If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Урок 2: Ритъм, точкувани ноти, лигатури и паузи

Създадено от All Star Orchestra.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Когато нотите бъдат записани, те създават ритъм. Четирите четвъртини ноти създават монотонен ритъм, но ако смесим нотни трайности, създаваме по-малко монотонен ритъм. Например, ако изслушаме началото на Празнична академична увертюра от Брамс, виждаме разнообразие от нотни трайности. В първият такт има осем осмини ноти. Във втори и трети такт има модел от четвъртина нота, две осмини ноти, и отново четвъртина и две осмини. Четвъртият такт отново има осем осмини. Петият такт има четвъртина, две осмини и две четвъртини. Шестият такт има две половини ноти. ["Празнична академична увертюра" от Йоханес Брамс] Понякога срещаме точка след нота. Тук имаме точка след половина нота. Всяка точка добавя половината трайност от нотата, зад която стои. В четири/четвърти половината е два удара, както научихме. Ако добавим точка към тази половина нота, тя ще стане три удара. Има и друг начин това да се запише. Той е като се добави четвъртина след половината нота и се свържат с лигатура под или над тях. Половина нота с точка е същото като половина свързана с четвъртина. Ако погледнем средата от последната част на Пета симфония от Бетховен, виждаме половина с точка, следвана от четвъртина в първия такт и четири четвъртини във втория такт. Този модел се повтаря няколко пъти. Изпълнява се три пъти от обоите, кларинетите и фаготите, след което идва версията, изпълнена силно (форте) от целия оркестър. ["Симфония No 5" от Лудвиг ван Бетховен] Ако разгледаме четвъртината с точка, вече знаем, че точката е равна на половината от трайността на четвъртина нота, което е осмина нота. Може да бъде записано като четвъртина свързана с осмина. Ако разгледаме и чуем последната част от симфонията "Из новия свят" на Дворжак, виждаме половина нота, следвана от две четвъртини в първи такт; четвъртина с точка, следвана от осмина, половина нота завършва втори такт; половина, четвъртина и две осмини в трети такт; след това половина с точка и четвъртина в четвърти такт завършва началото на мелодията. ["Симфония No 9 - Из новия свят" от Антонин Дворжак] Сега нека погледнем началото на последната част от Четвърта симфония от Чайковски, за да видим шестнадесетини ноти. ["Симфония No 4" от Пьотр Чайковски] В първи такт има половина нота, следвана от четвъртина с точка и осмина нота, след това във втори такт всичко е шестнадесетини. В трети такт има три удара шестнадесетини ноти, след това две осмини ноти. В четвърти такт има тишина. Записваме тишината с така наречените "паузи". Всяка нотна трайност има съответен символ за пауза. Цяла пауза е правоъгълник, намиращ се под линия. Половина пауза е правоъгълник, намиращ се над линия. Така изглежда четвъртина пауза. Осмина пауза представлява верикална чертичка с камшиче, шестнадесетина паузата има две камшичета, а тридесетивторината има три камшичета. Точка след пауза има същото значение като точка след нота - добавя половината от трайността на нотата.