If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на данъчните задължения към държавата и чистия доход

Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Сега да видим какъв данък на доходите ще плати неженен човек, който изкарва 50 000 долара годишно, ако приемем, че живее в щат, в който има наложен такъв данък. Това тук са текущите данъчни ставки за моя щат. Всеки щат има различни данъчни ставки за доходите, които обикновено се променят ежегодно, но важното в случая е как се изчислява всичко това. На ниво щат (поне в щата, в който живея аз) има стандартно приспадане. То е в размер на 3769 долара за отделен, неженен подател. Вместо да имат лични облекчения, които намаляват облагаемите доходи, както видяхме на федерално ниво, те имат лично данъчно кредитиране, което на практика е кредит за данъците ти. То не намалява облагаемия ти доход, но може да бъде използвано за данъците, които дължиш. Първо, да разгледаме какъв е облагаемият доход в моя щат. Започвам с 50 000 долара. 50 000 долара е брутният ми доход, след което в моя щат има стандартно приспадане. Стандартното приспадане от 3769 долара в моя щат сваля облагаемия ми доход до 46 231 долара. Ако погледнеш тези ставки, ще видиш, че попадаме в тази ставка от 8 процента тук, но както казахме във връзка с федералния пример, това не означава, че плащаме 8 процента върху целите 46 231 долара. Означава, че плащаме тези 8 процента само върху сумата над 37 005 долара. За останалите ставки плащаме 1 процент за първите 7124 долара, 2 процента за оставащата сума до 16 980 и т.н. Да го изчислим. Плащаме 1 процент върху първите 7124 долара. След това ще платим 2 процента върху оставащата сума до 16 980 долара, която е 16 980 минус 7124. След това плащаме 4 процента върху оставащата сума до 26 657, която е това число минус 16 890. След това плащаме 6 процента върху оставащата сума до 37 005 долара, която е 37 005 минус 26 657. И тогава (на финалната права сме) ще платим 8 процента върху оставащата сума над 37 005 долара. Вече видяхме, че облагаемият ни доход е 46 231 долара. Това е 46 231 минус 37 005. Написах ли всичко правилно? Да видим, 7 по 1 процент, след това имаме умножение по 2 процента и по 4 процента. Да, всичко изглежда наред. Искам да се уверя, че съм въвел всичко правилно. След това имаме 37 000 минус 26 657 умножено по 6 процента и 8 процента от последния остатък. Барабани, моля. Стигаме до 2018 долара въз основа само на ставките тук. Така на ниво щат изглежда, че имаме 2018 долара въз основа на облагаемия ни доход. Но сега трябва да вземем предвид данъчно кредитиране вместо приспадане. Данъчното приспадане или облекчаване намалява облагаемия доход. Кредитирането е целенасочено директно към данъците ти. Ще платим 2018 долара, но ще получим кредит за 102 долара. Това прави 1916 долара данъци за щата. Имаме федерален данък от 9754 долара и щатски данък от 1916 долара. Да видим колко всъщност ще приберем вкъщи. Започваме с 50 000 долара и трябва да платим на федерално ниво. Вече сметнах това в последното видео. На федерално ниво трябва да платим 9754 долара, а на ниво щат трябва да платим 1916 долара, което ни оставя 38 220 долара, които да занеса вкъщи и които всъщност мога да похарча. Въз основа на това можем да изчислим какъв е ефективният процент, който включва федералния и щатския данък на доходите. Ако гледаме на това като на процент от първоначалните си доходи от 50 000 долара, остават ни 76,6 процента или, с други думи, приблизително 23,4 процента от доходите ти отиват за данъци. Това е ефективният данъчен процент. Нека запиша това. Ефективният данъчен процент включва федералния и щатския данък. Погледни числото отново. Запазваш 76,6 процента, така че плащаш приблизително 23 процента данъци. Ако разгледаме това на месечна база, при доходи от 50 000 долара годишно очакваш, че ще носиш вкъщи по 4166 на месец, но всъщност ще бъдат 3000 долара. 38 330 разделено на 12 прави около 3000 долара, малко под 3200 долара на месец. Така че трябва да планираш спрямо тази реална сума.