If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пътят на коприната

Преглед на това как ранният Път на коприната благоприятства търговията и разпространението на идеи, технологии, болести и религии в Евразия в началото на новата ера.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Докато изучавахме световната история, разгледахме множество различни империи и някои от тях са показани на тази карта ето тук. Отделихме много време на Римската империя. Ето тук в жълто можеш да видиш Римската империя приблизително в най-големия ѝ размер. На тази времева ос виждаш царския период на Рим, Римската република и Римската империя, която престава да съществува около пети век, макар че Източната Римска империя, Византийската империя продължава съществуването си приблизително още хиляда години. Тук е показана също и важната Персийска империя. Имаме Партската империя, която е предшествана от Селевкидската империя, която е продължена от Сасанидската империя, но тук е показана Партската империя на времевата ос и на картата. Показан е също Китай по време на династията Хан, и Източната, и Западната династия Хан, които също са тук на времевата ос. В Индия показвам династията Маурия на времевата ос, но не е показана на картата. На картата е показана Кушанската империя, както и на времевата ос. Причината да покажа тези империи в това конкретно време е за да подчертая факта, че те не са съществували напълно изолирано. Всъщност, когато отидем във втори и първи век преди новата ера, особено с приближаването на новата ера, виждаме значителна търговия и взаимодействие между тези империи. Не може да се каже, че не е имало търговия и взаимодействия преди това време, но те започват да се усилват и до голяма степен усилването се дължи на съществуването на тези дългогодишни империи, които поне в рамките на техните граници били способни да осигурят някаква степен на стабилност за тези, които пътуват по пътищата или преминават през границите. И така се появяват тези търговски мрежи. В червено виждаш търговските пътища по суша, а в синьо виждаш морските пътища. И това не е изчерпателно дори. Освен това, което показвам като империи, има и много малки царства, които съществували в света, но аз не съм показал тук. Но това, което позволява тази непрекъсната редица от империи за търговията със стоки и идеи, понякога се нарича събирателно, пътищата, които били използвани за търговия, се наричат Пътя на коприната или пътищата на коприната. можеш да ги наричаш Пътя на коприната. Това е събирателно име за съвкупност от маршрути, които хората използвали за търговия. Защо се нарича път на коприната? Това е така, защото коприната е била много важна стока по това време. Ако си представиш различните неща, които са се търгували по света, това е само един пример за тези стоки. Коприната, която се получава от пашкулите на копринените буби, които се хранят с черничеви листа, била считана за знак на богатство. Тя била считана за най-луксозната тъкан, а Китай имал монопол върху производството на коприна в продължение на стотици години, дори след периода, за който говорим сега. Можеш да си представиш, че по света хората искали да разполагат с китайска коприна. Но коприната не е била единствената търгувана стока. За да търгуваш, трябва да дадеш нещо в замяна за тази коприна. Един от интересите на Китай в областта на търговията бил достъпът до коне. Конете били ценни не само за транспорт на стоки, но и във войните, особено срещу северните им съседи, които разполагали с коне. Те също така получавали злато от Европа, получавали памук от Индия. В Европа също така имало и други произведени стоки. Така че се появило това голямо движение на стоки между различните части на света. Искам да поясня, че някои от стоките, които се търгували, самите те ускорявали търговията. Споменах конете като транспортно средство, но камилите в частност също били важно транспортно средство, особено в Централна Азия, Близкия изток и Африка, където имало големи пустинни области. Камилите не само пренасяли големи товари, но те били много издръжливи и не е трябвало да спират често на водопой. В по-голямата част на курса по световна история се фокусираме върху големите неномадски империи като Римската империя или Китай при династията Хан, но с нарастването на ролята на търговията, особено в Централна Азия, се досещаш, че много от хората, които били добри търговци, които били добри в преноса на стоки, са били хората, които самите са се придвижвали, и по-точно номадските народи на Централна Азия. Много от техните градове по протежение на търговските пътища ставали все по-богати и по-богати, и все по-силни и по-силни. Както споменах, стоките не били единственото, което преминавало по тези пътища. Едно от не толкова хубавите неща било пренасянето на болести. Според историческите сведения има две големи епидемии в Рим по време на Римската империя. Счита се, че това е била едра шарка, макар някои хора да смятат, че може да е било дори дребна шарка. Смята се, че тя била донесена от търговците. Че е дошла от Азия, от Близкия изток, и това са били сериозни епидемии. Причината да считаме, че се дължат на търговията, е, че има доказателства, че в Китай по времето на династията Хан по време на първата епидемия е имало подобни симпоми на подобна епидемия. Но това повлияло значително Рим. В тези епидемии е изчислено, че смъртта е настигнала около 10% от населението. В някои градове може да са били дори 25 или 30% от населението. Някои историци дори посочват тези епидемии като дестабилизиращи Римската империя. Това е тема, която ще срещаш често в световната история, където дадено население, което не е боледувало от нещо, например от едра шарка, и ако изведнъж това население срещне население, което е боледувало, тогава епидемията може да причини големи поражения. Но не са само болестите. Имаме също и разпространение на идеи, технологии и религии. Двете религии, които вероятно са облагодетелствани най-много от тази ранна търговия по Пътя на коприната или пътищата на коприната, са християнството и будизмът. Будизмът, по-специално, бил много привлекателен за много от търговците по Пътя на коприната. Кушанската империя по-точно започнала значителното разпространение на будизма. В предишни уроци говорихме за Ашока, който разпратил мисионери, но Кушанската империя спомогнала за разпространението на будизма в Китай и в Далечния изток. В този урок разглеждаме самото зараждане на Пътя на коприната. В началото на първи век преди новата ера, или първите векове на новата ера. Но както ще видим, Пътят на коприната ще продължи да съществува още стотици, даже повече от хиляда години. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България