If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Урок 10: Хроматични гами. Полутонове

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вече научихме, че имената на нотите са седем: Ла – Си – До – Ре – Ми – Фа – Сол (или A – B – C – D – E – F – G) Към този списък можем да добавим и всички ноти с диези и бемоли. Започваме с "ла", след това "ла диез", "си", "си диез", "до", "до диез", "ре", "ре диез", и така нататък. Същото важи и за бемолите. "Ла", "ла бемол", "сол", "сол бемол", "фа", "фа бемол", и така нататък. Да погледнем клавиатурата на пианото. Започваме от "до на първа октава" на Сол ключ и се качваме октава нагоре, до "до на втора октава", което стои на трето междулиние. Има 12 клавиша (бели и черни) от "до на първа" до "до на втора октава". Те образуват хроматичната гама. (хроматична гама от "до на първа" до "до на втора октава") Между "ми" и "фа", и между "си" и "до", няма черен клавиш. Като използваме диези, ще назовем всички 12 тона в тази хроматична гама. "До", "до диез", "ре", "ре диез", "ми", "фа", "фа диез", "сол", "сол диез", "ла", "ла диез", "си", "до". Разстоянието, или интервалът, между всеки два поредни тона се нарича полутон, или малка секунда. Интервал е разстоянието между два тона. Вече научихме за интервала октава, а в следващите уроци ще говорим и за други интервали. Засега нека да се фокусираме върху интервала полутон. Полутонът е основен градивен елемент за всички останали музикални интервали. Хроматичната гама се състои от 12 полутона. Нека видим как изглежда хроматичната гама, като започнем от "до на втора октава" на Сол ключ, и се спуснем надолу, като използваме бемоли. "До", "си", "си бемол", "ла", "ла бемол", "сол", "сол бемол", "фа", "ми", "ми бемол", "ре", "ре бемол", "до". Това са все полутонове. В края на симфоничната сюита "Шехерезада" от Римски – Корсаков, в партията за флейтите, композиторът използва хроматична гама, и използва съчетание от диези, бемоли и бекари, за да образува тази гама, която се състои от 12 полутона. Да чуем тази хроматична гама. (Симфонична сюита "Шехерезада" от Николай Римски – Корсаков)