Микроикономика

Започни от основните неща
Научи основните неща, като започнеш с Въведение в икономиката
Да започваме

Започни

Въведение в икономиката
Този урок, (който има само едно видео) е преглед на същността на икономиката. По-специално ще ви запознае с разликата между микроикономиката (предметът, в който сте в момента) и макроикономиката. Добро въведение, което ще ви даде идея за света на икономиката.
Започни да учиш