим създаването на акции. В крайна сметка ние продадохме тези акции за 5 милиона долара. И сега вместо един милион акции ние имаме два милиона. Някои хора често говорят за намаляването на стойността, нали? Преди разполагах с 200 000 акции от един милион акции. Преди имах 20% от компанията. А сега колко имам? Ние всъщност удвоихме броя акции и сега аз имам 10% от компанията. Според някои делът ми в компанията е с по-малка стойност. Но всъщност това не е така, защото компанията е получила всички тези пари в брой. Сега аз притежавам 10% от нещо, което струва два пъти повече, вместо 20% от нещо, което струва само половината. Ако се съгласиш с това, тогава нищо не се е променило, нали? Сега притежавам 10% от десет милиона, което на теория би трябвало да е равно на един милион долара. Преди притежавах 20% от пет милиона, което също е един милион долара. Ако приемаш тази оценка, моето положение не е променено. Ще използваме тези 5 милиона долара за дейността. Току що осъзнах, че няма време. Ще продължа в следващото видео.