If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Подоходни групи и прогресивно данъчно облагане

Прогресивното данъчно облагане е такава система на данъчно облагане, при която процентът на дължимия данък (средният процент данък) се увеличава с нарастване на доходите. Доходите се разделят на различни групи, като за всяка група приложимия процент нараства, когато преминаваш в по-висока група. Научи как да се ориентираш в различните групи облагаеми доходи, за да изчислиш данъка върху доходите. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Терминът "данъчна ставка" е доста популярен, но често не се разбира правилно, така че в това видео ще го изясним. Ще направя това по много общ и елементарен начин, който не използва данъчния кодекс на конкретна държава, но повечето страни имат система с прогресивно данъчно облагане, която използва данъчни ставки. Да кажем, че според данъчния кодекс на моята страна не дължиш никакъв данък, ако доходите ти са между 0 и 10 000 долара. След това да кажем, че между 10 хиляди и 50 хиляди... (нека го напиша малко по-добре) между 10 000 и 50 000 (това тук е 50 000) плащаш 20 процента върху доходите си. Всичко това е много опростено, много по-просто от реален данъчен кодекс. Да кажем, че над 50 000 долара, плащаш 30 процента върху доходите си. Причината за объркването тук е, че много хора смятат, че ако попаднат в тази ставка, трябва да платят 20 процента върху всичко, но това не е така. Да направим няколко примера. Да кажем, че някой има доходи от 5000 долара и да видим какъв данък трябва да плати. Да кажем, че някой има доход 5000. Колко данъци трябва да плати? За първите 10 000 долара, не плащаш данъци, така че той няма да плати нищо. Да кажем, че друг получава 15 000 долара. Има доходи от 15 000 долара. Какъв данък ще плати? Ще плати 0 процента за първите 10 000 долара. 0 процента умножено по 10 000 долара. Върху следващите 5000, които ще попаднат тук, трябва да плати 20 процента. Прибавяме 20 процента умножено по 5000 долара. Първото е нула, а 20 процента от 5000 долара правят данък от 1000 долара. Заблудата при много хора е, че щом попадат в средната ставка, трябва да платят 20 процента върху всичките 15 000 долара, но системата не работи така. Плащаш 20 процента само върху сумата, която попада в тази ставка. Само върху тези 5000 долара. Да направим друг пример. Да кажем, че някой изкарва 100 000 долара. Какъв данък трябва да плати той? Това не означава, че попада в последната ставка и трябва да плати 30 процента върху всичките 100 000 долара. Плаща 0 процента върху първите 10 000. 0 процента по 10 хиляди (ще ги отбележа с "10K"). След това трябва да плати 20 процента върху следващите 40 000. Този диапазон тук. Плюс 20 процента умножено по 40 000. И накрая трябва да плати 30 процента само върху оставащата сума над прага от 50 000 долара. За нея трябва да плати 30 процента. Ще плати 30 процента умножено по 50 000 долара. 10 000 плюс 40 000, плюс 50 000, прави 100 000 долара. 100 000 долара. Тук имаме нула. 20 процента от 40 000 долара са 8000 долара. 30 процента от 50 000 долара са 15 000. Това са 15 000 долара. В тази ситуация той няма да плати 30 процента върху всичките 100 000 долара. Ще плати 8000 плюс 15 000 долара, което прави данък върху доходите от 23 000 долара.