Основно съдържание

Започни
Ноти и ритъм

Как се записва време, продължителност и ритъм чрез музикална нотация? Ще разбереш от уроците, които представя музикалният директор и диригент Джерард Шварц, подкрепен с изпълнения от Оркестъра на звездите.
Започни да учиш

Започни
Ноти и ритъм

Как се записва време, продължителност и ритъм чрез музикална нотация? Ще разбереш от уроците, които представя музикалният директор и диригент Джерард Шварц, подкрепен с изпълнения от Оркестъра на звездите.
Започни да учиш