Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Пояснение върху данъчното облагане на съпрузите

Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам да направя няколко пояснения относно видеото за данък-брак. Първото е, че искам да обърна внимание на малка аритметична грешка при изчислението на дължимите данъци за тази ставка. 15 процента от сумата между 17 850 и 72 500 всъщност е 8198. И ако това е 8198, тази стойност тук ще бъде с 10 долара по-висока – 43 466 долара. Това не променя идеята изобщо. Всъщност е много малка сума в контекста на всичко останало, но просто исках да коригирам малко изчисленията. Виждаш, че все още имаш данък-брак. Но по-важното, което искат да разясня е свързано с дискусията относно видеата за данък-брак. Някои казват: "Добре, ако съвместните данъчни декларации са по-неизгодни, защо просто не подадат индивидуални декларации и тогава ще трябва да платят само това тук и да избегнат данъка-брак." Искам да поясня, че това не е вариант. Ако си женен, не можеш да използваш индивидуална данъчна декларация – тази тук. Вместо това, ако си женен, но искаш да подадеш отделна декларация, ще използваш индивидуална семейна данъчна декларация, която е различна. Тя е същата като индивидуалната данъчна декларация що се отнася до първите три ставки, но когато ги преминем, при нея се стига по-бързо до високите данъци, отколкото при индивидуалната. Ако разгледаш тези ставки тук, ще видиш, че те са точно половината от стойността на ставките при съвместните семейни декларации. Това е така, защото, поне за тази двойка тук, в която двамата имат еднакви доходи, те ще платят абсолютно същата сума, като пренебрегнем грешките от закръгляване, и с отделни семейни декларации, и със съвместни. Може да направим това упражнение. Всеки от тях имаше облагаем доход от 100 000 в примера за двойка А, който дадох. Ще платят 10 процента за първите 8925 долара. Закръглявам го на 893. Всъщност мога да оставя 892,5, ако искам – 892,5 е 10 процента от тази стойност. За следващата ставка ще платят 15 процента. Това прави 4099 долара. За следващата ще платят 25 процента. 25 процента от тази стойност тук – всъщност мисля, че закръглих това число, така че трябва да вземем предвид малка грешка от закръгляването – прави 9238. Данъкът върху сумата над 73 200 е 28 процента. Всеки от тях има облагаем доход от 100 000. Изваждаме 73 200 от това и го умножаваме по 28 процента. Получаваме, че всеки от тях трябва да плати данъци от 21 733,5 долара. Ако съберем данъците на двамата, получаваме 43 467, което всъщност е същото като това, което щяха да платят със съвместна декларация. Разликата е само в последните цифри (6 и 7), но това е заради закръгляването тук. На практика трябва да платят еквивалентен данък. За да е ясно, ако си женен, трябва да подадеш или съвместна семейна декларация, или индивидуална семейна декларация. Има и индивидуална декларация за глава на семейство, но нямаш опцията да подадеш изцяло индивидуална декларация, за да избегнеш данъка-брак, ако такъв случайно съществува за сценария, в който попадаш.