Макроикономика

Започни

Въведение в икономиката
Този много кратък урок ни дава по-общ поглед върху икономиката като цяло и в частност, сравнява макроикономиката (текущатат тема) с микроикономика
Започни да учиш