If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Урок 1: Петолиние, нотни названия, виолинов ключ (ключ Сол)

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Когато говорихме за нотни стойности, стана дума за цели ноти, половини, четвъртини, осмини, шестнайстини, ноти с точка, и всички те имат различна трайност. Освен трайността, нотните знаци изобразяват и височината на тона. Височината на един тон се определя от честотата на трептене на звуковата вълна. В нашия случай, тя има за източник музикален инструмент. Вибрациите създават тон с определена височина. Колкото е по-фина вибрацията, и колкото е по-бързо трептенето, толкова е по-висок тонът. Колкото е по-бавна вибрацията, толкова е по-нисък тонът. Започваме с петолинието, което има пет успоредни линии. Всеки нотен знак може да се запише на някоя от петте линии или на някое от четирите междулиния. Да вземем знака за цяла нота. За да разберем височината на тона, добавяме нотен ключ в началото на петолинието. Има различни нотни ключове, ще започнем с Виолинов ключ (Сол). Всяка нота на ключ Сол получава име според височината на тона. Американският запис на нотите е с главните латински букви A, B, C, D, E, F, G, но в България се използват слоговите наименования ла, си, до, ре, ми, фа, сол. На петолинието този ред на нотите се повтаря многократно. На петолиние с ключ Сол нотата "ла" (А) се намира на второто междулиние, следвана от нотата "си" (B), която е на третата линия, след това "до" (C) на третото междулиние, на четвъртата линия е нотата "ре" (D), на четвъртото междулиние е "ми" (E), на петата линия се намира "фа" (F), а над петолинието – "сол" (G). Поредността на нотите се вижда ясно: изреждат се от "ла" (A) до "сол" (G). Под второто междулиние, където се намира "ла" (А), следва нотата "сол" (G). Тя се намира на втората линия. Нотите във възходящ ред са A, B, C, D, E, F, G, или ла, си, до, ре, ми, фа, сол, а в низходящ ред поредността се обръща, и нотата на втората линия е "сол" (G), под нея, в първото междулиние, е "фа" (F), отдолу на първата линия стои "ми" (E), а под петолинието – "ре" (D). При изкачване височината на тона се повишава, а при слизане надолу се понижава. Това важи за традиционната линейно-нотна система. Виолиновият ключ носи названието "Сол ключ", защото огражда втората линия, където се намира нотата "сол" (G). Ключ Сол се използва при най-високо звучащите инструменти и гласове, например сопрана при гласовете, и инструментите флейта, обой, кларинет, тромпет, валдхорна, цигулка, и високия регистър на пианото, където обичайно се свири с дясната ръка.