If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Данъчно облагане на доходите на съпрузите

Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тази двойка А тук включва 2 физически лица, всяко от които получава по 100 000 долара като облагаеми доходи. Първо искам да разгледам какви данъци щяха да платят, ако доходите им се облагаха независимо един от друг. Да разгледаме тези индивидуални данъчни ставки тук и да изчислим какви ще бъдат те с калкулатора. За всеки от тях първият облагаем доход от 8925 долара ще се облага с 10 процента данък, което ще закръглим на 893 долара. 893 долара. Следващата сума от 8925 до 36 250 ще се обложи с данък от 15 процента. Изчислих го предварително. С малко закръгление е 4 099 долара. 4 099. След това разликата до 87 850 долара ще се обложи с данък от 25 процента, което прави 12 900 долара. Сумата над 87 850 долара, което е ставката, където те попадат, защото изкарват по-малко от 183 250 долара, ще бъде обложена с 28 процента данък. Ще бъде плюс 0,28 умножено по приходите над 87 850 долара. Имаме доход от 100 000 долара. Верният брой нули ли са? Да видим, 1 … Това е 100, сега е 10 000 и това е 100 000, нали? Да, 100 000 минус 87 850. Крайният резултат е 21 294 долара. Това ще платят те поотделно, но ние ще гледаме на тях като на семейство и затова ще съберем данъците им, като умножим тази стойност по 2. Ако са облагани поотделно, ако никога не са се женили, а само живеят заедно, сборните им данъци ще бъдат 42 588 долара. Общо 42 588 долара, ако не са женени. Сега да разгледаме колко биха платили като семейна двойка при 200 000 долара общи облагаеми доходи. Сега ще разгледаме подаването на обща семейна декларация, като дори да сте женени и да подадете декларациите поотделно, ставките ви ще бъдат на половината на тези тук. От икономическа гледа точка е еквивалентно, стига да имате едни и същи доходи. Ще поговорим за това малко повече. Да разгледаме сценария за семейство А, в който те подават съвместна декларация. Да извадим отново калкулатора. Сега ще разгледаме семейните ставки. Първите 17 850 долара ще се обложат с 10 процента данък. Сигурно забеляза, че поне първите няколко ставки са точно удвоената стойност на ставките тук. Принципната идея е, че сега имаш двама човека, така че те могат да имат два пъти по-голям доход преди да попаднат в следващата ставка. Това продължава, докато не стигнеш до тази точка тук и всъщност това е целта на това видео – да изследваме дали според резултатите ни женените двойки плащат по-големи или по-малки данъци. Да видим колко плаща тази двойка. Първите 17 850 се облагат с 10%, което прави 1785 долара. Разликата до 72 500 ще се обложи с данък от 15 процента. Изчислих го предварително – това е прави 8 188 долара. Разликата до 146 000 ще се обложи с данък от 25 процента. Предварително го изчислих и това са 18 475 долара. О, не исках това, ще изтрия един от тези плюсове. И накрая попадаме в тази ставка тук за данък от 28 процента. Сумата над 146 400 долара ще бъде обложена с данък от 28 процента. 28 процента умножено по 200 000 минус 146 000. Получаваме общ данък от 43 456. 43 456 долара. Какво ти прави впечатление веднага? Първо, стойностите са различни. И по-точно, когато са женени, те плащат по-високи данъци. Тази двойка, която има сравнително висок доход и двамата печелят еднакво, щяха да платят по-малко данъци, ако никога не се бяха женили и бяха подали декларации поотделно. Тъй като са женени, плащат по-високи данъци. Основната идея е, че попадат в тази ставка, а тя има по-ниска долна граница от удвоената гранична стойност на тази, в която попадаха, когато подават отделни декларации. Попадат по-рано в ставката с данък 28 процента, което означава, че ще платят този данък за по-голяма част от сборния си доход, което води до по-висок данък като цяло. Когато се говори за данък брак, се има предвид точно това. Те на практика плащат данък, защото са се оженили. Това е данък брак. Нека да изследваме дали винаги има такъв. Дали винаги ще плащаш по-големи данъци за доходите си, когато се ожениш. Тук имаме двойка Б, в която доходите им са различни. Те също има сборен доход от 200 000 долара, така че ако погледнеш съвместната им данъчна декларация и те трябва да платят 43 456 долара. Това е при съвместна декларация, но нека видим колко биха платили поотделно, ако не се бяха женили и ако съберем дължимите данъци на двамата. Да извадим отново калкулатора. Първо ще разгледаме този член на двойката, който изкарва 180 000 в облагаеми доходи. Ще плати 10 процента данък за първите 8 925, което прави 893 и добавяме това към 4 099, както вече направихме веднъж. 4 099. Към това добавяме 12 900. 12 900. И към това добавяме 28 процента върху сумата над 87 850. Той или тя изкарва 180 000. 180 000 минус 87 850. 87 850. Това е сумата над 87 850. Получаваме, че този член на двойката ще плати 43 694 долара. Сега трябва да добавим сумата, която другият член на двойката ще заплати. Ще плати 893 от първите 8 925, което прави 893, плюс 15 процента върху сумата над 8925. Т.е. 0,15 умножено по 20 000 минус 8925. Получаваме, че този член на двойката ще заплати данъци от (да видим) 2554 долара. Ако добавим това към данъците на другия член от двойката, добавяме този резултат към 43 694 (това са данъците, които ще заплати този с по-високите доходи), получаваме приблизително 46 248. 46 248 долара. В този сценарий изведнъж виждаме точно обратното – по-високата стойност е в случай, че не се оженят. В тази ситуация всъщност получиха данъчно облекчение от брака. Имат данъчно облекчение от брака. Как се случи това? Това, което сигурно ти е направило впечатление, е, че тук и двамата имаха високи и еднакви доходи, докато тези имаха същия общ доход, но не беше равномерно разпределен. Това, което се случи, е, че когато този подаде самостоятелна данъчна декларация, най-високата ставка се достигна изключително бързо, докато този не плаща големи данъци. Този тук плаща основната част. Като двойка, като се оженят и станат сборна единица – този е основният бенефициент, този облагаем доход от 180 000, което е по-голямата част от 200 000, достига да горните данъчни ставки доста по-бавно, така че ще платят 28 процента данък на много по-малка част от доходите си. По-малка част от доходите си ще обложат и с 25 процента данък. Плащат данък от 10 процента за по-голяма част от доходите си, отколкото когато – особено този тук – ако ги декларираха поотделно. По принцип, ако имаш двойка с много висок облагаем доход, който е приблизително наравно разпределен между тях, т.е. и двамата имат високи облагаеми доходи поотделно, много е вероятно за тях да има данък брак, както видяхме в първия сценарий. Ако имаш двойка, чиито заплати са много неравностойни, дори сборът от заплатите им да е висок, може да получиш привилегии от брака, защото поотделно ще преминават по-бързо границите на ставките. Да разгледаме и двойка В и ще те оставя да помислиш. Тук имаме еднакви облагаеми доходи, така че по това си прилича с Двойка А, но сборният им облагаем доход не е висок. Ако подадат данъчна декларация съвместно, ще попаднат в тази данъчна ставка тук. Забележи, че до тук всички данъчни ставки са точно двойни на индивидуалните, така че движението е два пъти по-бавно. Може да гледаш на това като на процент от дохода: Когато имаш двама човека с еднакъв доход, един и същ процент от него ще бъде обложен с данък от 20, 15 или 25 процента. Насърчавам те да го изчислиш. Добра тренировка е, но това, което ще видиш е, че те ще платят същите данъци. Те ще бъдат същите, независимо от това дали са женени или не, защото не изкарват достатъчно голям сборен доход, за да получат негативите от бързото преминаване на границите на ставките. Надявам се, че това изяснява малко нещата.