If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Фреска с прескачане на бик от двореца в Кносос

От д-р Сента Герман
Фреска с хвърлящ се бик от източното крило на двореца на Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Jebulon, CC0)
Фреска с прескачане на бик от източното крило на двореца на Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Jebulon, CC0)

Да хванеш бика за рогата

Спортовете с бикове – включително прескачането им, боят с тях, тичането от тях или язденето им – се упражняват по цял свят от хилядолетия. Вероятно най-обичаната древна илюстрация за тази дейност, наречена фреската с прескачане на бик или фреската Бикоборец, идва от обекта в Кносос на остров Крит. Реконструираният стенопис показва трима души, прескачащи бик: един отпред, друг през гърба, а трети отзад.
Дворът на каменния чучур, където били открити частите от фреската, от Сър Артър Евънс и неговата книга The Palace of Minos (London, 1930), p. 270 (Universitäts-Bibliothek Heidelberg)
Дворът на каменния чучур, където са открити частите от фреската, от Сър Артър Евънс и неговата книга The Palace of Minos (London, 1930), p. 270 (Universitäts-Bibliothek Heidelberg)
Това изображение се състои от поне седем панела, всеки висок по 0,78 метра. Фреските били фрагментарно запазени по
над стените в Двора на каменния чучур, от източната страна на Централния двор в Кносос. Фактът, че картините са открити в пълнеж (запълващ слой) ни показва, че този стенопис бил разрушен като част от реновация. Грънчарските изделия, намерени заедно с фрагментите, ни подсказват, че той вероятно датира от така наречения
(около 1400 г. пр.н.е.).

Реконструирана, но недовършена

Когато сър Артър Евънс, първият археолог, който работил в Кносос, открил фрагментите, той осъзнал, че те показват ранен пример за спортове с бикове. Той силно желаел да създаде пълно изображение, което да може да сподели със света. Наел добре познат археолог-реставратор, Емил Жилиерон. Неговата задача била да създаде изображението, което виждаме днес. За целта трябвало да използва най-големите части от седемте панела. За нещастие е невъзможно да се реконструират всички оригинални панели и за да получим представа за картината трябва да разчитаме на реконструкцията на Жилиерон.
Фреска с прескачане на бик от източното крило на двореца на Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Анди Монтгомъри, CC BY-SA 2.0)
Фреска с прескачане на бик от източното крило на двореца на Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Анди Монтгомъри, CC BY-SA 2.0)

Зрителна гимнастика

Тук виждаме кадър от сцена, в която всичко се движи бързо. Централното изображение на фреската, след реконструкцията си, представлява бик, който се втурва с такава сила, че предните и задните му крака са във въздуха. Пред бика има човек, който го хваща за рогата, вероятно за да скочи над него. Следващият човек е по средата на скока си, обърнат с главата надолу. Той е скочил над гърба на бика. Последният човек е обърнат към задните части на бика. Явно точно е скочил – и се приземява като в гимнастиката.
Фреска с прескачане на бик (детайл) от източното крило на двореца в Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Каръл Радато, CC BY-SA 2.0)
Фреска с прескачане на бик (детайл) от източното крило на двореца в Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Каръл Радато, CC BY-SA 2.0)
Реконструираните хора от всяка страна на бика носят както белези, използвани за мъже, така и такива за жени. Изрисувани са в бяло, което ни посочва женска фигура спрямо древноегипетските практики за цветовете и пола, които, както знаем, минойците също използвали. И двамата, обаче, носят само набедрена превръзка, която е мъжка дреха. Прическите им (къдрици отгоре с кичури падащи надолу по гърба) се срещат както при изобразяването на млади мъже, така и при изобразяването на жени. Възможни са множество интерпретации на това смесване между половете, но нямаме много доказателства в подкрепа на една или друга теория. Поне можем да кажем, че представянето на пола в Късната Егейска Бронзова Епоха не е било еднозначно.
Фреска с прескачане на бик (детайл) от източното крило на двореца в Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Каръл Радато, CC BY-SA 2.0)
Фреска с прескачане на бик (детайл) от източното крило на двореца в Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Каръл Радато, CC BY-SA 2.0)
Човекът в центъра на действието, който скача над гърба на бика, е изрисуван в кафяво. Според египетските практики за цветовете и пола, това показва, че е мъж. Това се връзва и с набедрената му превръзка. Интересно е да отбележим, че мускулите на всички трима скачачи, при бедрата и гърдите им, са детайлно изобразени. Набляга се върху спортните им фигури.
Фреска с прескачане на бик (детайл) от източното крило на двореца в Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Каръл Радато, CC BY-SA 2.0)
Фреска с прескачане на бик (детайл) от източното крило на двореца в Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Каръл Радато, CC BY-SA 2.0)
Фонът на сцената е едноцветен син, бял или жълт. Той не ни разкрива архитектурната обстановка около дейността. Още повече, седемте панела и съставната реконструкция на Жилиерон ни показват граница от разнообразни камъни, припокриващи се на места. Изглежда се очаква от нас да гледаме на тези сцени като абстрактно действие в различни кадри, а не като по-широко зрително поле или разказ.
Фреска с прескачане на бик (детайл) от източното крило на двореца в Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Jebulon, CC0)
Фреска с прескачане на бик (детайл) от източното крило на двореца в Кносос (реконструирана), ок. 1400 г. пр.н.е., фреска, височина 78 см (Археологически музей на Хераклион, снимка: Jebulon, CC0)

Ритуал на порастването?

Най-интересният въпрос за изображенията с прескачане на бикове от Кносос е потенциалното им значение. Не можем да разберем целия цикъл в детайли, понеже е на толкова части. Знаем, обаче, че покривал голяма част от стената. Със сигурност, също, за неговото създаване са били използвани значителни ресурси.
Както споменахме по-горе, много култури на различни места и по различни времена са практикували спортове с бикове. Всички те имат няколко общи черти. Първо, тези спортове са животозастрашаващи. Да се състезаваш с бик, да танцуваш с него, да го прескачаш или да го убиеш може да доведе до твоята смърт. Второ, тези дейности обикновено били извършвани пред многобройна публика. Те са обществено събитие, представено пред публиката и запазено в нейната памет. Трето, участниците в тези дейности с бикове често са младежи на възраст, в която преминават от детството към зрелостта. Постиженията в тези спортове с бикове допринасят за този преход. Антрополозите наричат тези видове дейности „ритуал на порастването“, който, когато бъде засвидетелстван от общността на участника, го прави официално възрастен.
Следователно, може да приемем, че сцените с прескачане на бик от Кносос ни препращат към подобна церемония на прехода между детството и зрялата възраст. Много хора смятат, че Централният двор (Театралната зона) точно зад западната фасада на двореца в Кносос е мястото, където може би са се провеждали подобни церемонии. Може никога да не узнаем точното значение на тези изображения. Те, обаче, продължават да ни очароват и днес. Не само заради красотата и динамиката си, но също и защото показват дейност, която все още е важна част от много култури по света.

Допълнителни ресурси:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.